مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۹۲

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  • ۳۰۹ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۹۲

 

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۹۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۱۲ تاریخ جلسه :   سه شنبه         مورخ : ۹۹/۵/۱۴

از ساعت  ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه ۲۹۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید جلسه ۲۹۲ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی لوایح و نامه های ارسالی بررسی صورتجلسات کمیسیون ها حضور دکتر زیاری رئیس ورزش و جوانان شهرستان سمنان و ارائه گزارش حضور مدیران عامل سازمان عمران و سازمان بافت جهت ارائه گزارش عملکرد – . آقای مهندس پرسا گزارش جامعی از بافت ناکارآمد میانی و بازآفرینی بافت تاریخی ارائه نمودند . اعضای محترم شورا  نظرات و پیشنهادات اجرایی مورد نظر را بیان تا در فرآیند اجرایی مد نظر قرار گیرد .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۲ ۹۹/۵/۱۴

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- لایحه شماره ۱/۱۱/۵۴۷۷ مورخه ۹۹/۵/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش ملک به پلاک ثبتی ۹۷۶۶ فرعی ۶۲۱۱ از طریق برگزاری مزایده بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۹۶۶۶ مورخه ۹۹/۵/۵ به مبلغ ۱۸/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صرفا جهت تامین نقدینگی بابت خریداری قیر و اختصاص کل مبلغ در اختیار سازمان عمران وبازآفرینی مورد موافقت قرار گرفت .

 

۲- صورتجلسه کمیسیون مالی و اداری مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱۵/۱/۲۰/۶۲۱ مورخه ۹۹/۵/۱۴ در جلسه شورا مطرح و با بند یک آن در خصوص انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۹ مورد بحث وبررسی قرار گرفت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس سال ۱۳۹۹ انتخاب شد .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با دو مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد