مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۶۵

  • ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ۴۷۴ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۶۵

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۶۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۶۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۲/۱۰ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۲/۱۳

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰

شماره جلسه : ۲۶۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با  صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۶۵ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور جلسه امروز : بررسی لوایح و نامه ها و نیز حضور رئیس و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان خواهد بود در این جلسه آقای خلیلی از همکاری و همدلی شورای شهر و شهرداری سمنان و مناطق با آموزش و پرورش تقدیر و تشکر نمودند . مدرسه نبوت برای ورودی خیابان امام ، خیابان خیرآباد و عقب نشینی زمین های متعلق به آموزش و پرورش و نیز مطالبات شهرداری از آموزش و پرورش و تعامل متقابل و نیازهای طرفین بحث وبررسی شد . اقای شهردار سمنان نیز دراین جلسه شورا حضور داشتند.

 

 ۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۶۵ ۹۹/۲/۱۳

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۹۷۲/۱۹/۱ مورخه ۹۹/۲/۱۱ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۹۷۶۷/۱۲۴۵ از طریق برگزاری مزایده براساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به درخواست شماره ۱/۱۱/۲۴۱۰ مورخه ۹۹/۲/۱۴ از قرار متر مربع ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنجاه و پنج میلیون ریال) پایه مزایده موافقت گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد