مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۹۱

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۹۲ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۹۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۹۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۵/۸ تاریخ جلسه :   شنبه         مورخ : ۹۹/۵/۱۱

از ساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱

شماره جلسه ۲۹۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و تبریک اعیاد قربان و غدیر جلسه ۲۹۱ شورای شهرسمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی و با حضور شهردار محترم سمنان آغاز شد . دستور بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود . حسابرسی و نقد وبررسی آن با محوریت آقای آلبویه رئیس کمیسیون مالی و آقای خاتمی و نیز حضور روسای سازمانهای آتش نشانی و سازمان میوه وتره بار و کارشناسان ذیربط مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ انجام شد و اصلاحات لازم در فرایند کاری توسط حسابرس محترم و آقای آلبویه به دوایر ذیربط اعلام گردید .

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۹۱ ۹۹/۵/۱۱

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 

۱- لایحه شماره ۱/۲۷/۵۴۷۰ مورخه ۹۹/۵/۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و توافقنامه همکاری بین شهرداری سمنان و اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمنان منضم به تفاهم نامه مورخه ۹۸/۵/۳۱ به شماره ۱/۱/۶۰۳۸ در چهار برگ جهت راه اندازی بوم (اکو) موزه سمنان مورد موافقت قرار گرفت .

 

۲- نامه شماره ۱۵۰/ش/۹۹ مورخه ۹۹/۵/۵ مرکز توانبخشی گلهای بهشت مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱۵/۱/۲۰/۵۵۴مورخه ۹۹/۵/۵ در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان پس از اخذ تائیدیه از سازمان بهزیستی شهرستان سمنان نسبت به بخشودگی ۵۰ درصد هزینه ها برابر بند چهار ضمائم و توضیحات تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۵۰ درصد باقیمانده از ردیف ۴۱۷۰۴ و دستورالعمل هزینه کرد ماده ۱۷ اقدام نماید .

 

۳- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۲۵۱۱ مورخه ۹۹/۵/۸ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با الحاق مجدد این متروکه به مساحت ۲۷/۰۳ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۷۴ به مالکیت خانم ناهید درویش بر اساس تعرفه کارشناسی شماره ۹۹/۲۱۵ مورخه ۹۹/۴/۱۸ به مبلغ ۲۹۷/۳۳۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱/۱۹/۵۸۶۰ مورخه ۹۹/۵/۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا فروش یک قطعه زمین به شماره ۱۸ و به مساحت ۲۴۹/۱۹ متر مربع از قطعات سهم شهرداری از اراضی بنیاد مستضعفان بر اساس نظریه هیات کارشناسی از طریق برگزاری مزایده با قیمت پایه مزایده از قرار متر مربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ ۷/۴۷۵/۷۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت مکاتبات پیمانکاران رفت و روب سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان موافقت گردید .

 

۵- گزارش حسابرسی مستقل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ مثبوت در دبیرخانه شورا به شماره    مطرح و مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید شهرداری محترم سمنان نسبت به رفع و اصلاح اشکالات مطروحه و نواقص موجود اقدام نماید و مدارک لازم را برای تغییر نظر حسابرسی به حسابرس محترم تسلیم نماید .

 

۶- گزارش حسابرسی مستقل سازمان میادین و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ مثبوت در دبیرخانه شورا به شماره    مطرح و مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید شهرداری محترم سمنان نسبت به رفع و اصلاح اشکالات مطروحه و نواقص موجود اقدام نماید و مدارک لازم را برای تغییر نظر حسابرسی به حسابرس محترم تسلیم نماید .

 

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در یک مقدمه  و با شش مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری * بند ۴    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد