مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۵۵

  • ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
  • ۴۴۶ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۵۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۲/۲۰ تاریخ جلسه : شنبه             مورخ :۹۸/۱۲/۲۴

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲

شماره جلسه : ۲۵۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه ۲۵۵ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغازشد دستور کار جلسه امروز بررسی لوایح و ارسالی به شورا و نقد و بررسی عملکرد شهرداری و سازمانهای تابعه در مورد رعایت بهداشت شهری در مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود در این جلسه شهردار محترم  آقای ناظم رضوی نیز جهت پاسخگویی به سوالات حضور یافتند روسای سازمان های عمران ، سیما و منظر نیز میهمانان دیگر این جلسه بودند . بررسی وضعیت عملکردی و مالی شهرداران مناطق و نیز معاون پشتیبانی و مهندس نجاریانی معاون خدمات شهری و کارشناسان ذیربط در این ایام در اولویت قرار گرفت .

  

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۵۵  ۹۸/۱۲/۲۴

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۲/۱۷/۴۳۲۷ مورخه ۹۸/۱۲/۲۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تهاتر مطالبات بنیاد تعاون زندانیان استان سمنان با دو واحد تجاری از مجتمع ایران زمین بر اساس نظریه هیات کارشناسی رسمی دادگستری به تاریخ ۴/۱۲/۹۸۹۸/۱۲/۴برای واحد تجاری به مساحت ۳۹/۱۷ متر مربع به مبلغ ۵/۶۷۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال و واحد تجاری A-16  به مساحت ۲۴/۸۵ متر مربع به مبلغ ۶/۵۰۳/۲۵۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

۲- لایحه شماره ۲/۲/۴۳۰۹ مورخه ۹۸/۱۲/۱۷ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با انعقاد قرارداد شهرداری سمنان با شرکت مهندسی توسعه و تجهیز ” نیما ” جهت احداث سایت سوخت رسانی فرودگاه سمنان با نظارت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مبلغ ۱۷/۵۳۶/۳۸۴/۰۰۰ ریال بصورت ترک تشریفات بنام شرکت مذکور موافقت گردید . لازم است شهرداری سمنان نسبت به ارسال و الصاق مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ و اعمال آن در حسابهای فیمابین شهرداری سمنان و فرودگاه سمنان اقدام مقتضی معمول نماید .

۳- لایحه شماره ۱۴/۱۰/۶۲۱۰ مورخه ۹۸/۱۲/۲۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان اداری پلاک ثبتی ۳۷۵/۶۱۲۵ به مالکیت اداره کل دامپزشکی استان سمنان بر مبنای تعرفه و عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ به شرط تسویه حساب نقدی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۲/۱۵ موافقت گردید .

۴- لایحه شماره ۱۲۱۲۵/۲۰/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۷  شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با خرید دو دستگاه کامیونت ترجیحا خاور و یک دستگاه بابکت جهت بهره برداری در شهرداری منطقه سه از طریق کارگزاری یا سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان موافقت گردید .

۵- نامه شماره ۸۸/ش/۹۸ مورخه ۹۸/۱۲/۱۹ شرکت حمل و نقل درون شهری شاهین پرواز کویر مثبوت به شماره ۱/۱۵/۹۸/۱۰۱۰ مورخه ۹۸/۱۲/۲۲ دفتر شورای شهر سمنان در جلسه ۲۵۵ مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم سمنان نسبت به برگزاری مزایده فروش یکی از واحدهای تجاری مجتمع ایران زمین جهت تامین اعتبار مطالبات شرکت موصوف اقدام نماید .

۶- لایحه شماره ۱۲۱۲۹/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۱۷ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با پرداخت ماهیانه یکصد میلیون تومان برای ساخت زائرسرای ارزان قیمت در شهر مشهد از ۱۳۹۹/۱/۱ موافقت گردید . لازم است شهرداری محترم سمنان نسبت به تحویل زمین ۷۰ هکتاری ضلع شمالی میدان امام حسن اقدام و پس از هر بار پرداخت مراتب را به اطلاع این شورا و استانداری محترم برساند .

  

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی بند شش    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان بند دو    
۷ مجید نظری *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد