مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۱۰

  • ۶ مهر ۱۳۹۸
  • ۶۳۵ بازدید

فایل صوتی جلسه ۲۱۰

 

بسمه تعالی

صورتجلسه ۲۱۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۶/۳۰ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۷/۶

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

شماره جلسه :۲۱۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷ مجید نظری      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) جلسه ۲۱۰ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . نطق پیش از دستور آقای خراسانیان در دستور جلسه قرار داشت . در این جلسه معاونت پشتیبانی وشهردار منطقه دو و کارشناسان ذیربط و رئیس املاک شهرداری برای پاسخگویی به سوالات و لوایح ارائه شده حضور داشتند.

 

دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی نامه ها ۲۱۰ ۶/۷/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

——-

 

۸-متن مصوبات شورا:

۱) لایحه شماره ۲۹۴۸/۱۱/۱۴ مورخ ۲۴/۶/۹۸ شهرداری سمنان  در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی مورخه ۲۸/۵/۹۸ پیرامون صورتجلسه توافقی ۱۲/۱۰/۹۱ بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به مبلغ ۳۵۱۹۳۱۹۰۰۰ ریال در خصوص پلاک ثبتی فرعی ۳۹ از ۱۵/۲ و۳۵۷۵ واقع در طرح تعریض بلوار معلم جنب روگذر شهید شاطری موافقت گردید.

۲) درخواست ماموریت آقای دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان به شماره۶۳۲۹/۳/۱ مورخ ۱/۷/۹۸ از تاریخ ۲/۷/۹۸ لغایت همان روز جهت شرکت در سومین نشست کارگروه تخصصی شهرسازی و خدمات شهری مورد تایید قرار گرفت.

۳) نامه شماره ۲۶۲۸//۱۴ مورخ ۳۱/۵/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا تفاهم نامه مورخه ۲/۳/۹۸ فیمابین شهرداری سمنان به نمایندگی آقای دکتر ناظم رضوی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان به نمایندگی مدیر کل دفتر فنی استانداری آقای مهندس شکریان به استحضار اعضای محترم شورا رسید و مورد موافقت قرار گرفت.مقرر گردید در متمم تفاهم نامه موارد قانونی از قبیل مدت بهره برداری ،مبالغ هزینه شده درج و در تهاتر حساب های فیمابین اقدام شود.

۴) لایحه شماره ۵۹۷۴/۱۱/۱ مورخ ۲۰/۶/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با تفاهم نامه مورخه ۸/۱۱/۹۷ مبنی بر عودت چک های برگشتی شرکت نگین نما در برابر دو واحد تجاری شماره ۸۶ و ۱۰۱ واقع در مجتمع تجاری ققنوس بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۱۳۹/۹۶ مورخه ۲۰/۳/۹۶ و ۱۳۸/۹۶ مورخه ۲۰/۳/۹۶ موافقت گردید.

۵) نامه شماره ی ۲۴۵۴/۱۱/۱۳ مورخ ۱۱/۶/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با استرداد والحاق مساحت ۰۳/۲۷ مترمربع به عرصه سابق به پلاک ثبتی ۳۹۷۴ واقع در خیابان کهنه دژبا توجه به دریافت غرامت بر اساس نامه شماره ی ۴۲/۱/۲۷۴۸۰مورخه ۱۵/۱۱/۷۷ استانداری سمنان به قائم مقامی شورای شهر و صورتجلسه توافقی مورخه ۵/۸/۱۳۷۷ و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخه ۱۳/۵/۹۸ به مبلغ ۱۷۵۶۹۵۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۶) نامه شماره ۲۵۲۶/۱۱/۱۳ مورخ ۱۷/۶/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با صورتجلسه توافقی ۵/۵/۹۸ فیمابین شهرداری سمنان و متولی  و اعضای موقوفه خاص سادات شریعت پناهی (آزمون) در خصوص اراضی طرح توسعه و تعریض خیابان شهید باهنر ،بلوار فدک واحداث پل خیرآباد ، پارک ریحانه النبی ،مدرسه باقرالعلوم ، ساختمان اداره ی بهزیستی مبنی بر پرداخت پذیره  به مبلغ ۲۶۲۶۷۱۷۷۷۰۰ ریال و اجور معوقه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری موافقت گردید.

۷) لایحه شماره ۶۱۱۸/۱۷/۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ بصورت بتن و مصالح مورد نیاز موافقت گردید.

۸) لایحه شماره ۶۰۵۰/۱۷/۱ مورخ ۲۴/۶/۹۸ در جلسه شورا مطرح و با خرید لباس برای تیم فوتسال و سایر اقلام دانشگاه پیام نور سمنان (مسابقات سراسری ۳۱ استان در شهریورماه ۱۳۹۸) به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید.لازم است مبلغ مورد نظر از محل اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.

 

 

بند یک:

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری   *  

 

 
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۶ ۱    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

بند دو :

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری *      
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۷ صفر    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

بند سه:

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری   *  

 

 
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۶ ۱    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

بند چهار وپنج:

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری *      
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۷ صفر    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

بند شش:

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری   *  

 

 
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۶ ۱    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

بند هفت وهشت :

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ محمد زحمتکش *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری *      
۷ عباسعلی طالب بیدختی *      
  جمع ۷ صفر    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

طالب بیدختی عضو شورا (قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید ):  شادی روح همه شهدا بالاخص شهدای وابسته به این جمع صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بر همه علما مراجع تقلید امام راحل و مقام معظم رهبری صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد قرائت قران

سیادتی : خیلی متشکر بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خدای بزرگ و عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز جلسه ۲۱۰ شورا را آغاز می‌کنیم در آغاز جلسه آقای مهندس خراسانیان ۱۵ دقیقه وقت خواستند برای نطق پیش از دستور آقای مهندس در خدمت شما هستیم

خراسانیان : بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یکی از مباحثی که خواستم عنوان کنم که بحث نگهداری پل هاست یک سال کذشته در تاریخ ۶/۵/۹۷ در دستور کار عنوان شد در سال ۹۷ در بودجه ما ۳۲۰ میلیون تومان داشتیم برای نگهداری پل‌ها ولی قراردادی بسته نشد امسال در ردیف  ۳۰۳۱۰۰۰۰۷ مبلغ  ۸۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد و با وجودی که ۶ ماه از سال می‌گذرد هنوز قراردادی بسته نشده اگر اتفاقی برای این پل ها بیافتد ۸ تا ۱۰ سال چند سال ساخته شده چه باید کرد ؟ در بحث نگهداری اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاید این پل های غیرهمسطح که در شهر ساخته شده به نگهداری نیاز دارد با توجه به اینکه مقرر شد جلسات شورا ضبط بشه به نظر من دفتر زحمت بکشه هنگام جلسات غیرعلنی تذکر داده بشه که این جلسات عین پیام بازرگانی نباشد بهشون تذکر بدن که صحبت‌ها ضبط میشه تا آنها هم در صحبت‌ها  مسائل طبقه بندی شده را مطرح نکنند در واقع حواسشون به موضوع باشد .

زمین ۸ هزار متری سال ۹۶ بین اوقاف و حسنی گرفته شد الان  تقریباً دو سال زمین را گرفتیم اجاره سالیانه هم داریم میدیم بحث رسانه‌ای هم صدا و سیما آمد فیلم گرفت عکس گرفتن مصاحبه گرفت از مردم قرار بود تا پایان سال طرح فضای سبز آن اجرا بشه الان ۲ سال میگذره ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و در بودجه هم دیده نشده . خیابان حافظ موقوفه حسنی که جابجایی برایش انجام دادیم با زمین اداره بهزیستی ۸۰۰۰ متر را قرار بود( ناخوانا) مشکل داشتند آنجا را تمیز کردند اما کار اصلی را انجام ندادند.

بحث گزارشات بودجه است ما بحث نظارت بودجه را طبق بند ۴۰ ماده ۸۰ از وظایف شوراهاست الان ۶ ماه از سال میگذره اصلاً نظارت بودجه در دستور کار شورا قرار نگرفته و گزارشات مالی به صورت فقط سه گزارش رسیده و آخرش هم برای تیرماه این گزارش که میاد در دستور کار قرار نمیگیره طبق ماده ۱۹ آیین نامه شوراها  خودشان باید بودجه سالیانه را همزمان با بودجه شهرداری مصوب کنند که زحمت بکشید کمیسیون مالی و بودجه از همین الان اقدام کنه برای امسال بودجه شورا داده باشیم و انجام بشه

صورتهای مالی ۶ ماهه اول سال ۹۸ از الان نامه بزنیم صورت‌های مالی خودشان را بیاورند که بتوانیم انشالله در بحث شفاف سازی که طبق قانون هم هست انجام بدهیم

بحث آخر فردا روز آتش‌نشانی است اینکه هر ساله جمع بشید و مراسم بگیریم یه مراسم تشریفاتی مشکلی را برای آتش نشانان حل نمیکنه آقای سیادتی Hتش نشان ها خصوصاً حقوق و مزایاشان  خودتان هم می‌دانید که اولاً جزو  مشاغل سخت و زیان‌آور است کارشان سخته جاهایی که سانحه یا حادثه اتفاق می افته همه فرار می کند چون کسی نمیتونه وارد صحنه بشه خیلی ساده حساب دو دو تا چهار تا انجام بدید متاسفانه در قضایایی که اتفاق افتاد بحث رفاهی حق بعضی‌ها ضایع شد شیفت آتش‌نشانی و همه آنهایی که شیفت کار می‌کنند ۲۴ به ۴۸ هستش یعنی ۲۴ ساعت سر کار هستند و ۴۸ ساعت استراحت یعنی ۸ صبح امروز میان تا ۸ صبح فردا هستند و گروه بعد میاد که نگاهی بکنیم اینها ۲۹۲۰ ساعت در سال کار می‌کنند اگر شما ۲۹۲۰ را تقسیم بر ۸ ساعت کاری کنید چه اتفاقی می افته میشه ۳۶۵ روز یعنی این دوستان آتش‌نشان شیفت کار کنند هیچی هم بهشون ندن طبق شیفت خودشون بیاد  ۳۶۵ روز را کار می‌کنند

سیادتی : کار شیفتی همه همینطوره

خراسانیان : اینا ۳۶۵ روز را کار می‌کنند از طرفی آن‌هایی که شیفت نیستند یعنی طرف ساعت اداری میاد و میره اضافه کار میگیره و جمعه کاری اگه بیاد میگیره و اگه نیاد نمیگیره آنها ۲۴۸۸ ساعت کار می‌کنند که اگه تقسیم بر ۸ کنیم میشه ۳۰۷ بقیه جمعه هاست این یک قسمت کار است غیر از جمعه است که اگه جمعه را اضافه کنیم همون  ۳۶۵ را به دست می‌آوریم از آن طرف می بینیم ساعت کاری این بچه‌ها بیشتر از بقیه است حقوقشان مثل همون است در صورتی که این ها ۳۶۵ روز را کامل می ایستند این  نشون میده که حداقل اینکه ۳۶۵ روز را می ایستید تقریباً اینا همشون ۴ تا جمعه گی را که بقیه نمی ایستند و اگه بایستند نمی‌گیرند اینها اصلاً ایستاده هم نمی گیرند در طول سال ۳۶۵ روزی ۸ ساعت اینها حداقل چهار تا جمعه گی را باید بگیرند و از طرفی تعطیل کاری ها تمام تعطیلات را سر کار هستند الان تعطیل کاری هم نمی گیرند نه دوم اضافه کاری می گیرند اضافه کار شان هم که مشخصه الان این ها فقط بابت همون ۴۸ ساعت اضافه کار بهشون می دن اما پنج شنبه ها که ۷ ساعت هست به جای هشت ساعت یک ساعت کمتره این همون ۴۸ ساعته این در بحث نیروی آتش نشانی خواهشی که داریم یه مقدار واقع بینانه تر عمل کنیم اینکه همه را به یک چوب بزنید که حالا براساس بخشنامه ای که استانداری گفته تعطیل کاری ندیم خوب ندیم اگه نیروهای ستادی تعطیلات سرکار نیاد  اتفاقی نمیافته این نیروی آتش نشانی نمیشه این ها خود به خود و با توجه به اینکه ۳۶۵ روز کاری را هستند یعنی هم تعطیل کاری هستند و جمعه کاری ولی حقوقشون دیده نمیشه درخواست داریم در بحث کمیته تحول اداری این بچه‌ها را دریابیم فردا جمع بشیم و تبریک هم گفتیم این دردی را از بچه‌ها دوا نمیکنه این بچه ها واقعا حقوقشون داره پایمال می شه به نسبت به بقیه دارند بیشتر می ایستند سرکار ولی انصافاً اون حقوق خودشان را نمی‌گیرند ممنون و متشکرم

سیادتی : با تشکر از آقای خراسانی کار شیفتی ۲۴ ساعت ۴۸ ساعته فوایدی دارد و یک مضراتی دارد اگه کسی بخواد قانونی با اینها برخورد کنه می تونه بگه شما از فردا همان هشت ساعت را بیاید.  ما دانشگاه فرهنگیان نگهبان ها ما را اذیت کردند همین کار را کردیم گفتیم آقای آژانس شما شش و نیم صبح این آقا میاری ۷ صبح این آقا را می‌بری بعد از ظهر یک و نیم اینا رو میبری و این آقا رو میبری در حقیقت ۳ تا ۸ ساعت متوالی باید کار کنند یعنی یک هفته صبح کار باشد یه هفته بعد از ظهر کار باشد یک هفته شب بنابراین اینها در طول سال اینکه یک جمعه در حقیقت سه تا جمعه  یک جمعه که میشه ۲۴ ساعت به ۳ تا جمعه یعنی همون چیزی که می فرمایید جمعه کارش کامل یا در تعطیلات که بهشون می خوره یا باید باشند یا نباشند اما خودشون میان معمولاً نگهبانی و شیفت کاری و آتش‌نشانی هم همینطوره از این جهت که یک مقدار خودشان در رفاه بیشتری باشند امکان دست یافتن به شغل دوم برای ایشان فراهم است این که دارم میگم نافی زحمات دوستان آتش‌نشان ما و نگهبانان نیست ولی قاعده کار همینطوره اگه اینا مثل بقیه کارمندان ۸ ساعت بیان چه اتفاقی میافته؟

خراسانیان : اینهاا اصلا نمیتونن الزام کارشون اینه که شیفتی باشد وقتی یک آتش‌نشان استخدام میشه شرایط کارش ۲۴ به ۴۸ است

سیادتی: بهترین سیکل کاری ۱۶-۳۲ به جای ۲۴ به ۴۸ هست ۱۶ ساعت سر کار باشد سی و دو ساعته بیکار باشد چرا ؟  فرض کنید یک نیروی آتش نشان شب بهش مأموریت خورد فردا دیگر قدرت سلامتی و برای ادامه کار نداره کار بسیار پر دردسر و خطرناک است

خراسانیان: اگه شب بهش ماموریت بخوره فرداش باید بره دیگه نیست

سیادتی : اگه ۸ صبح آتش خورد چی؟  اگه بعد از ظهر خورد چی ؟ منظورم اینه که این شیفت کاری ها خود به خود طبق قانون کار یا باید ۱٫۴ شبانه رو بهشون بدن اگه در تعطیلات قرار می‌گیرد اضافه کار در تعطیلی  صد در صد بهشون تعلق میگیره همین که می‌فرمایید کاملاً درسته در تسهیلات رفاهی اینها باید بیشتر دقت کرد

خراسانیان: اما همه اینها به یک چوب زده می‌شوند

سیادتی : نه اینطور نیست که اتفاقاً جلسات گذاشتن باهاشون در تامین هم دارند کار می‌کنند اینطور نیست که اینها نادیده گرفته شوند

زحمتکش : یعنی این‌ها اضافه کاری نمی گیرند ؟

سیادتی چرا می گیرند تعطیل کاری هم می گیرند

خراسانی : آما اضافه کاری شان طوریه که در زمان استراحت هم آنها را فراخوان می‌کنند

نظری : بسم الله الرحمن الرحیم با وجودی که وقت پیش از دستور نگرفتم ولی با اجازه از ریاست سه تاموضوع  می‌خواستم خدمتتون عرض کنم .  از آخرین نکته ای که فرمودید جلسات مکرری گذاشتید با مجموعه معاونت مالی اداری شهرداری و کمیسیون درآمد جلسه داشتیم خواهشم اینه که پیرو مصوبه قبلی که بازم تاکید می کنم گفتیم تیرماه به صورت آزمایشی بدیم موقع تمدید این مصوبه خواهشم اینه که یکم عملیاتی تر کنید خروجی بهتر باشه الان برج ۷ اگه آزمایشی هم بخواهیم حساب کنیم تیر ماه مرداد و شهریور آزمایشی بوده یعنی یک ماه را خواستی محک بزنیم که آیا مصوبه ما خوب و عملیاتی شده یا نه خواهش من این مصوبه خودمان را پیگیری کنیم  در دستور کار شورا بگذارید

بحث پیگیری آزادراه حرم تا حرم چون این روزها را دارم گرمسار سمنان تردد می‌کنند و تقریباً یکم جدیت به خرج دادند تا قبل از محور سرخه اما همان داستان همیشگی که از جنوب باید رد بشه یا شمال یا حد فاصل خواهشا از دوستان راه و شهرسازی دعوتی داشته باشیم نظریه مشاور ارائه بشه شمال و جنوب را . ما هم به عنوان شورا حداقل ورودی پیدا کنیم

مورد دوم بحث متکدیانی که در میادین سعدی و چهار راه مازندران متاسفانه هر از گاهی دیده می‌شود اگر مسئولین با فرمانداری یا بهزیستی تعامل داشته باشند می‌بینیم  جمع میشن دوباره باز همون یکی به صورت تیم ثابت ورود پیدا می‌کنند خواهشاً این هم بحث کودکان کار هستش ورود فرمانداری را در این قضیه هم جدی‌تر داشته باشیم

سیادتی : متشکر و ممنونم جناب همتی شما هم پیش از دستور دارید؟

همتی : بله بسم الله الرحمن الرحیم نیروهای آتش‌نشانی کلاً مجموعه پرداخت ما باید آنالیز بشه قرار بود سه ماه بعد از آخرین پرداخت ارزیابی بشه آنچه که حق و انصاف و عدالت است برای همه کارکنان در تمام رشته های شغلی بر اساس یک شاخص معین اقدام بشه سپاسگزار میشیم

به جهت اینکه ۱۰ دقیقه فرصت خواسته بودم اگه اجازه بدید ۱۰ دقیقه صحبت کنم شورای ما بیشتر می پردازه به حسابرسی نقد شهردار بررسی حساب ها و آنچه که می خونیم . این کار خلاقیت در آن نیست ما خودمان را درگیر مباحثی کردیم که این مباحث حسابرسی است تراز است مهمترین کار کردهایی که شورا باید داشته باشد بنابر وظایفی که برایش تعریف شده و شرح وظایفی که معین شده مثلاً ویژگی شهرهای هوشمند ؟ تمام شوراهای برجسته کشور در عرصه‌های حمل و نقل انرژی و خدمات شهری فعالیت دارند  آیا ما در رابطه با شهر هوشمند صرفاً به دوربین را مطرح کردیم ؟ حمل و نقل هوشمند؟ بنا بود یک زمانی داخل شهر مراکزی را تامین کنیم مردم از اطلاعات اینترنت استفاده کننند بتونند از تلفن های همراهشان استفاده کنند فضای شهر هوشمند طراحی شده بود و طرحش هم مطرح شده بود در حوزه حمل و نقل مباحثی از این قبیل شهر هوشمند چه ویژگی هایی داشته باشد؟ آیا لامپ هایی که در سطح شهر نصب می‌شوند الزاماً اینها هستند یا یعنی سیستم استفاده از انرژی در شهر را با بهره‌گیری من  بعضی فیلم‌ها را دیدم در بحث شهرهای هوشمند شهرها فلج شده بودند فیلم مستندی بود از اسپانیا که ورشکست شده بود و شهردار با استفاده از شهر هوشمند تونست از این ظرفیت‌ها استفاده کنید متاسفانه کشور ما کمتر از ظرفیت‌های علمی و فکری در این حوزه استفاده می‌کند و برای توسعه شهر.

نگاه می‌کردم ۱۷ ماه طول کشید ورزشگاه آزادی ساخته شود فرمانفرمایان تلاش کردند ۲۳ ماه طول کشید دهکده المپیک ساخته شود یعنی همه کسانی که از گذشته تاریخی ما بودن به زباله‌دان ریختیم از صفر شروع کردیم امروز جایی رسیدیم باز آزمایش و خطا است برای اینکه از ظرفیت‌های علمی چه در دنیا هستند چه در کشور ما هست که برای این هدف گذاری باید بهره مند شد

بحث و بررسی شناخت کمبودها نارسایی اجتماعی بهداشتی اقتصادی و رفاهی و تهیه طرح های پیشنهادی که باید به مسئولین بدیم یعنی از این به بعد خودمان باید وارد بشیم مثلاً جامعه هدف تکدی گری در سطح شهر ما چه برنامه‌هایی با بهزیستی طرح اجرایی با کمیته امداد امور اجتماعی استانداری که بسیار هم اعتبار و بودجه دارند چه برنامه‌های مشترکی داریم که اجرا بشه به نظر می‌رسید که این هم تاکید بشه .

ماده ۲۹ وظایف تشریک مساعی برای برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح شهر با نهادهایی مثل بازرگانی خدماتی صنفی باید انجام بشه آیا این تشریک مساعی تا حالا انجام شده یا ما به چه شیوه ای این تشریک مساعی را برای برگزاری نمایشگاه داشتیم؟

دیروز چند تا از معلولان جلوی ما را گرفتند شهری که تعریف شده باشه برای معلولان چه زیرساخت هایی باید داشته باشد آیا این زیرساخت‌ها به بهره‌وری از وظایف ما و شهردار از قانون معلولان و توسعه شهری و زیرساخت اجتماعی و بهزیستی برای معلولان داریم فردی می‌گفت شما یه بچه معلول داشته باش روی ویلچر باشه به شما می‌گویم از این شهر از اتوبوس وسایل نقلیه و جاده ها او را ببرید من خواهش می کنم شرح فراگیر برای دیگران هم در این قسمت مشخص شده باشد

یکی هم چند نفر مراجعه داشتند تانکر آب آب میریزه البته مسئله خیلی جدی نیست آب را می گذارد نصف آب بیرون میریزه گل و خاک را نگاه کن تا ۴ متر گل و خاک را بیرون انداختن هیچ دقتی ندارد همان شیوه های خیلی گذشته و ابتدایی در آب دادن فضای سبز وجود داره و غالباً در این مدت چند نفر مراجعه کردند انشاءالله که حل بشه . پیشنهاد به آقای سیادتی دادم اگر این طرح را بنویسیم من نمی دونم آقای خراسانی قبلاً خودروهای سیار شهری به اورژانس شهری  که روش نوشته باشه اورژانس خدمات شهری داشتیم ؟ مشکلاتی که داخل شهر ساعت تعطیلی بیکاری هست یا نه ؟

خراسانی :  مسئولش خدمات شهریه

همتی : نه در سطح شهر نیست در سطح شهر اورژانس خدمات شهری مثل ماشین ۱۳۷ داشته باشند در سطح شهر مثل پلیس شهر مردم ببینند مواردی که اتفاق می افته مشخص کنند بحث مدیریت کودکان کار تکدی‌گری برابر ماده ۵ وظایف شهردار و شورای شهر خواهش می‌کنیم جلسه مشترک برابر وظایف شهرداری و شورا مورد توجه قرار گیرد

سیادتی:  زمین ۸۰۰۰ متری اوقاف حسنی هم گزارشی است از این به بعد برای بررسی نامه‌ها دوستان کارشناس شهرداری را دعوت می‌کنیم در جلسه باشند از قبل بهشون اطلاع میدیم که در فلان ساعت تشریف بیارن الان چون اومدن درباره زمین ۸۰۰۰ متری اوقاف حسنی من علیرغم چیزی که الان می خوام بگم به هیچ وجه ارتباطی به شخص بنده نداره ولی از آنجایی که قرار شد انشاالله دوستان با رعایت آیین‌نامه داخلی وقت برای پیش از دستور بگیرند لطف کنین وقت بگیرید در خدمتشون باشیم

طالب بیدختی: همین جا باید وقت بگیریم یا قبلش ؟

سیادتی: قبلش قانون میگه قبلا حالا اگر کسی  نبود میشه اینجا هم ولی من همیشه در یک جلسه به سه یا چهار نفر  مجبور میشیم به یک نفروقت بدیم به یکی وقت ندیم اگه از قبل باشه بهتر و پسندیده تر هست خوب اگه اجازه بدین دعوت کنیم از دوستان  که تشریف بیارند به بررسی نامه ها بپردازیم نامه ها را همان طور که ملاحظه فرمودید فقط در گروه هفت نفره میزاریم این جلسه را امروز صبح پیغام کردند روز قبل من نمیدونم چند نفر دیدن فقط آقای خراسانی دید که آقای نظری هم ۳ تا پیام گذاشته بودند درباره یکی دوتا پیامشون حرف زدیم معلوم بود که دیده بودند و بقیه را متوجه نشدم برای هر کسی جداگانه فرستادم

خراسانی: نامه ها را جداگانه پیامک بفرستید

سیادتی: الان انباشت نامه ها داریم

خراسانی :کارتابل بزارید که آنها هم ببینیم و پیگیری کنیم حتماً نباید زمانی که نامه ها ارسال شد من خونه رفتم پیوست‌ها را خوندم این چندتا نامه در اتوماسیون نبود نامه ها حتما در اتوماسیون باشه که ما بتونیم یه هفته قبلش مطالعه کنیم

سیادتی: این نامه هایی که ما اعلام کردیم در اتوماسیون نبود از این به بعد باید بگیم چک کنند

نظری: پیوست‌ها که ظاهراً نرم افزار ایراد داره

سیادتی: خانم رحمانیان پیگیری کنید از سازمان فناوری مهمانان خوش آمدید  بسم الله الرحمن الرحیم خیر مقدم خدمت میهمانان در شورا مقرر شده جلسه ای که نامه ها را بررسی می کنیم کارشناسان مربوطه تشریف داشته باشند

اولین نامه به شماره ۲۹۴۸ شهرداری مربوط به تملک بخشی از پلاک ثبتی واقع در طرح تعریض بلوار معلم پل شهید شاطری قرائت شد

خراسانی: پیوست‌ها را دیدم بعد چندسال تکلیف این بنده خدا روشن میشه یک ایراد شکلی وجود دارد سند مغازه به نام شهرداری  مغازه را به نامش نزنیم اگه توافق انجام شده (ناخوانا)  ما الان سند مغازه ای را که سندش به نام شهرداری ارزیابی می‌کنیم توافق قبلی به هم میخوره چون میگه مغازه رو نمی خوام حالا زمین ایشون در طرح تعریض بلوار معلم اومد( ناخوانا ) ایراد اینکه ارزیاب ما مغازه ای را که به نام شهرداریه داره ارزیابی می کنه و پولش را میدیم به اون این برعکسه

حصیر باف (مدیر منطقه دو ) :  متنی از توافق اجرا شده یه مغازه ۱۹ متری بود و یه ۳۲ متری ۱۹ متری را سند به نام ش زدیم و فروخته ۳۲ متری هم جزو توافقات ما بوده حالا ما میخواهیم آن توافقی ۳۲ متری را واگذار نکنیم پولش را به روز بهش بدیم من فکر می‌کنم لازم نباشه بهش بفروشیم

خراسانیان : مستندات قانونی پیوست کردید هیئت ارزیابی ما (ناخوانا) باید راهی براش پیدا کنیم که در واقع به نفع خودمون باشه

زحمتکش: بحث قیمت‌گذاری در واقع به روز کردنه بحث این نیست که ملک شهرداری را خرید و فروش کنیم چون داریم به روز می کنیم

خراسانیان: فردا طوری نشه  که دیگران اومدند (ناخوانا ) ارزیاب رفته ملک شهرداری را ارزیابی کرده و این ایراد شکلی دارد

آقای عرب (مسئول املاک ) : صورتجلسه توافقی قبلی هست

حصیرباف : صورتجلسه هست خودش هم درخواست داده که این ۳۲ متری را که بر اساس این توافق باید به من می‌دادین نمیخوام

نظری : بسم الله الرحمن الرحیم خیر مقدم خدمت دوستان و معاونت محترم شهرداری دلیل این که طرف بعد از توافق نامه اومده میگه ۳۲ متری را نمی خوام و فقط ۱۹ متری را می خوام چیه ؟ توافقی انجام شده پس دلیلش را باید بدونیم که وقتی من نتونستم سند را در بازه زمانی که شهرداری تعهد داشته به نامش کنم بله ولی شما می‌فرمایید من ۱۹ متری رو بهش دادم ۳۲ متری را ندادم در جهت موردی که شما فرمودید از خوش زمانه یا بعد  زمانه کار ندارم اگر ایشون ارزش افزوده به مراتب بیشتر از معوض بود که می‌خواستیم بهش بدیم یعنی می خوام بگم اون چیزی که شما گفتید به صرفه و صلاح شهرداری نیست اصلاً ما اومدیم توافق کردیم تا مغازه بهت میدم در قبال طرح تعریض اگه ملک ایشون سه برابر ارزش افزوده می داشت من باید برم سهمم را بهش بدم ؟  یه خورده صرفه و صلاح نیست

دوم قضیه شخصاً دارم میگم اگر ما تعهدات خود را مانند مغازه ۱۹ متری می‌توانستیم اجرا کنیم دلیلی بر اینکه الان بیام دوباره بخوام به روز کنم ولی اینکه همان مغازه خودم را دلیلی بر اینکه بخواهید توافق جدید ایجاد کنیم وجود ندارد خواهشاً در این مورد قضیه نظر بگیریم شرایط هر دو تا مغازه یکسان بوده از نظر نقل و انتقال و تهیه سند و ایشان هم سند اصلاحی را گرفته یا نگرفته به نام شهرداری سند اصلاحی انجام میشه

عرب:  زمانی که کارشناسی می شه ملک آقای برهانی سه تا تجاری داشته به صورت کشویی ۳ تا تجاری را باقی مانده ملک بهش میدن .  ملک را کارشناسی نمی کنند در واقع سه تا تراکم بهش میدن یعنی سه تا تجاری را قیمت‌گذاری می‌کنند می‌برند عقب دوباره همون را در ملک خودش بهش میدن اینجا حقی از این اقا ضایع میشه

نظری : یعنی قیمت گذاری نشده عرصه در طرح ؟

خراسانی: به عنوان مسکونی با قابلیت تجاری قیمت‌گذاری شد خود تجاری را کشویی بردیم عقب (ناخوانا ) یعنی عملاً با قسمت جلو را ( ناخوانا)  درستش همینه که همون مقدار تجاری را حفظ می کنید چیزی ازش گرفتید فرض کن ۱۰۰ متر زمین مسکونی را ازش گرفتیم زمین مسکونی با قابلیت تجاری زمین مسکونی دور میدان معلم قابلیت تجاری شدن داره زمین مسکونی داریم به خاطر قابلیت تجاری قیمتش بالاتره بحث تجاری سرقفلی مطرح میشه اومدیم چه کار کردیم گفتیم مثلاً ۳۰ متر با قابلیت تجاری قیمت بر سر تجاری

سیادتی : به اطلاع دوستان برسانیم چون جلسه علنی هست رکورد ضبط میکنه صحبت‌ها طبقه بندی باشند . صورت جلسه را به طور کامل خوندم علت اینکه نامه را اقدام کردم به همین دلیل بود چون از روز اول در برابر این توافقنامه معترض بوده که حق من ضایع شده یعنی به نوعی مغازه مورد قبول نبوده یه مغازه را می خوام ولی دو تا را نمی خوام می بایست تفاهم نامه بنویسند دلیل اینکه میگید چرا یه مغازه گرفته یکی نگرفته مثل الان جای دیگه هم داریم نمونه .  ملکی را تصاحب کردیم با تراکم شناور ذکر نام نمی‌کنم آقای حصیرباف کاملاً در جریان هستند اومده میگه من تراکم شناور را نمیخوام من فکر کردم می تونستم آن را رد کنم حالا منطقه ۱ و ۲ و همه با هم شدن نمیتونن تراکم شناور تعیین کنند چون ساخت و ساز کم شده . این میگه تراکم شناور را حذف کن به من ملک بده یا فردار بهم پول بده به هر حال قضیه را باید حل کرد

خراسانی : چند بار امده پیگیری کرده و به خاطر اینکه ملکش را به روز کنیم ارزیابی کردیم به اینجا رسیدیم و این چون توافقنامه به لحاظ شکلی ایراد داره مثلا  قبل باید ۱۵۰ متر زمین ایشون مسکونی با قابلیت تجاری سال ۹۱ در اصل باید همون ۱۵۰ متر را دوباره کارشناسی کنیم مغازه‌ای که دستش هست به روز کارشناسی کنید که می مونه  ۳۵۰ تومن دیگه ۳۵۰ تومن طلب داره از ما از ملکی که ازش گرفتیم ۱۵۰ تومن که برای خودش بوده و سند به نام خودش هست حالا یه مغازه داری ارزشش اینقدر است ۳۵۰ تومان می مونه فقط حرفم اینه که در این بسته کارشناسی ما بیاد ملکی که شما سند پیوست کردید  مغازه ای که کارشناسی کردید در سند نوشته شهرداری سمنان من الان آدم دارم ملکی که برای شهرداری سمنان هست دارند قیمت گذاری می‌کند طرف داره میخره فکر کنم بهترین راه این بود که این توافقنامه را طوری تنظیم می کردیم که ملک آن زمان به روز می شد البته به همین ترتیب بود ۳۵۰ تومان بمونه توافق به روز می‌شد مثلاً می شد یک میلیارد تومان مغازه ای که الان داره فرض کنید ۶۵۰ تومن ۳۰۰ تومان باید بهش بدیم

حصیر باف : بحث سند مالی را من نمیدونم چه جوری باید بشینه پرداخت شده توافق انجام شده

نظری : در این بخش طرح لایحه باید به این صورت اجرا بشه تفاوت توافق . خودم دوتا ملک به شما معرفی کردم یه دونه رو می خوام خودم بردارم مقدمات انتقال سند مهیا پول اینو می خوام بهش بدم سند مال منه بخشی از این توافق را می خوام ملغی کنم حالا سوال اینه چقدر کارشناسی کردم؟ سند به نام شهرداری عیب نداره یعنی به اون ملکش نمیخوام گره بخوره شهرداری میخواد بخشی از این ملک را که هنوز در تملک خود شه در قبالش آ ریال دیگه بهش بده.  سند برای ماست :

حصیرباف ۳۰ تومان به ما بدهکار بود اصلا نداشت که بده میخواد توافق اصلاً اجرایی نشه ۳۰ تومان حتی پول را هم نیاورد بابت بدهی الانم زمین تجاری که ما داریم ۳۵ متر ایشون یعنی همین الان هم ۴ متر مانده به روز باید قیمت‌گذاری بشه ۵۰ میلیون میشه پول نداره به ما بده بهترین کار اینه کاری که خیالش هم جمع کنیم تجاری را ازش بگیریم

نظری : دلیلی بر اینکه طرف تمکن نداره پول مابه‌التفاوت را بده از دوباره مغازه را از او بگیریم حصیرباف : ۱۹ متری هم که رفتیم بهش بدیم برای ۳۰ تومن پول از سال ۹۲ تا ۹۴ انقدر اومد و رفت تا از شورا مجوز بگیره که این پول را نده  بابت آب و برق و گاز میگه حق من در کارشناسی ضایع شده در کارشناسی دیده شده ولی به من ندادن آخر هم فکر نکنم بهش داده باشیم مکاتباتش را من دیدم هیچ مجوزی صادر نشده

زحمتکش : کارشناسی شده ؟

حصیرباف : بله متراژ کردم ارزیابی شده متری ۱۱ تومن

زحمتکش:  مبلغش چقدر بوده ؟

حصیرباف : زمان قبلی من کارشناسی را ندیدم متری ۵۸۰۰ البته پول بی ارزش شده هرچند ما میتونیم این مغازه‌ها را به پیمانکار بدیم یا مزایده بزاریم برای فروش قرار شد ۵۰ درصد طی دو قسط بهش بدیم بقیه هم درسه قسط متوالی

نظری : سند اصلاحی را ایشان گرفته ؟

حصیرباف : بله پرسیدم سند را اصلاح کرده ۱۵ متر را زمانی که بهش واگذار کردن سندش اصلاح شد آل بویه : پس قرارداد اولیه را توافق کرده

حصیر باف : بله قرارداد اولیه داشتیم دو تا مغازه بهش بدیم سند را اصلاح کرد از اون دو تا مغازه ۱۹ متر را گرفت فروخت این ۳۰ متر را به خاطر این که ناراضی بود و نتونسته بفروشه میگه می خوام به شهرداری برگردانم

سیادتی: من فکر می‌کنم نهایتاً صورتجلسه تحویل به اون تاریخ باید در اسنادش بگذاریم تحویل ملک به ایشان

نظری: بهترین گزینه سندی که توافق کرده فرمایش مهندس قشنگ تره چون تمکن مالی پرداخت مابه تفاوت این ملک را نداره دلیلی بر این میشه که  ۳۱ متر را  نمیخوام

سیادتی : در جلسه ۲۱۰ مطرح و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت .  توافقنامه‌ای بوده که ما خواسته بودیم از شهرداری بابت ساختمان شماره ۲ استانداری تفاهم‌نامه ۲۳ ۹۸ با توجه به قرائت تفاهم نامه در خصوص فضای سبز پل شهید شاطری جهت استفاده شهروندان دوستان عزیز سوالاتی پیرامون این نامه وجود داره بفرمایید

حصیرباف : اگه لازمه خدمتتون توضیح بدم

سیادتی: بله

حصیرباف : ما برای نگاهی که شهردار و شورا داشتند در خصوص فضاهای خصوصی که مربوط به ادارات هست اولین قدم را در بلوار بسیج با استانداری به توافق رسیدیم فضای مقابل استانداری خراب بود و اینها خیلی پیگیر بودند که از ما یه جوری به صورت رایگان فضا را برایشان مرمت کنیم نرده ها را بر نداریم جلسه ای داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نرده ها را برداریم مرمت و بهسازی هم بشه تصمیم گیری کلیات در آن جلسه گرفته شد طرحی ارائه دادند که اگر می‌خواستیم اجرا کنیم بالای دو میلیارد هزینه داشت سنگ کف با هزینه بالا سنگ جداول خیلی سنگین با توجه به شرایطی که داشتیم و امکانات موجود با این دوستان صحبت کردیم قرار شد فضا را آماده کنیم و این دیواری هم که جلوی صفحه پلت گذاشتیم و بحث نرده و اینها عمومیت ندارد صورت جلسه را خودم تنظیم کردم که بهانه‌ای بابت این موضوع نگیرند ماده اول آن نوشتیم معاونت عمرانی امضا کنه صورت جلسه را پیش نویس دارم چند بار بردیم دکتر فخری نمیدونم به چه علتی  امضا نکرد داد به آقای شکریان که من گفتم ای کاش معاون عمرانی پاراف می‌کرد به عنوان مسئول بالادست که مشکلی در اجرا پیش نیاد و هزینه‌ها با هماهنگی مهندس گرانمهر یه سری انجام دادیم کارها انجام شد حتی نرده جلو هم پیمان کار گرفتیم ولی در حین اجرا به این نتیجه رسیدیم لزومی نداره این نرده ها را اجرا کنیم اگر اجرا کنیم در حرفاشون چیزی که به ما قول دادن چیز دیگری به ما بگویند پس گفتید نرده ها را اجرا کنیم

میکفتند دو تا درب لولایی بزارید شبها ببندیم و روزها باز کنیم بنا به فرمایش دوستان شورا که گفتند ممکنه این ها بعد از چند ماهی بگن فضا خصوصی  است و با تغییر مدیریت اتفاق دیگری بیافته اما نرده ها را خرید کرده ایم آماده هم کردیم گذاشتیم انبار برای فضای پارک‌های دیگر می‌خواهیم استفاده کنیم قرار شد فضای پشتی که به علم و صنعت هست و فضای بغل استانداری را یا نرده معمولی و روی آن را با گل پوشش بدهیم که بحث ایمنی و حفاظت مشکلش حل بشه و این فضا هم به صورت باز در اختیار مردم قرار بگیره و این دیواری هم که اجرا کردیم به عنوان مرزی که به سند مالکیت استانداری که بعدها مشکل ایجاد نشه این کار را انجام دادیم تکمیل کردیم فضای جلوش هم داریم با مهندس گرانمهر طرحی گذاشتیم آسفالت را جمع کردیم آبنمای طولی دادیم یعنی فضای خیابون را وصل میکنیم به فضای پارک فقط ایمنی استانداری را از پشت انجام می دهیم درست فرمودید واقعیتش در خبرها خوندم بحث محدودیت من این صورت جلسه را با توجه به هزینه هایی که داریم  تکمیلی تنظیم می‌کنیم هزینه‌ای که الان ما کرده ایم تقریبا ۳۷۰ میلیون هست حالا برآورد دقیق را باید با اونا هماهنگ کنیم ۸۰ میلیون نرده که آوردیم انبار گذاشتیم و اجرا نکردیم ۲۹۰ هم هزینه تسطیح عمرانی و خدمات شهری هست که اینها را در صورتجلسه تکمیلی با امضای شورای محترم و دکتر فخری خدمتتون ارائه می دهیم این کار اول بود اگه صورت جلسه را تنظیم کردیم و خدمتتون ارائه ندادیم چون واقعیتش نمیدونستیم در اجرا چه جوری باید هزینه کنیم  اونها توقع زیادی از ما داشتند و ما هم با توجه به شرایط موجود به وضعیت اقتصادی می خواستیم هم این کار به هدفش برسه هم هزینه‌ها را کاهش بدهیم

آل بویه :  بسم الله الرحمن الرحیم دست شما درد نکنه حفظ و نگهداری پارک الان باکیه؟

حصیرباف:  با ما میشه

آل بویه:  هر اتفاقی بیفته شما باید پاسخگو باشید

حصیرباف:  در توافق نامه حفظ و نگهداری با ماست

آل بویه: سند مال آنهاست

حصیرباف :  در قالب توافقی که با علوم پزشکی کردیم اینجا هم باید همین کار را انجام بدهیم

آل بویه : درسته الان اگه اتفاقی بیفته سند مال شما نیست دادگاه میگه سند ملک برای کیه باید رای بده وقتی سند مالی ایشونه چه طوری می تونه رای بده

عرب : بهره برداریش با شهرداری میشه

آل بویه : مشخص کردن در صورتجلسه که بهره‌برداری با شماست ؟ الان ببینید صورتجلسه من یه چیزی میگه .  نوشتن که تهاتر کارهای انجام شده.  هزینه ها باید در ملک خودمون باشه برابر بودجه ای که هست نمیدونم متمم میارید یا در بودجه بوده در بودجه نیست حتماً باید بیارید وقتی حمل جای دیگر است و در بودجه شما دیده نشده در صورتجلسه خودتون به عنوان بدهکار اون دستگاه دارید قید می کنید چه جوری می خواهید بهره بردار بشید ؟ بهره بردار اونیه که شما هزینه میکنید حفظ و نگهداری شماست اما تهاتر کردن را از نظر مالی نمیدونم چه جوری میخواهید ثبت کنید ؟ اگه بهره‌بردار شمایید این دیگه تهاتر نمیشه

حصیر باف :  تهاتر به این نیت که اگر این آقا گفتند نرده بذارید  این حساب کتاب ها طبق توافق باشه آل بویه :  الان که نبستند

حصیرباف : باید یه توافق نامه تکمیلی بفرستیم خدمتتون

زحمتکش : نکته‌ای که در صورتجلسه کم داره بحث اشاره کردن به اینکه در اختیار شهرداری البته ۲ بار تکرار شده پاراگراف اول هم دوم که میدان معلم برای استفاده عموم شهروندان و در پاراگراف دوم انتهای خط آخر تکرار شده یعنی تاکید شده برای عموم حالا عموم یعنی غیر مستقیم در اختیار شهرداری میشه چون ما فضای سبز هامون برای عموم دیگه برای استفاده دستگاه خاصی نیست اونو میشه یه جوری پایا‌پای  کرد ولی موضوعی که به آن اشاره کردید آیا این رقم می خواد تهاتر بشه یا نه مثل خیلی از جاهای دیگه که ما هزینه می‌کنیم ۲۰ سال بهره برداری برای شهرداریه این نکته اشاره نشده یا اینکه به قول شما اگه استفاده از ما باشه هزینه‌ها ۸۰ درصد باید تهاتر بشه این اتفاق نیفتاده احتمال این هست که شاید مدیریت جدید مثلاً دو سال بعد عوض بشه (ناخوانا)  اصلاحیه میخواد هزینه آبنما نوشته بشه و اگه به سمت تهاتر بریم که بعید می بینم بپذیرند ولی اگه به سمت تعهد بریم ۲۰ سال در اختیار عموم باشه خیالمون راحت تره

حصیرباف : برای علوم پزشکی  محدودیت زمانی نوشتیم برای این هم همین کار را می‌کنیم یعنی مالکیت با علوم پزشکی بهره برداری با ما بدون محدودیت زمانی تلاش می‌کنیم این همه به اون سمت بیاد

نظری: جسارتا تعاملتون خوب بوده ولی یه خورده منتی که بر سر ما گذاشته شده خط دوم و سوم شماست که نوشتید در راستای تعامل و توافقات مورد بحث ساختمان شهرداری با خیابان سعدی و مسکونیش را دارید به این گره می زنید در حالی که ماه توافقی داشتیم برای ملک خیابان تامین اجتماعی و خیابان سعدی شهرداری اون یک گزینه جداست اصلاً آن را نباید با این گره بزنیم اگر در راستای اون هست سوالم اینه توافقات شما در خیابان سعدی چیه ؟ در خیابان تامین اجتماعی چیه؟  به ما بگید که این رو با اون گره بزنیم در حالی که این دو تا با هم نیست .  این یک گزینه دیگری است  در اختیار قرار دادن فضای سبز برای عموم

حصیرباف : واقعیتش این طوری بوده  خیلی سخت بود با علوم پزشکی توافق.  ۶ ماه آقای صدیقی را آوردیم زیر بار نمی رفتند در جلسه ای که در استانداری داشتیم خواستیم این کار را سرعتی انجام بدیم فرمایش شما درسته ما عجله کردیم که پشیمون نشوند کار را سریع به مرحله اجرا بردیم که از تصمیمی که گرفته‌اند پشیمان نشوند چون دوستان زیر مجموعه آنها می‌گفتند زمین را ندیم اینها وظیفه دارند بیان در زمین ما هزینه کنند یه قولی هم بهشون داده بودیم خواستیم با سرعت بیشتری این کار انجام بشه فرمایش شما درسته .  این صورتجلسه را در چارچوب رعایت شده نوشتیم تا توافق اولیه انجام بشه ما باید توافق را تکمیل می‌کردیم و اگه مشکلی پیش می‌آمد که گفتند برای چی اینجا هزینه کردید بگیم قراره توافقی هم در زمین‌های تأمین اجتماعی با ساختمان استانداری داره که فردا در هزینه‌ها دستگاه نظارتی گیر ندهند که شما در ملک استانداری هزینه کردید بگیم ما می‌خواهیم توافقی را در آینده انجام بدهیم

طالب بیدختی :  بسم الله الرحمن الرحیم دست مریزاد میگم به عزیزان آقای دکتر همان طور که مستحضر هستید کار خلاقانه مشکلاتی دارد و اگر در مشکلات بمانی حتی یک درصد دقیقا پروژه میخوابه کاری اگه داریم انجام میدیم چون تقریباً با دولت می‌خواهیم این پروژه‌ها را اجرا کنیم یعنی علوم پزشکی باید بیاد این حرکت اولیه حرکت آغازینه در حرکت آغاز این مشکل وجود داره اما اگر بخواهیم تمام مشکلات را در جلسات اولیه حل کنیم پروژه ها می خوابه من خواهشم اینه اعضای شورا محبت کنید .  بهره‌بردار مسکن و شهرسازی یک اداره رو میسازه میده ثبت احوال من میشم بهره‌بردار اونی که ساخته اینجا مشکل داره آیا بهره‌بردار مشکل داره اگه بشینم فکر کنید نمیشه . پروژه‌ها از حرکت می ایسته . حرکت  حرکت مردمی است و مردم منافع می‌بینند و استفاده می‌کنند به ویژه که اونجا گلوگاه است فضا داره باز میشه چون خیلی  شهر زیبا میشه من خواهشم اینه که اجازه بدید بعضی نکات با اینکه مقداری ضعیفه شروع بشه بهتره که این مقدمه ای باشه برای پروژه‌های ما که بتونیم دستگاه‌های دیگر را بگیریم.  در ایران اسلامی به ویژه دستگاه سیاسی استانداری دیگه نمیتونن اینجا که باز شد و مردم زیبایی را دیدن بگن ما آن را می بندیم . این حرکت آغاز این ضعف هایی که هست در پروژه بعدی جبران کنیم کار زیبایی است مقدمه‌ای است که علوم پزشکی بدونه وقتی استانداری وارد شده تک‌تک ادارات وارد بشوند بهترین فضاهای ما را ادارات دارد فضاهای شهری و گلوگاه ها دست آنهاست اینجا باید وارد بشیم نقاط ضعف برطرف میشه اجازه بدهید این مصوبه را بگیرند و در نهایت چون دولتی هستند خصوصی نیست که بگیم منافع به جیب کدوما میره .

سیادتی: با تشکر لطف کردید

آل بویه :  ما موافق بودیم بازدید هم رفتیم که اینکار انجام بشه کار خیلی خوبیه اما از نظر اداری و مالی می‌خواهیم مشکلی به وجود نیاید . مسکن و شهرسازی زمین مال خودش میسازه بودجه مال خودشه تحویل میده توی زمین خودش اونجا داره هزینه میکنه این زمین مال ما نیست الان تهاتر کردی یعنی تمام ادامه چی میشه ؟ ما اگر داریم بهداشت یا جای دیگر را برابر چی تهاتر می کنیم بدهی که علوم پزشکی در رابطه با ساخت و سازی که با ما داره که حسابهای خودمون تهاتر می‌کنیم که ۲۰ سال از فضای شما استفاده می‌کنیم به مقدار آ ریال . توی حساب‌ها میشینه.

حصیرباف : توافقی که با علوم پزشکی کردیم یه بند نوشتیم فضای سبز در اختیار عموم قرار می گیره اگه ما هزینه کنیم به صورت نامحدود در اختیار مردم باشه

سیادتی : ارفاق قائل شدند به خاطر کمکی که کردند  ولی جایی به عنوان تهاتر مبلغ قید نشده

آل بویه : یعنی زمین را کلاً در اختیار شهرداری میزاره ؟

سیادتی : زمین را نه  برای مالکیت بلکه برای بهره برداری با حفظ مالکیت و بهره برداری

آل بویه :  در ارفاق هاشون تهاتر نشده

سیادتی : در راستای تعاملات یعنی همان طور که ساختمان در اختیار شهرداری قرار گرفته این زمین و خانه در اختیار استانداری قرار بگیره .

طالب بیدختی :  ساختمان استانداری را شهرداری داره هزینه میکنه . ساختمان مال کیه ؟  این همه ریسک بوده ریسک باید حمایت بشه.  می خوام بگم ما فرودگاه را داریم هزینه می‌کنیم مالکیت آن جا را هم نداریم چون منافع را مردم می برند بازرسی هم نمیتونه وارد بشه اینجا مردم منافع می‌برند زیبایی شهر را مردم می برند به این دلیل نه بازرسی وارد میشه اگه میخواستن ایراد بگیرند در همان فرودگاه ایراد می‌گرفتند چون داریم هزینه می‌کنیم توقف کنیم پروژه ها میخوابه کمک کنیم تا حل بشه

نظری : ممنون از رویکرد جنابعالی همه یادتون باشه می‌خواهیم انجام بشه فقط مهندس نکته قشنگ اشاره کرد من خواهشم اینه که در متمم که گره میخوره به بحث مالی اگر به هر دلیلی بنا بر مسائل اداری استانداری نسبت به آن عدد و هزینه های شما به نرخ روز در حساب‌های فیمابین منظور شود خیال ما هم راحت تره .  برای نامحدود هم نکته‌ای است که باید حتماً باشه

همتی: در راستای فرمایشات دوستان به جهت اینکه قرارداد یک ملک متعلق به دستگاه دیگر است سند به شما واگذار نشده . هزارتا از توافق‌ها بنویس . قواعد واگذاری زمین به دستگاه دیگر یک سیکل اداری داره . من معتقدم خیابان سعدی میزان هزینه کرد مورد تایید برسه در تهاتر آینده لحاظ بشه و امضا کنند همین شرایط را برای سایر مکان ها داشته باشید به یکباره حراست میگه موضوع امنیتی است فردا حادثه‌ای پیش بیاد راه را می بندند

سیادتی : آقای خراسانی به عنوان آخرین نفر و سپس آقای مهندس گرانمهر بفرمایید

خراسانی : در خصوص توافق جلسه قبل هم صحبت شد کسی مخالف نبود توافقنامه‌ای که نوشته میشه چون داره هزینه میشه .  اینجا دولتی نیست ما دولتی نیستیم . ما نهاد عمومی غیر دولتی هستیم اما (ناخوانا ) اصلا ممنوع کرده قانون.  ما ملک شهرداری را حق نداریم به دستگاه نظارتی بدیم در قالب خرید در بحث نوع توافق چون دوتا دولتی نیستیم و آنها هم نمیتونن اموالشان را همین طوری در اختیار ما بگذارند ممنوعیت دارند . آقای شکریان امضا کرده و اصلا تفویض اختیاری داره  ؟ به نوعی اختیار امضا را داشته ؟ چرا خود دکتر فخری امضا نکرده ؟ چرا خودش امضا نکرده معاون استاندار امضا کرده ؟ فکر کنم اموال آنجا را معاون پشتیبانی استانداری اختیار دارد . بحث طرف مقابل بالاترین مقام شهرداری امضا کرده اون طرف بالاترین مقام باید امضا کند با تفویض استاندار .  معاون اگر رویکرد متفاوتی داشته باشه میگه آقای شکریان چرا امضا کردی ؟ زمان حتماً در متمم باشه.  در توافق شما آمده نسبت به اجرای دیوار( ناخوانا)

گرانمهر (معاونت مالی اداری ) : سلام و خدا قوت از منظر دیگه ای پروژه را بیان می‌کنم که اخیراً تشریف بردید برای بازدید . محل سرانه فضای سبز این قسمت کم بود . روبروی فروشگاه رفاه تردد بالاست همزمان با اجرای پروژه بازدید مستمر داشتم مردم می اومدن استراحت می کردند من بابت اتفاقی که اون جا افتاده راضی هستم و تشکر باید کرد از دید مثبت دکتر فخری در بحث همکاری در اختیار گذاشتن این فضا .  عملاً فضایی که سندیت آن مطلق متعلق به استانداری هست را به عنوان بهره بردار از دید مثبت از بعد عمران  اشاره کنم خیلی از معابر شهر ما الان روکش آسفالت داریم که اگر بخواهیم آنها را تخریب کنیم با کفپوش جدید بهسازی کنید هزینه بسیار بالایی داریم این پروژه سعی شده مدلی را با هزینه کم پیش بینی کند عملاً اومدیم بدون اینکه تخریب و فضای قبلی انجام بدید آنها را به عنوان بستر با واش بتن رنگی پیاده کردیم متر مربع هزینه این کار به مراتب پایین تر از کار مشابه شهری است . خیلی از محورهای شهری ما با هم این متد عمرانی استفاده بشه علی الخصوص از میدان استاندارد شما حرکت کنید به سمت میدان امام رضا تمام محور پیاده روهای ما آسفالت است که قابلیت داره برای بازسازی و بهینه شدن . این بحث که داشتیم عاملی برای تعیین تکلیف ساختمان شهرداری و استانداری به صورت تنگاتنگ در حال پیگیری است یک سری ساخت و سازهایی در محوطه استانداری به زودی توسط شهرداری در راستای تعاملات باید شکل بگیره البته بعد از تصویب شورای محترم این هزینه هایی که اینجا انجام شده قابلیت داره در آنجا هم خودش را نشون بده هزینه ای نیست که گم بشه دست شما درد نکنه

سیادتی: خیلی ممنون  در متمم تفاهم‌نامه مبالغ موارد قانونی از قبیل مدت بهره‌برداری مبلغ هزینه شده و در حساب فی مابین رعایت شود

نظری : متمم را کی میارید؟

حصیرباف:  سعی می‌کنیم تا هفته دیگر

سیادتی :  شهرداری محترم لایحه فرستادن برای تهاتر شرکت نگین نما . شرکت نگین ما چک‌های خود را پس بگیره و مغازه به ما بده موافق و مخالف مخالف اعلام کنیم

حصیر باف: در سال ۹۷ متاسفانه ۹۵۸ میلیون از آقای بیرقی چک برگشتی داشتیم اسفند پولی به ما نداد دو تا چک را بردیم دادگاه و کار قانونی را انجام دادیم ایشان خواست دوتا مغازه بر اساس تفاهمنامه و بدهی به ما بدهند و چک را تسویه کند البته هنوز چک هاش پیش ما مونده در سال جدید هم ایشون تا پایان سال یک میلیارد و ششصد چک داره متاسفانه تا برج هفت ۶۰۰ میلیون چک را پاس نکرده چک ها را هم با سپاه توافق کردیم که بهشون بدیم چک‌های بیرقی را از ما نگرفتند و از ما پول خواستن

آل بویه : چک‌ها را به چه مبلغی حساب کردید ؟

حصیر باف : چک‌هایی که برگشت دادیم و خسارت تاخیر آن به قیمت روز چک بهمن و اسفند با توجه به توافقنامه نتونستیم برگشت بزنیم مغازه‌هایی که باهاشون توافق کردیم قیمت ۱۴ تومان با ۱۰ درصد کاهش الان اون مغازه ها را زودتر بگیریم و بفروشیم ۲۳ الی ۲۴ میلیون تومان به پیمانکار میتونیم واگذار کنیم بابت چک های سال ۹۷ ضرر نمی‌کنیم

گرانمهر : توافق خوبی بود حتی در این جلسه چون اولین جلسه مشترک بود بیرقی می خواست نه نیاره و چون چک مال آن تاریخ بوده کارشناسی این را باید ملاک قرار دادیم به رقمی رسیدیم ولی هنوز نتونستیم ثبت کنیم و چک های بعدی متوقف مانده.

زحمتکش : مشکل سند حل شد یا نه ؟

حصیرباف :  با تفاهم نامه نوشتیم که مدتی برای تنظیم پایانکار و سند مثل بقیه مغازه‌هایی که فروختیم آل بویه : من نمیدونم مغازه‌هایی که ما واگذار می‌کنیم به مردم وقتی سند ندارن خودشون بخوان بفروشند گیر می افتند ؟

حصیرباف : یه دعوای حقوقی بعداً داریم

گرانمهر : محدودیتی در واگذاری نزاشتیم صراحتاً می‌گوییم که ۵ درصد مبلغ هر زمانی که سند آماده شد محدودیت نداریم که تعهد بدیم و خسارتی بدیم چون واقعاً در ید ما نیست

حصیر باف : برای سال ۹۸ را که هم می بریم دادگاه چون ما پول می‌خواهیم برای سپاه حتماً . باید نقدی به ما بده . فردا باهاش جلسه داریم اگه توافق با سپاه هم پول نداشته باشیم توافق به هم می خوره یک میلیارد و ششصد چک داریم . به سپاه برج ۷ باید پول بدهیم که اونا هم دنبال بهانه‌ای هستند که توافقی هیچی بشه

خراسانیان:  یکی از راه های درآمدزایی شهرداری مغازه ای که اونجا داریم هست. ایشان سال ۹۰ آمده دنبال پروانه ۷ میلیارد تومان پول پروانه ساختمان . نهایتاً باید ۳۰ درصد را به ما بده که بتوانیم حقوق بدهیم بیشتر از این نمی شد . همان زمان از ایشون ملک گرفتیم ملکی که هفت میلیارد تومان آن زمان گرفتیم نزدیک ۲۰ میلیارد الان ارزش داره پس به نفع ماست این جور موارد بتونیم ملک بگیریم همین هم اگه پارسال ملک را ازش گرفته بودیم به عنوان بدهی پیمانکار می‌دادیم کارهای عمرانی استفاده می‌کردیم  چک شش ماه یا یک سال دیگه هم نگه داری برات پول نیست اون مقداری هم که به عنوان جریمه شما می‌گیرید مبلغی نیست ولی شما بابت همون ملک بگیرید وقتی آزاد شد در پروژه عمرانی هزینه کنید به نوعی از ارزش افزوده ملک میتونید استفاده کنید چک به تاخیر افتاد تاخیر چک دیگر ارزش افزوده حساب نمی‌شود ولی این روش خوبه و من موافقم

حصیر باف : سال ۹۸ هیچ لایحه ای خدمتتون نمی دیم . میبریم دادگاه

آل بویه : ما به سپاه چقدر بدهکاریم؟

حصیرباف :  ۳ میلیارد

آل بویه : این الان پول نده چی میشه ؟

نظری : این ور سال را هر جوریه  باید ازش بگیریم نهایت املاک دیگر را پیشنهاد بده نقدینگی ایجاد کنه تا توافق سپاه را ایجاد کنیم

آل بویه :  آقای سیادتی حالا اگه بیرقی نتونست چک های سال ۹۸ را پاس کنه قطعاً هم نمیتونه ما میریم از نظر قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم یک سال یک سال و نیم طول میکشه بعد در اموال شریک بشیم .  اما قرارداد داریم توافق داریم با سپاه. دیرکرد داشته باشیم اینها را چه کار کنیم؟  شما بیایید یه منبع درآمدی برای توافق با سپاه بینید که از اون طرف اونجا جریمه ندیم که از هر دو طرف ضرر کنیم اینجا پول  نداریم که بیرقی به ما بده از اون طرف جریمه سپاه توافق نمیشه اینو یه راه حل پیدا کنید حالا این نظر منه عزیزان را نمی دونم

حصیر باف : ظاهرا دو توافق برای شورای محترم و شهردار مهمه .  یکی بازگشایی مولوی که چند سال مونده و همه منتظرند تکمیل بشه و یکی هم خیابان امداد ۲۰ متری جنب سپاه . ما  این دو توافق را انجام دادیم خواهشا شما باید کمک کنید ملک ربیعی هاشمی برج ۷ باید اجرایی بشه یک برادرش آمریکاست خواهر و برادر هم با هم اختلاف دارند اگر زمان بیست و پنجم دفترخانه پول نبریم این توافق دچار چالش میشه و گیر می افتیم سپاه دنبال بهانه است که توافق را باطل کنه

آل بویه : راه حل پیدا کنید وام بگیرید به نفعمونه

حصیر باف : البته ۵/۱ میلیارد  را گرفتیم یعنی یک و نیم میلیاردش برگشت خورده به خاطر پروانه ای که اینها می‌گفتند پول ندیم ولی ما ازشون گرفتیم نقطه مثبت ما اینه که ۱۵ میلیارد سند ثبت کردیم در سامانه ثبت شده که اینها به ما بدهکار هستند ولی این توافق باید یه جوری اجرایی بشه

سیادتی :  بسیار خوب در جلسه ۲۱۰ مطرح و با توافق نامه عودت چک برگشتی نگین نما در قبال دو واحد تجاری موافقت شد

آل بویه : توافق با سپاس سه طرفه بوده ؟ بیرقی هم در توافقنامه امضا کرده ؟

حصیر باف: نه بیرقی را در بند نوشتیم با خودش مذاکره کردیم خودشم نامه داد که من با سپاه توافق می کنم ولی در خود بند نوشتیم که قبول دارند بیرقی با توجه به پیمانکاری که ایشون بوده چک هایش را به سپاه بدهد . سپاه می گه ظاهراً تهران قبول نمیکنه حتماً باید پول به حساب خزانه واریز بشه سیادتی : آقای فخاری خوش آمدید این نامه برای منطقه یک آقای فخاری است قرائت نامه مربوط به منطقه یک واگذاری عرصه تملک شده در خیابان کهنه دژ آقای فخاری توضیح بده

فخاری (املاک منطقه ۱) :  صورت جلسه در سال ۷۷ زمان شهردار وقت توافق شده توسط مالک انجام شده گزارش شهرسازی ۲۷ متر باقی مانده ملک درخواست تملک داریم

سیادتی : خوب دوستان عزیز رای گیری کنید پس از رای گیری در جلسه ۲۱۰ مطرح با استرداد مساحت ۲۷ مترمربع به پلاک ثبتی ۳۹۷۴ واقع در کهنه دژ موافقت شد

سیادتی : قرائت نامه پلاک ثبتی ۵۶۲۶ ضلع غربی دامپزشکی خیابان باهنر موقوفه شریعت پناهی در خیابان با هنر اجرای طرح شده قسمتی از عرصه دامپزشکی و پارک و مدرسه باقرالعلوم

آل بویه : زمین های افتاده که ما داریم اجاره میدیم دست کیه؟ دست شهرداری ؟

سیادتی: این بحث را الان ورود پیدا نکنیم

فخاری: چهارراه شریف واقفی اداره دامپزشکی در تعریض خیابان باهنر قسمتی از عرصه خود دامپزشکی پارک ریحانه النبی و قسمتی هم مدرسه باقرالعلوم در خیابان باهنر می باشد بحث چهارمی در حد فاصل میدان راه آهن تفکیکی های موقوفه مومن تا پل خیراباد اجرا انجام شده زمینهای موقوفه شریعت‌پناهی ضلع جنوب هنرستان شهید بهرامی تربیت معلم سابق و آموزشکده فنی بحث پرداخت پذیره است و پرداخت اجاره ۵ میلیارد و ۷۰۰ برآورد قیمت هست با توافقی که با متولی موقوفه شده ۴۵ درصد از پذیره را بابت هزینه زمین ها بدهیم بقیه هم اجاره سالانه حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ نقدی گرانمهر : ۴۵ درصد پذیره خیلی زیاد نیست؟ عرف چقدره ؟

فخاری : از ۳۰% تا ۱۰۰%

سیادتی : از ۳۰ تا ۱۰۰ باشه ۴۵% خوبه

فخاری : اداره اوقاف موقوفه هایی که عام هست و در اختیار خودشه صددرصد پذیره میده چون اونا بابت نقل و انتقالات پلاک ثبتی که توسط موقوفه انجام میشه هزینه عوارض نقل و انتقال میدهند وقتی خیابون اجرا می شود مادام العمر خیابان است و متولی میگه من درآمدی در این خصوص ندارم اگر مسکونی یا تجاری باشه باز بابت نقل و انتقال هزینه میگیرن ولی خیابان که می شود چیزی برای من نمیمونه اگه موقوفات خاص باشه متولی میگیره و اگه اداره اوقاف باشه اوقاف می گیره آقای آزمون متولی خاص موقوفه شریعت پناهی الان در بلوار فدک موقوفه عام داریم که باغ است و برای اداره اوقاف هست برای آزادسازی بلوار در حال انجام کارهایش هستیم اوقاف اعلام کرده ۱۰۰ درصد پذیره رو میگیرم البته اجاره ای که میدن بستگی به این عدد کارشناسی شده داره و پایین تر میاد درصد برای کارشناس در تعیین اجاره مهمه برای همین اجاره را تعیین نکردیم تا بحث پذیره مشخص بشه

آل بویه : پذیره را بر چه مبنایی حساب میکنید ؟

فخاری: بر اساس کارشناسی دادگستری

سیادتی : صورت جلسه ۵/۵ تصویب بشه ؟  قرائت نامه تسریع در اجرای عملیات تعریض. کفایت مذاکرات و اعلام نظر موافقت شد

هیئت حسینیه جهادیه سمنان درخواست مساعدت در امر توسعه هیئت را به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال داده است

نظری : نقدی یا غیرنقدی

خراسانیان : در مصالح بتن و یا سیمان کمک کنیم

طالب بیدختی : فونداسیون اجرا کنند به بتن نیاز دارند

زحمتکش:  ۵۰ تومن زیاده ۲۵ تومان یا ۲۰ تومن در قالب مصالح بتن ماسه

طالب بیدختی:  موافقم بتن کمکشون کنیم فونداسیون را بریزند بقیه رو خودشون انجام بدن ۵۰ خوبه آل بویه :نظر آقای زحمت کش

همتی : نظر آقای زحمتکش

نظری: اجرای بتن فونداسیون

خراسانیان: ۵۰ تومن مصالح

گرانمهر: با ۵۰ تومن خیلی فاصله دوری نداریم

سیادتی: آقای افضلی و بابایی تشریف بیاورند حضور میهمانان

سیادتی: آقای زحمتکش اجازه میدین تا سقف ۳۰ تومن بنویسیم از مصالح؟

زحمتکش: دلیل من را میدونید

آل بویه :۵ تومان بالا و پایین چیزی نمیشه

طالب بیدختی: ۵۰ تومان چون زمین بزرگی است می خواهند کاری را انجام بدهند که هزینه میلیاردی داره ۵۰ تومن ما چیزی نیست ولی چون آغاز کردن کمک دهنده خوبی میشه و باقی میمونه

سیادتی : با پوزش از شما ۵۰ تومان به تصویب رسید صلوات ختم کنید از محل ماده ۱۷ به صورت مصالح ساختمانی یا بتن موافقت شد

آقای مهندس بابایی آقای مهندس افضلی خوش آمدید . مذاکرات جلسه آقای مهندس بابایی ضبط میشه حرفاتون طبقه بندی شده باشه .

نامه آقای دامغانی خیلی وقته اینجا هست منتظر موندین . قرائت نامه مجید دامغانیان واقع در شهرک غرب تبدیل صنعتی به تجاری آقای مهندس افضلی توضیحی پیرامون این قضیه بفرمایید که اصلا چی هست

افضلی (مدیر منطقه یک) : بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و  خداقوت عارضم محضرتون که آقای دامغانیان مراجعه داشتند زمین که اشاره شد ۱۶۰۰ متر تقریباً مساحتش بوده و سنوات قبل مراجعه کرده بوده بابت تفکیک ش که این هفت هزار و ۶۰۰ متر به ۸ قطعه هزینه تفکیک ش را به شهرداری داده بوده ۱۴۰ متر در سال ۸۷ آن زمان در هنگام تنظیم تفاهم نامه اشاره شده بود که  مضافاً ایشان حق استفاده از این زمین را به جهت استفاده از فروشگاهی در مشاغل محدود مثلا تجهیزات خودرویی که در دفترچه ضوابط هم قید شده است . ایشون امسال با مراجعه ای که به منطقه داشتند درخواست تفکیک کاربری در دو تا قطعه از هشت قطعه را داشته.  پیگیری شد موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد کمیته مصوب شد که دو قطعه از کاربری صنعتی به نحوی تبدیل شود به تجاری فرآیندش طی شد با کمک مهندس گرانمهریه سری موارد انجام شد  و با کمک خانم مهندس معتمدی معاونت شهرسازی کار به سرانجام رسیده و مصوبه کمیسیون ماده ۵ هم ابلاغ شد این ذهنیت را داشتند که ۱۴۰ میلیون تومانی که در سال ۸۷ دادن همزمان هزینه  تغییر کاربری هم هست اما گفتیم نه .  با توجه به شروطی که در زمان تنظیم تقاهم نامه بوده در سال ۸۷ بوده شما اجازه بهره برداری به صورت تجاری نداشتید و طبق قانون دفترچه ضوابط باید استفاده می کردید و ایشان هم پذیرفتند و مبالغ الان پرداخت شده به شهرداری(  ناخوانا)  ظاهرا به خاطر مجتمع تجاری بزرگ بزنه گرانمهر : صورتجلسه قدیمیش نوشته شده که میخواد دفتر شرکت یا نمایشگاه مرتبط با شرکت یا لوازم اتومبیل و لاستیک برای این مورد براش تغییر کاربری دادند یعنی مبلغی ازش گرفتند این هم ادعای میکنه نوشته فروشگاه نمایشگاه برابر این من دستم بازه .  ما گفتیم که به یک توافق بالانس برسیم و موافق باشند کارشناسی کنیم . فروشگاهی که مدنظر ایشان هست با آن فروشگاهی که اونجا نوشته . کارشناس اینجا ورود کرده و کارشناسی کرده . ادعاش اینه که من چون یک بار مبلغ دادم دیگه نباید بدم شما حساب کنید سال ۸۷ ۱۴۰ _ ۱۵۰ میلیون  پولی که ایشان داده

زحمتکش : صنعتی بوده ؟

گرانمهر :  نه یه قطعه بزرگ بوده  به هشت قطعه تفکیک کرده در صورت جلسه اشاره شده اینجا در تاریخ ۲۳ /۲/۸۷   همون موقع موافقت گردید بر اساس طرح تفکیک پیوستن ملک مورد نظر به هشت قطعه تفکیک گردد شهرداری نسبت به صدور مجوز پروانه ساختمانی در یکی از مواردی که قید می شود بدهد حالا این قید شده که دفتر شرکت فروشگاه و نمایشگاه مرتبط با شرکت فروش لوازم اتومبیل و لاستیک نمایشگاه ماشین سرویس های مرتبط با نمایندگی های اتومبیل احتمالاً ایشون می خواد نمایندگی اتومبیل بگیره ( همهمه) ولی الان ایشان آمده تجاری بگیره .  تغییر کاربری را انجام داده بابت تغییر کاربری از صنعتی به تجاری طبق قانون ماده ۲۶ همانطور که آقای دکتر فرمایش کردند کارشناسی انجام شده و باید مابه تفاوتش به شهرداری پرداخت بشه

آل بویه : چقدر تفاوت داره ؟ صنعتی و خدماتی چقدر تفاوت داره؟

زحمتکش : شما الان اینو تغییر کاربری می دین باز تجاری هم ( ناخوانا) (همهمه)

سیادتی : جاش خوبه یک لاین کند رو هم داره . مهندس نقشه شهرک غرب  را بیارید (تبادل نظر پیرامون  نقشه و‌مکان ملک)

خراسانیان : تعرفه چقدر میشه ؟ یعنی با کارشناسی یعنی ما کارشناسی نکنیم با تعرفه تغییر کاربری بدیم چقدر میشه؟

نظری : تبدیل صنعتی به تجاری در تعرفه چقدر میشه؟  ۸۰ درصد

افضلی : ضریب جدول  صنعتی به تجاری خدماتی هشت دهم داده میشه

نظری: این جدول را می‌توانیم ملاک بزارید اگه اعتراض داشت کارشناسی انجام بشه

گرانمهر: الان موضوع همینه دیگه مثل قبل از تغییر کاربری را بر اساس صورتجلسه سال ۸۷ گرفته نظری : اینکه شما خوندید تفکیکه آقای مهندس.  گفته در پلاک های روز می توانید  عوارض متعلقه را برای کاربری های زیر بدهید

سیادتی: موافقت گردید براساس طرح تفکیکی  که ملک مورد نظر را به هشت قطعه تفکیک گردیده است شهر داری نسبت به صدور مجوز عوارض پروانه ساختمانی در قالب یکی از مواردی که قید می شود بنا به درخواست متقاضی در زمان اخذ پروانه ساختمانی تایید و سپس پروانه ساختمانی را طبق مقررات و دریافت هزینه‌های متعلقه انجام دهد

نظری :  یه وقتایی هست طرف انبار میخواد و موافقت هم بوده پس پول انبار را از شما می گیرند ولی این نمایشگاهی بوده پس پول نمایشگاهی را از شما می گیرند یعنی این تغییر کاربری نیست اما الان اگه عرصه شما تغییر کاربری بگیره میشه موضوع تغییر کاربری از صنعتی به تجاری.  تعرفه شما دارید مگر این که ایشون معترض بشه و شما را ارجاع بدید به کارشناس تا کارشناس قیمت بده . هرکدام که قیمت بالاتر باشه برای شماست

افضلی : ما طبق همان تعرفه‌های تعرفه برای ایشان حساب کردیم و درخواست کارشناس کرد

آل بویه: نمیتونه دیگه یا باید قیمت را قبول کنه یا کارشناس را اگر قیمت را قبول نکرد باید قیمت کارشناس را قبول کنه

افضلی : ما بر اساس تعرفه برایش بستیم ایشان اعتراض کرد  کارشناس معرفی کرد

خراسانیان: تعرفه یا کارشناسی هر کدوم که بیشتر باشه

افضلی:  ماده ۲۶ ضریب را فقط نوشته در مورد اعتراض چیزی ننوشته برای ما ملاک همین دفترچه است. اگر اعتراضی نداشته باشه اما  اگه اعتراض داشته باشه باید کارشناسی بشه قطعاً کارشناس دنبال قیمت کمتری هست .  قانون به ما میگه اگه اعتراض داره میتونه بره کارشناس رسمی بگیره این دفترچه میتونه پوشش دهنده تمام نقاط شهر نباشه ممکنه کسی اعتراض نکنه و همون ضرایب اعلام بشه اگر اعتراض کردند مبنای کارشناسی قرار می گیره کارشناس هم اونها معرفی کردند ما هم معرفی کردیم ممکن است حتی عدد خروجی از جدول را ما معترض بشیم  ممکنه نظرات ما را پوشش نده و هم چنین شرایطی پیش آمده را

آلبویه:  البته اون در تهاتره

خراسانیان : شهرداری باید    رو میذاشت تا ببینیم اون چقدر میشه

افضلی :  بر اساس تعرفه ۲ میلیارد تومن میشه

گرانمهر: توضیحی بدم جلسات زیادی ما داشتیم از قبل از عید بحث شروع شده بود متن صورتجلسه قدیمی سال ۸۷ بهش تغییر کاربری برای این ۴ مورد را میده اما میگه اگه میخوای پروانه بگیری باید پول پروانه را پرداخت کنی نمیگه باید تغییر کاربری بده درست کنیم

خراسانیان:  صورتجلسه  اینجا درخواست فقط برای تفکیک بر اساس درخواست صورت مشارالیه مثبوت  به شماره به شرح زیر موافقت بر اساس طرح تفکیکی ملک مورد نظر شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی در قالب یکی از مواردی که ذکر می شود درخواست متقاضی در زمان اخذ پروانه ساختمانی وسپس پروانه ساختمانی وفق مقررات . این مواردی که ایشان ذکر کرده اون الان میخواد تجاری بگیره

گرانمهر: البته صنعتی نمیشه جناب مهندس ایشان نوشته فروش لوازم اتومبیل لاستیک نمایشگاه اتومبیل سرویس مجاز نمایندگی های اتومبیل دفتر شرکت در این متن میگه من که اومدم آ ریال پول دادم در سال ۸۷ تغییر کاربری در این موارد استفاده ها را به شما می دهیم پروانه ساختمان را باید ۱۰۰ درصد پولش را بدی در این با آن را حساب می کنیم

خراسانیان : پرونده سال ۸۷ را ما  ببینیم تفکیک چقدر میشه . اگه تفکیک اون هزینش به ۱۴۰ تومن  تغییر کاربری را صددرصد هزینه‌اش خیلی بیشتر از اینها می شه

گرانمر : ما چه کار کردیم و گفتیم که فرقی که این نمایشگاه اتومبیل است در این مکان با یک هایپر استاری که شما دارید پیشنهاد می دید نهایت مابه التفاوت چقدره ؟ دارید هزینه تغییر کاربری را برای ما به تفاوت حساب می کنید

نظری : جسارت من دو راه پیشنهاد می دم اگر لایحه مساعدتی یا پیشنهاد میدین صحبت اول مهندس نرخ اون منطقه رو میاری من بابت تفکیک این پلاک به ۸ تا ۱۰ مثلا می شد ۲۰ میلیون تومن پس ۴۰ میلیون دیگر را در قالب تغییر کاربری گرفتم این لایحه باید یک جوری اصلاح بشه تا به این قضیه بخوره اما ماهیت این چی میگه شما مثلاً پلاک را هشت قطعه کردید کاربری مجازی که در دفترچه طرح جامع بوده روی این پلاک تعریف کردیم در حالت عادی اما برای طرف قضیه را باز کرده که من این موارد را به تو میدهم نمایشگاه هم میدم فروشگاه هم میدم یعنی دیگه بدون ماده ۵ هست اشاره نکردی که من میبرم ماده پنج اگر آنها گفتند بعد بهت میدم کاربری صنعتی این الان شهرک‌غرب شما یک دفترچه داره میگه کاربری اونجا صنعتی خدماتی . آنجا انبار بهت میدم  فلان جا خدماتی بهت میدم درسته اینو شما آمدید باز کردید احتمالاً زمینش در منطقه ای بوده که شما دقیقاً در انتهای تجاری افراد دیگری هستند که تجاری نمایشگاهی هستند کاربری زمینش چیه ؟ صنعتی شما الان دارید می آیید صنعتی را به تجاری تبدیل می کنید مثل اون پلاکی که به امین بیدختی دادید یکم عقب تر اونهم تجاری شد این دو تا قضیه فرق میکنه اگه تغییر کاربری از صنعتی به تجاری  باشد شما عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست کاربری را جزو تعرفه است . شاید شما تفسیر از این آوردید ولی بحثی بالاتر هست که میشه تجاری شما با این ذهنیت دارید کاربری را تغییر می دهید

گرانمهر : ایشون این ذهنیت را دارند و چون صورتجلسه هم این ابهام را داره

نظری : نظر مهندس را عملیاتی کنیم در همچین شکلی تغییر کاربری به نرخ سال ۸۷ مثلاً می‌شده ۱۰ میلیون در این پلاک پس ما الباقی را در تغییر کاربری یکی از روش های زیر ازش گرفتیم

آل بویه : آقای نظری ایشون دو قطعه می خواد از صنعتی به تجاری و کاری نداره به روز حساب میکنیم و ازش میگیریم کاربری خدماتی صنعتی کاربری اول خدماتی بوده در متن نوشته هشت قطعه  در شهرک غرب با کاربری خدماتی ببینید متن را بخوانید درخواست تغییر کاربری دو قطعه از هشت قطعه از صنعتی به تجاری یا باید اول خدماتی صنعتی باشه یا صنعتی الان معلوم نیست اشتباه نوشته

گرانمهر: البته ما به کمیسیون ماده ۵ هم داریم ارجاع می دهیم

آل بویه: شما فقط دو قطعه ارزش افزوده تغییر کاربری را قبل از همه گرفتید این تفکیکش گرفتید ارزش افزوده هم گرفتین فقط دو قطعه از صنعتی به تجاری ارزش افزوده حساب می کنید ازش میگیرید همین الان تا مغازه میخواد  بزنه بقیه رو میخواد خدماتی نگه داره تمیرگاه صنعتی تعمیرگاه میمونه دوتارا میخواد تجاری کنه لاستیک‌فروشی کنه به خاطر همین ارزش افزوده بهش تعلق میگیره افضلی:  اگه نمیخواست تغییر کاربری هزینه رو ازش بگیریم ایشون میخواد فروشگاه بزرگ بزنه کلاً میخواد همه را  لاستیک‌فروشی کنه یا اصلا نمی خواد تخلف کنید  ما چه کار کنیم همین الان ایشون میتونه نمایشگاه خودرو لاستیک بزنه کل مساحت را که مجوز داره بزنه پس ما این جا باید بر اساس این بند تغییر کاربری نمی‌دادیم الان سوال بنده اینه که ایشون میخواد دو قطعه از زمینش را بر اساس همین صورتجلسه تبدیلش میکرد به فروشگاه لاستیک تغییر کاربری نباید از او می گرفتیم ؟

گرانمهر : پروانه است که از او می گیریم

نظری : الان هم می گیریم شما کاربری زمینت اگه تجاری بشه طبق ماده ۵ اون موقع عوارض پذیره میگیری عوارض تجاری دیگه نمیگیری این دوتا با هم فرق میکنه اگه کاربری زمین من صنعتی باشه طبق بند ۲۲ مشاغل موجود در دفترچه ضوابط شهرک غرب به جز انبارها طبق جدول یک طرح جامع تجاری محسوب می‌شوند این دو تا با هم فرق می‌کند شما نمایشگاهی میدین پول عوارض تجاری می‌گیریم اما یه موقع هست کاربری زمین را تجاری می کنید حالا میگید من پول قلمبه بابت تغییر کاربری از حد گرفتم میگی ۴۰ درصد سطح اشغال دارم عوارض پذیره میگیری این دو تا رو با هم سبک سنگین کنید

سیادتی : طبق بند ۳ می گه مجدداً تاکید می گردد در خصوص چهار مورد ذکر شده الف ب پ ت در مورد ۸ قطعه که از سوی شهرداری تفکیک می گردد مالک مجاز است در هنگام صدور پروانه ساختمانی یکی از موارد را انتخاب و اعلام نماید که پروانه ساختمانی بر اساس آن صادر گردد

گرانمهر:اتفاقاً این بند نشون میده که تغییر کاربری را بهش دادن فقط باید عوارض را بده  من این مورد را بخونم  با عنایت به اینکه  اراضی شهرک غرب با کاربری های فرعی گسترده‌ای به متقاضیان واگذار گردیده لذا به جهت وحدت رویه در محاسبه عوارض در قالب سه کاربری اصلی به شرح زیر تعریف می شود کل شهرک غرب یک تجاری ویژه دفاتر شرکتها انواع شرکت ها و کارخانه نمایشگاه اتومبیل رستوران سالن پذیرایی فروشگاه های بزرگ نمایندگی های اتومبیل و تعمیرگاه مجاز اینها همه در قالب تجاری ویژه است یعنی اگر هم یه روزی رفتی عوارض صدور پروانه را حساب کنی به عنوان تجاری ویژه باید ببینی این ها تقریباً ماهیت تجاری دارند تجاری سایر مشاغل به جز انبار ها انبار که حسابش مشخصه این را ویژه ببین بقیه را معمولی حساب کن بنابریان نرخش متفاوته مهندس تغییرکاربری خدمتتون عرض کنم  چند آیتم هم که توافق کردیم قطعاً در دفترچه شهرک‌غرب خدماتی غرب ا بلوک بندی شده

سیادتی : البته در کارشناسی هم نوشته  احتراماً عطف به کارشناسی در خصوص ارزیابی ما به التفاوت قابل پرداخت به شهرداری بابت تغییر کاربری  از صنعتی به تجاری با توجه به صورتجلسه توافقی صورتجلسه شرح زیر نوشته شده است یعنی مبلغ مابه تفاوت را باید پرداخت کنه بابت دو قطعه قطعه ۱۳۵ تومن یه قطعه هم ۲۲۰تومن تبصره ذیل این ماده ۲۶ راهم نگاه کن تفکیک و تغییر کاربری در تعرفه امسال افرادی که همزمان اجرای ماده ۱۰۱ و تغییر کاربری را داشته باشند به شرط رعایت نمودن اجرای ماده ۱۰۱ مشمول ۶۵ درصد تغییر کاربری می‌شوند و خواهشم اینه این را حساب کنید طبق ماده ۲۶ ببینیم چقدر میشه بعد بگیم کارشناس این را گفته حالا شورای شهر نظر چیه

گرانمهر: بر اساس نظر مهندس  گزارشات را تکمیل کنیم محاسبات را انجام بدیم ضمیمه کنیم دوباره خدمتتون ارائه بدیم

آل بویه:  این ۶۵ درصد درسته وقتی که تفکیک کرد زمین شهرداری زمین خودش را بر میداره باقی مانده اون میشه ۶۵ درصد

افضلی : سال ۸۷ ما این کار را کردیم ۱۴۰ تومان را بابت چی گرفتیم دوباره محاسبات را انجام می‌دهیم و مجدد خدمت شما ارائه میدیم آنالیز را می فرستیم

سیادتی: دانشگاه پیام نور یه نامه به ما داده نامه به شهردار محترم از ما درخواست کمک ۲۰ میلیون تومانی کرده از آقای شهردار  درخواست تبلیغات محیطی و البسه و و هماهنگی جهت وسیله ایاب و ذهاب بابت مسابقات فوتسال دختران ۳۱ کشور . شهرداری هم زحمت کشیده یکسری کارها را بابت اتوبوس انجام داده البسه هم براشون خریداری کرده لباس برای بازیکنان تیم سمنان  البته چقدر شد آقای دکتر بابایی ؟

بابایی (مدیر عامل سازمان فرهنگی) : قیمت این شده حدود ۶ تومن تیم فوتسال با کادر مربی لباس فرم کامل که باید اسلامی باشه و برای خانم ها هزینه بیشتره چون برای افتتاحیه هم لباس می خواستند و برای خانمها گرونتره سیادتی مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال موافقت شد