مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۵۰

  • ۷ اسفند ۱۳۹۸
  • ۳۳۶ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۵۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۲/۳ تاریخ جلسه :  سه شنبه             مورخ : ۹۸/۱۲/۶

از ساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه : ۲۵۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ —-

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و پنجاه شورای شهر به ریاست سید مسعود سیادتی اغاز شد . دستور کار جلسه : بررسی مصوبات کمیسیون های شورا بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود . در این جلسه برای پاسخگویی به سوالات آقای ناظم رضوی شهردار سمنان نیز حضور داشت . در این جلسه ادامه روند پروژه های در دست اجرای شهرداری و سازمان های ذیربط مورد نقد وبررسی قرار گرفت و معاون و کارشناسان بودجه توضیحات لازم را ارائه دادند .

 

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   و بودجه ۲۵۰ ۹۸/۱۲/۶

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- لایحه شماره ۱۱۵۵۵/۳/۱ مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت معادل یکماه حقوق و مزایا بعنوان پاداش به مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی شهرداری سمنان برابر ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از محل اعتبارات جاری ماده ۲ ردیف ۱۰۲۱۱۱ بودجه سال ۱۳۹۸ به تعداد ۱۴۴ نفر (یکصد و چهل و چهار نفر ) موافقت گردید.

۲- لایحه شماره ۲/۱۶/۳۷۲۹ مورخه ۹۸/۱۱/۱۴ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با احداث و اجرای پروژه های دریاچه پارک کوهستان و فاز دوم رینگ جنوبی حد فاصل سه راه کشاورز تا سه راهی CNG و احداث مخازن آب شرب پارک کوهستان و احداث پل رودخانه حسن آباد واقع در رینگ جنوبی سمنان (جاده سیلو) بشرح جدول مندرج در این لایحه با ترک تشریفات مناقصه باستناد ماده ۳۱ آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری سمنان با سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان با ضرایب مندرج در جدول موصوف موافقت گردید.

۳- لایحه شماره ۱۴/۱۰/۵۰۱۲۴ مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان با عقد تفاهم نامه ای با مالک با اخذ یک فقره چک به مبلغ عوارض متعلقه قانونی به پلاک ثبتی ۹۷۶۸/۷۱ تا پایان سال ۱۳۹۸ به تاریخ پایان سال ۱۳۹۹ و تعهد مالک مبنی بر انجام اسکلت ساختمان تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به خطرات ناشی از گودبرداری صورت گرفته و پروانه ساختمانی برای سال ۱۴۰۰ قابل تمدید می باشد در غیر اینصورت شهرداری محترم نسبت به وصول چک فوق الذکر اقدام نماید.

۴- لایحه شماره ۱۱۲۸۶/۱۱/۱ مورخه ۹۸/۱۱/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک پلاک ثبتی ۸۴۶/۱۶ و ۸۴۶/۱۴ بر اساس صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۱۱/۱۲ و با توجه به نظریه هیات کارشناسی به شماره های ۱/۱۱/۸۸۶۰ و ۱/۱۱/۸۸۵۹ و ۱/۱۱/۸۸۵۸ مورخه ۹۸/۴/۲۷ به مبلغ ۲۲/۰۰۵/۹۳۰/۰۰۰ ریال در قبال تخصیص سه واحد تجاری ، مجتمع تجاری ققنوس برابر نظریه هیات کارشناسی به شماره ۱/۱۱/۱۵۳۳۲ و ۱/۱۵۳۳و ۱/۱۱/۱۵۳۲۶ مورخه ۹۸/۷/۱۶ جمعا به مبلغ ۱۹/۵۶۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

۵- لایحه شماره ۱۱۶۸۹/۱۷/۱ مورخه ۹۸/۱۲/۳ در جلسه شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان *      
۷ مجید نظری *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد