مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۵۹

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
  • ۵۱۶ بازدید

 

فایل صوتی جلسه ۲۵۹

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۵۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱/۲۱ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۱/۲۳

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱

شماره جلسه : ۲۵۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و پنجاه و نهم شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغازشد . دستور کار این جلسه بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود (هشت نامه و لایحه در زمان مقرر در اختیار اعضای شورا جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسی قرار گرفت ) در این جلسه شهردار محترم آقای ناظم رضوی نیز حضور یافتند در ابتدای جلسه از مدافعان سلامت مردم عزیز تقدیر و تشکر بعمل آمده و مقرر شد به نحو شایسته ای مورد تقدیر قرار گیرند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۵۹ ۹۹/۱/۲۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱۲۵۸۹/۱/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۲۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۲/۲۴ و نظر کارشناسی شماره ۱۷۷ مورخه ۹۸/۱۲/۱۹ جمعا به مبلغ ۱۰/۱۵۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال در برابر ۴/۲۹۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال ارزش افزوده و ۵/۸۵۶/۵۵۰/۰۰۰ ریال در قالب هر گونه عوارض پروانه ساختمانی در باقی مانده پلاک ۳۵۹۷/۲۴۱ واقع در بخش یک سمنان بلوار مولوی به مالکیت ورثه مرحوم ابوالقاسم طیبی موافقت گردید .

۲- لایحه شماره ۱۰۵/۱۶/۱ مورخه ۹۹/۱/۱۱ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با دریافت وام به مبلغ سی میلیارد ریال از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور برای احداث مجتمع و ایجاد واحدهای تجاری و خدماتی با نرخ ۴ درصد و بازگشت حداکثر ۴۸ ماهه موافقت گردید .

۳- نامه شماره ۱۷۴/۴/۱ مورخه ۹۹/۱/۱۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش اجناس اسقاطی ضایعات ، روغن ریخته ، مستعمل و … از طریق مزایده کتبی با بهای کارشناسی به شرط خروج از صورت اموال و ارسال لیست مربوطه همراه با صورتجلسه کمیته ی اسقاط مورد موافقت قرار گرفت .

جلسه با یک مقدمه و سه مصوبه با ذکر صلوات بر محمد (ص ) به پایان رسید .

 

  

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد