مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۴۵

  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
  • ۵۸۰ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۴۵

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۲۴۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۴۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۱۱/۱۵ تاریخ جلسه : شنبه             مورخ : ۹۸/۱۱/۱۹

از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲

شماره جلسه ۲۴۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید جلسه دویست و چهل و پنجم شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار این جلسه : بررسی و تصویب لوایح و نامه ها و نیز بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد . در این جلسه شهردار و معاونین و کارشناسان بودجه حضور یافته و در مورد بودجه نقدی و تعهدی و نیز تکالیف بودجه ای و باستناد بودجه ارائه شده معاونین و کارشناسان شهرداری نقد وبررسی انجام گرفت . در این جلسه به پیوست های بودجه سال ۹۹ بخث وبررسی و بصورت نمودار ارائه شد . بودجه های محله ای نیز یکی از محورهای مهم بودجه سال ۹۹ بود که مستندات آن توسط شهرداری به اعضای شورا ارائه و در مورد ۳۶ محله شهری و نیازهای مناطق نیز بحث و گفتگو گردید . در این جلسه آقای دکتر خاتمی در مورد مجوز دریافتی در مورد سه منطقه شهری از طرف وزارت کشور و چگونگی مناطق و نواحی شهری توضیحاتی ارائه و زمان این جداسازی شهرداری به سه منطقه توضیحاتی ارائه دادند . در این جلسه کلیه اعضای شورا باوقت قبلی نظرات و اصلاحات بودجه ای ال ۹۹ را بیان نمودند . این جلسه به مدت ۶ ساعت به بحث وبررسی کارشناسی بودجه و کلیات آن پرداخته شد .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی بودجه   ۲۴۵ ۹۸/۱۱/۱۹

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱- نامه شماره ۱۰۶۰۱/۳۱/۱ مورخه ۹۸/۱۰/۳۰ شهردار محترم سمنان به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه ۲۴۵ شورا مطرح و با کلیات بودجه پیشنهادی با تغییرات بودجه پیشنهادی بشرح : ۱- ردیف ۱۰۰۰۰۰ درآمد با افزایش ۹ درصد نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ از ۲/۴۵۱/۱۷۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۲/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال    ۲- ردیف ۲۰۰۰۰۰ واگذاری و دارایی سرمایه ای با کاهش ۵۵ درصد نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ از ۲/۸۱۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به

۱/۸۱۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰   ریال و ۳- ردیف ۳۰۰۰۰۰ واگذاری دارایی مالی با افزایش ۲۰ درصد نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ از ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ

۵/۱۵۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال (پنجهزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ) مورد موافقت قرار گرفت .

 

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند یک صورتجلسه ۵ نفر آقایان مجید نظری مهدی خراسانیان    
۲    
۳ —-    
۴    
۵    
۶    
۷      
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد