مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۶۷

  • ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ۴۲۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۶۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۶۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۱۷ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۲۰

از ساعت  ۱۶ لغایت ۲۰

شماره جلسه : ۲۶۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه دویست وشصت و هفتم شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور جلسه امروز : بررسی لوایح و نامه های با عنایت به ارسال آنها به اعضای شورا می باشد در این جلسه شهردار سمنان نیز حضور داشتند .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۶۷ ۹۹/۲/۲۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱۰۶۳/۱۷/۱ مورخه ۹۹/۲/۱۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اجرای عملیات عمرانی بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۹ سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان سمنان مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) موافقت گردید .

۲- نامه شماره ۹۹/۳۲۵۹ مورخه ۹۹/۲/۹ سید هادی نقیبی مدیر نمایندگی ستاد دیه در جلسه شورا مطرح وبا تخصیص مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) از محل اعتبارات ماده ۱۷ برای پرداخت بخشی از دیه زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه سمنان موافقت گردید . (نامه مثبوت ۱/۱۵/۹۹/۱۷۴ مورخه ۹۹/۲/۱۶ دفتر شورا ) .

۳- نامه شماره ۸۹۲/ه/م مورخه ۱۵/۲/۹۹۹۹/۲/۱۵ موکب حبیب بن مظاهر مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۹/۱۸۰ مورخه ۹۹/۲/۱۷ در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ جهت کمک به رزمایش کمک مومنانه موافقت گردید .

۴- نامه شماره ۹۹/۱۱۵۵/ن/م مورخه ۹۹/۲/۱۵ مرکز نیکوکاری علی بن ابیطالب (ع) مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۹/۱۸۱ مورخه ۹۹/۲/۱۷ در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت مساعدت و همراهی به کمک مومنانه از محل ماده ۱۷ موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات  در یک مقدمه و چهار مصوبه به پایان رسید  .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد