مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۰۳

  • ۹ شهریور ۱۳۹۸
  • ۶۹۶ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه۲۰۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۶/۲ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ ۹۸/۶/۹

از ساعت ۱۶ تا۲۱

شماره جلسه : ۲۰۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباس آلبویه       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
 

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۲۰۳ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور کار جلسه امروز بررسی نامه ها ولوایح ونیز مسائل جاری اجرایی خواهد بود . دراین جلسه شهردار محترم آقای دکتر ناظم رضوی نیز حضور یافت.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح ۲۰۳ ۹/۶/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبات شورا:

۱) نامه شماره۵۶۵۷/۱۵/۱ مورخ ۷/۶/۹۸ شهرداری سمنان موضوع تهیه لوازم التحریر فرزندان خانواده بزرگ شهرداری در جلسه شورا مطرح و با اهدا جوایز به ۲۸۰ نفر از فرزندان ممتاز کارکنان شهرداری سمنان به ازای هر نفر ۵۰۰۰۰۰ ریال تهیه لوازم التحریر و برای ۷۳۶ نفر از فرزندان کارکنان محترم شهرداری به ازای هرنفر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید(ممتازین ۵۰۰۰۰۰ریال بعلاوه ۱۰۰۰۰۰۰ریال تعلق می گیرد).

۲) لایحه شماره ۵۳۶۷/۱/۱ مورخ ۲۷/۸/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره ۲/۷۸۷۷ واقع در بخش یک سمنان به مالکیت عبدالکریم سالاریان بر اساس صورتجلسه توافقی ۱۷/۵/۹۸ ونظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲۹۸۳۵۰۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۳) لایحه شماره ۵۶۵۶/۱۷/۱ مورخ ۷/۶/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح و با شروع عملیات اجرایی اتصال سرویس بهداشتی حرم امامزاده یحیی (ع) تا سقف ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به شرط انعقاد تفاهمنامه فیمابین اداره اوقاف و شرکت آب و فاضلاب و فرمانداری محترم شهرستان سمنان جهت تامین هزینه های آن از محل اعتبارات مربوطه موافقت گردید.

۴) لایحه شماره ۶۹۵/۲۲/۷ مورخ ۷/۶/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا تمدید مشارکت مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروی سبک شماره یک سمنان به بهره برداری آقای مهندس مجتبی ملک به مدت سه سال تا سقف ۱۵۰۰۰ معاینه فنی خودرو  در یک سال با نسبت ۵۵ درصد سهم سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر و۴۵ درصد بهره بردار و بیش از ۱۵ هزار معاینه خودروی سبک در سال با نسبت ۶۰ درصد سهم سازمان و۴۰ درصد بهره بردار مورد موافقت قرار گرفت.

۵) لایحه شماره ۵۴۱۱/۱/۱ مورخ ۲۸/۵/۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا تامین هزینه های مرتبط با امور تکفین وتدفین مرحوم محسن سلامت منش  رییس هیات شطرنج و از ورزشکاران و مربیان شاخص شهرستان سمنان از محل ماده ۱۷ موافقت گردید.

 

 

بند یک تا پنج مصوبات:

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ عباس آلبویه *      
۵ مجید نظری *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ مهدی خراسانیان *      
  جمع ۷ صفر    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد