مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۴۹

  • ۴ اسفند ۱۳۹۸
  • ۳۷۰ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۴۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۱/۲۹ تاریخ جلسه :  شنبه             مورخ : ۹۸/۱۲/۳

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲

شماره جلسه۲۴۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ مهدی خراسانیان عضو شورا

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و چهل و نهم شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه ها و نیز بررسی ردیف های بودجه سال ۹۹ خواهد بود در این جلسه شهردار محترم سمنان و معاونین و کارشناسان بودجه شهرداری نیز حضور یافتند . پیوست پروژه های در حال اجرا و پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ نیز مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفت

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها    و بودجه ۲۴۹ ۹۸/۱۲/۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- نامه شماره ۱۱۵۵۹/۳/۱ مورخه ۹۸/۱۱/۳۰شهرداری سمنان که از تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ لغایت همان روز از مرخصی استحقاقی استفاده نموده با رعایت مقررات مربوطه مورد تائید قرار گرفت .در غیاب آقای دکتر ناظم رضوی آقای مهندس شربتدار جانشینی ایشان را بعهده خواهد داشت .

۲- لایحه شماره ۱۰۶۸۳/۸/۱ مورخه ۹۸/۱۱/۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح در خصوص پلاک ثبتی شماره ۹۷۳۱/۱۷۵ با تمدید و اصلاح پروانه ساختمانی ۸۵۴۵/۳ مورخه ۸۶/۱۲/۷ با توجه به مصوبه جلسه ۲۴۲ مورخه ۹۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر سمنان بر اساس نامه شماره ۱۴۰۳۵۸/۳۲۰ مورخه ۹۸/۹/۲۴ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه وشهرسازی با حفظ میزان سطح اشغال و تراکم مندرج در پروانه مذکور و رعایت کاربری مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۹۸ و مابقی موارد مطابق ضوابط و مقررات طرح جامع شهر سمنان موافقت گردید در خصوص پلاک ثبتی ۳۶۰۶ با کد نوسازی ۱۲۰۰۰۱-۲-۲ با صدور پروانه ساختمانی با توجه با مصوبه جلسه ۲۴۲ مورخه ۹۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر سمنان و بر اساس نامه شماره ۱۴۰۳۵۸/۳۲۰ مورخه ۹۸/۹/۲۴ دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی و حفظ میزان سطح اشغال (تراکم) بر مبنای مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخه ۸۳/۶/۲۱ و مورخه ۸۳/۷/۱ و رعایت کاربری مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۹۸ و مابقی موارد مطابق ضوابط و مقررات طرح جامع شهر سمنان موافقت گردید .

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان غایب      
۷ مجید نظری بند دو مخالف    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد