مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۳۱

  • ۱ دی ۱۳۹۸
  • ۷۴۵ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۲۳۱

بخش دوم

بخش سوم

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۲۳۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۹/۲۷ تاریخ جلسه : سه شنبه             مورخ : ۹۸/۹/۳۰

از ساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه ۲۳۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱    

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۲۳۱ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه بررسی لوایح و نامه ها خواهد بود . در این جلسه رئیس محترم شورا در رعایت انصاف وعدالت و انعکاس خبر شورا تاکید و سیاه نمایی خبری را با ابزار قانون و دفاع از حقوق مردم  را برای وحدت وهمدلی شورا مضر دانسته و همه را به ودخدت رویه در کارها دعوت نمودند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۳۱ ۹۸/۹/۳۰

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمیمات متخذه  :

۱) نامه شماره ۹۱۱۱/۳/۱ مورخه ۹۸/۹/۲۰ شهردار محترم سمنان موضوع ماموریت ۹۸/۹/۲۰ لغایت همان روز جهت پیگیری امور شهری به تهران در جلسه شورا مطرح و مورد تائید اعضای شورا قرار گرفت .

 

۲)لایحه شمارع ۹۰۲۶/۴/۱ مورخه ۹۸/۹/۱۹ شهردار محترم سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش پلاک ثبتی ۱۰۰۰۲/۴۱ اصلی قطعه ۵ واقع در بلوار قائم از طریق برگزاری مزایده بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی یا هیات کارشناسی رسمی دادگستری بابت پرداخت بدهی های سازمان حمل ونقل و مسافر شهرستان سمنان موافقت گردید .

 

۳)لایحه شماره ۹۴۲۹/۱۰/۱ مورخه ۹۸/۹/۲۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و ضمن موافقت با پایدار نمودن توافق شماره ۱/۱۰/۱۱۶۷۰ مورخه ۹۷/۱۱/۱۴ مقرر گردید شهرداری محترم سمنان در اجرای تبصره ۲ بند ۳ توافقنامه مذکور نسبت به واگذاری مساحت های مندرج بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ به میزان ۶۸۰۹/۳۸ متر مربع فضای سبز و ۹۹۸/۳۹ متر مربع پارکینگ و ۲۳۱/۷ متر مربع تاسیسات و ۲۱۹۶/۵۸ متر مربع فضای اموزشی و ۲۴۵۵۵/۱۸ متر مربع معابر بر مبنای نظریه کارشناسی دوم اقدام شود

 

 

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند ۲صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه هفت نفر —-    
۴    
۵    
۶    
۷      
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد