مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۱۳

  • ۱۷ مهر ۱۳۹۸
  • ۷۴۰ بازدید

فایل صوتی جلسه    ۲۱۳

 

بسمه تعالی

صورتجلسه۲۱۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۷/۱۳ تاریخ جلسه : سه شنبه                مورخ :۹۸/۷/۱۶

از ساعت ۸ تا ۱۵

شماره جلسه :۲۱۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ محمد زحمتکش عضو شورا مرخصی

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) جلسه ۲۱۳ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور جلسه امروز :۱-بررسی عملکرد شش ماهه بودجه ۲-بررسی نامه ها ولوایح ارسالی ۳-طرحهای پیشنهادی اعضای شورا ۴-ببرسی مصوبات کمیسیون فرهنگی ۵-بررسی تفکیک کمیسیونها و فعال سازی بیشتر آنها ۶-استفاده از نظرات شهروندان حاضر در جلسه در مناسب سازی امور شهری ، رئیس سازمان پسماند در مورد سایت دپوی پسماند و مشکلات مترتب از آن و وظایف بین دستگاهی گزارشی ارائه دادند.روزانه ۱۵ تن پسماند خشک در شهر جمع آوری می شود و متاسفانه دستگاه های دیگر مرتبط همکاری لازم را ندارند.

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی نامه ها   ۲۱۳ ۹۸/۷/۱۶  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

——-

 

۸-متن مصوبات شورا:

۱) نامه شماره ۵۴۷۰/۱/۵۰۲۳ مورخ  ۹۸/۷/۱۰  فرمانداری سمنان موضوع عوارض پلاک ثبتی متعلق به آقای حسین نجفی فرد در جلسه شورا مطرح و با توجه به جمیع جهات و مستندات و سوابق موجود ونیز نامه شماره ۵۴۷۰/۱/۵۰۲۳ مورخ  ۹۸/۷/۱۰ فرمانداری محترم شهرستان سمنان ،مقرر گردید شهرداری سمنان بهای عوارض صدور پروانه ملک موصوف بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۴ محاسبه و نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

۲) لایحه شماره ی ۴۱۳۲/۱۰/۱ مورخ ۹۸/۴/۲۳ شهردار سمنان در خصوص هزینه آماده سازی پلاک ثبتی شماره ۸۰۴/۷۶۶ ق ۴ تفکیکی واقع در انتهای مسکن مهر در جلسه شورا مطرح و بر اساس ماده ۴۲ تعرفه سال ۱۳۹۸ و با توجه به بلوار بودن معابر مشرف به ملک مذکور و کاربری ورزشی ملک موصوف و در خصوص حمایت از گسترش فضای ورزشی در مناطق کم برخوردار مسکن مهر محاسبات به ماخذ یک سوم محاسبات انجام شده بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ مقرر گردید مبلغ ۷۳۰۲۰۰۰۰۰ ریال از مالک پلاک ثبتی موصوف عوارض آماده سازی دریافت گردد.

۳) به استناد مصوبه ی کمیسیون فرهنگی مثبوت در دفتر شورا به شماره ی ۵۶۸/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۱۳/۷/۹۸، نامه شماره ی ۵۵۰/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۹۸/۷/۷/ اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر شد در صورت امکان سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان برابر مقررات مربوطه تامین گردیده و سایر موارد توسط سایر دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش ،مدارس ،سپاه،بسیج و دفتر امور اجتماعی استانداری و… تامین گردد.

۴) نامه آقای عباس طالب بیدختی (مصوبه بند ۷ کمیسیون فرهنگی جلسه ۳۶-مورخ ۹۸/۷/۷) در موضوع همایش سه ساله های حسینی مثبوت در دفتر شورا به شماره ۵۶۸/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۹۸/۷/۱۳ در جلسه شورا مطرح و با مساعدت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

۵) نامه ثبت شده به شماره ۴۹۹/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۹۸/۶/۲۳ هیات حضرت علی اکبر (ع) در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و پس از تصویب به شماره ۵۶۸/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۹۸/۷/۱۳ در صحن شورا نیز با پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ مهدی خراسانیان *      
۵ مجید نظری *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۶ صفر    
تصمیم شورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد