مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۵۱

  • ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
  • ۳۱۱ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۲۵۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۲/۶ تاریخ جلسه : شنبه             مورخ : ۹۸/۱۲/۱۰

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۱

شماره جلسه : ۲۵۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و پنجاه و یکم شورای شهر به ریاست سید مسعود سیادتی اغاز شد . دستور جلسه امروز بررسی لوایح ارسالی به دفتر شورا و بررسی آخرین اصلاحات بودجه سال ۹۹ و پروژه های سال ۹۹ ، آقای دکتر ناظم رضوی شهردار محترم سمنان نیز برای ایجاد وحدت رویه بیشتر امور اجرایی و برنامه ریزی در جلسه حضور یافتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   و بودجه ۲۵۱ ۹۸/۱۲/۱۰

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- نامه شماره ۱۱۸۴۹/۴/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا افتتاح حساب نزد بانک ملت شعبه شهید محلاتی بیرجند جهت اخذ تسهیلات بانکی موافقت گردید.

۲- لایحه شماره ۱۳/۱۱/۵۲۷۵ مورخه ۹۸/۱۲/۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک های ثبتی ۷۹۳۸ و ۷۹۳۸/۱ واقع در بخش یک سمنان واقع در بلوار حکیم الهی به مالکیت ورثه مرحوم آقای علی نظری بر اساس صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۱/۱۹ و با توجه به نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۵۷۹۷ مورخه ۹۸/۱۱/۱۶ جمعا به مبلغ ۲/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ) در قبال سرقفلی یک باب حجره در مجموعه میدان میوه وتره بار شهرداری بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۵۷۹۱ مورخه ۹۸/۱۱/۱۶ به مبلغ ۲/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال ) و پرداخت مبلغ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نقدی از سوی شهرداری سمنان موافقت گردید .

۳- نامه شماره ۱۱۵۵۰/۱۱/۱مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اجازه یک باب مغازه تجاری به مساحت ۱۵۶ متر مربع به پلاک ثبتی ۲۷۴۶ فرعی از ۱۲۰ اصلی قطعه ۵۱ واقع در سمنان خیابان میرزای شیرازی زیرزمین مجتمع تجاری و خدماتی آهوان براساس تفاهم نامه ی فیمابین و نظریه ی کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱/۱۱/۲۴۸۷۹  مورخه ۹۸/۱۱/۶به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت سه سال با رعایت کامل شرط منعقده در تفاهم نامه فیمابین موافقت گردید .

۴- لایحه شماره ۱۰۶۰۱/۳۱/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۳۰ شهرداری محترم سمنان با پیوست بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و پس از ۳۰ ساعت بحث و بررسی کارشناسی و اصولی و با مشارکت کلیه اعضای محترم شورا و با حضور شهردار سمنان و معاونان و کارشناسان شهرداری سمنان بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان به مبلغ ۵/۱۵۶/۸۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( پنج هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون ریال ) و پیوست های مرتبط با بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان —– بند چهار    
۷ مجید نظری —– بند چهار    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد