مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۶

  • ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
  • ۱۴۵ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه  ۱۹۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۵/۱۵ تاریخ جلسه : چهارشنبه                مورخ :۹۸/۵/۱۶

از ساعت  ۱۶ تا ۱۸

شماره جلسه : ۱۹۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

ریاست شورا

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ مجید نظری      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ عباس آلبویه       ۱۰      

 

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۶ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح  ۱۹۶ ۱۶/۵/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبات شورا:

۱)لایحه شماره ۲۱۰۰/۱۱/۱۳ مورخ ۱۴/۵/۹۸ در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱/۶۷۵۸ به مالکیت ورثه مرحوم نظری (وکالتا تیمور یحیایی) برابر صورتجلسه توافقی ۲۵/۴/۹۸ و بر اساس کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۸۰۹۲/۱۱/۱ مورخ ۱۸/۴/۹۸ به مبلغ ۴۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید.

۲)لایحه شماره ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ مورخه ی  ۳/۴/۱۳۹۸ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا تملک شش دانگ پلاک ثبتی ۱/۳۸۵۱ واقع در بخش یک سمنان خیابان شهدا به مالکیت ورثه مرحوم جعفر آلبویه و بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۶/۳/۹۸ ونظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۱۹۱۹/۱۱/۱ مورخه ۳/۲/۹۸ به مبلغ ۱۳۷۹۰۳۴۰۰۰۰ ریال در برابر دو قطعه زمین از اراضی شهرک غرب سمنان قطعه های G-56 و G-55  و بر اساس نظریه های کارشناسی به شماره های ۹۵۶/۱۱/۱ و ۹۵۷/۱۱/۱ مورخه ۲۲/۱/۹۸ به میزان ۴۹/۲۸۸ و۸۰/۳۲۷ مترمربع  به مبالغ ۵۶۲۵۵۵۵۰۰۰ ریال و ۶۲۲۸۲۰۰۰۰۰ ریال و با کاهش حق ممر اعاشه از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد والباقی بصورت تراکم شناور ونقدی موافقت گردید.

۳)نامه شماره مثبوت ۴۱۳/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۱۶/۵/۹۸ در دفتر شورا موضوع مساعدت به تکیه حضرت ابوالفضل (ع) ملحی در جلسه شورا مطرح  وبا کمک به ساختمان مسجد به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ توسط اعضای شورا مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ عباس آلبویه *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ مجید نظری *      
۸ جمع هفت صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد