مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۹۶

  • ۲ شهریور ۱۳۹۹
  • ۴۳۳ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۹۶

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۹۶

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۲۹ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۱

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه : ۲۹۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۹۶ شورای شهر با دستور کار ذیل آغاز بکار کرد . ۱- انتخاب هیات رئیسه سال چهارم شورای شهر  ۲- بررسی لوایح و نامه های ارسالی

در این جلسه اقای دکتر ناظم رضوی شهردار محترم نیز حاضر شدند . رئیس جلسه رای گیری را آقای عباس آل بویه بعهده داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۶ ۹۹/۶/۱

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- باستناد ماده ۴ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۱/۲۴ هیات وزیران و نیز شیوه نامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخه ۹۶/۵/۱۹ وزارت کشور و باستناد ماده ۱۷ و۱۸ قانون شوراها برای انتخاب هیات رئیسه شورای شهر سمنان برای سال چهارم خدمت رسانی برابر قوانین موضوعه برگزار و نتایج زیر حاصل شد .

رای گیری مخفی رئیس شورا : ۱- آقای سید مسعود سیادتی  بعنوان رئیس شورا در سال چهارم انتخاب شدند

رای گیری مخفی نایب رئیس شورا : آقای عباس آلبویه بعنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند .

رای گیری برای منشی شورا : آقای محمد همتی  بعنوان منشی شورا انتخاب شدند .

رای گیری برای خزانه دار شورا : آقای محمد زحمتکش  خزانه دار شورا انتخاب شدند .

 

۲- نامه شماره ۱۳/۱۱/۲۸۶۲ مورخه ۹۹/۵/۲۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۹۹/۵/۲۳در خصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۵۴۳۱/۱۲واقع در بخش یک سمنان خیابان شهید باهنر به مالکیت آقای مصیب یوسفیه و وکالت آقای امیر قدیر به میزان ۵۸/۴۰ متر مربع به مبلغ ۱/۷۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۱/۱۱/۸۷۶۷ مورخه ۹۹/۴/۲۶ موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با  دو مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد