مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۵

  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
  • ۲۱۵ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۹۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۵/۸ تاریخ جلسه : سه شنبه                مورخ :۹۸/۵/۱۵

از ساعت  ۸ تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۹۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ مجید نظری      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ عباس آلبویه       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

 

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۵ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .درآغاز جناب آقای محمد همتی بعنوان نطق پیش از دستور با اظهار برخی از نارسایی های امور اجرایی شورا از عدم اجرای برخی از وظایف شورا سخن گفتند نامبرده از قصور در ارایه طرح هاو عدم ارتباطات اجتماعی وفعال با دستگاهها وعدم موضع گیری صریح وبه موقع شورای شهر گلایه نمودند ونیز پیرامون تجدید نظر در نظام جامع اداری شهرداری ،جذب سرمایه گذار وسرمایه گذاری پایدار واهداف کلان شورا و ارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی شورا مباحثی مطرح کردند و عنوان نمودند روح فرهنگی شهر در شورا حاکم نیست در ادامه جلسه آقای مهندس مجید نظری از عدم فعالیت در حوزه فراشهری وارتباط با ادارات کل در سایر وظایف شورا از جمله طرح آبرسانی و تامین منابع آبی حوزه پارک کومش و اطلاع رسانی و ارایه طرح های در دست اقدام شهرداری پیش از ارسال به سایر دستگاه ها وشوراها به شورای شهر سمنان سخن گفتند در ادامه جناب مهندس خراسانیان از طرح به موقع موضوعات در شورا به جهت اثرگذاری موضوع در زمان طرح و اجرای شوراهای محله در ۴۰ محله پیش بینی شده در طرح جامع و در نظر گرفتن نام محله در تابلوهای کوچه وخیابان ومعابر ونیز قرارداد نگهداری پل هامباحثی را مطرح کردند در ادامه جلسه آقای طالب بیدختی نیز پیرامون شورایاری ها با مطالعه و وقت گذاری و اجرای نواحی شهری و استفاده از مشاوران شهری نکاتی را یادآور شدند.

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح  ۱۹۵ ۱۵/۵/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبات شورا:

۱)نامه شماره ۳۵۳/۶/۱۲ مورخه ۶/۵/۱۳۹۸ شهرداری سمنان در خصوص احداث بازارچه میوه وتربار مطرح ومقرر گردید شهرداری محترم سمنان با استعلام و هماهنگی مشاور محترم طرح تفضیلی و به منظور نظارت موثر بر تنظیم بازار و ایجاد نرخ عادلانه برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام قانونی ومناسب معمول نمایند و طرح نهایی را به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان برسانند.

۲)لایحه شماره ۲۲۳۸/۱۱/۱۴ مورخ ۷/۵/۱۳۹۸ شهرداری سمنان مطرح وبا الحاق ۵۴/۹متر مربع از فضای سبز در حد غربی پلاک ثبتی ۱۲۰۷/۳۶۰۶ واقع در خیابان میرزا کوچک خان با رعایت سایر مقررات وبر اساس نظریه کارشناسی موافقت گردید.

۳)لایحه شماره ۲۰۶۸/۱۱/۱۳مورخ ۱۳/۵/۹۸ مطرح و با تملک شش دانگ پلاک ثبتی ۳/۶۷۳۸ براساس صورتجلسه توافقی ۱۲/۴/۸۱ ومجوز شورای اسلامی وقت به شماره۱۱۹۴/۴ مورخ ۱۶/۵/۸۱ با پرداخت مبلغ ۲۲۴۰۲۰۰۰۰ ریال بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۶۳ مورخ ۲۵/۴/۹۸ به عنوان جبران کسری مساحت قطعات واگذار شده در شهرک غرب به میزان ۹۱/۱۰۱ مترمربع موافقت گردید.

۴) لایحه شماره ۲۰۷۰/۱۱/۱۳ مورخ ۱۳/۵/۹۸ مطرح وبا تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱۸/۹۷۲۵ واقع در خیابان شهید باهنر به مالکیت خانم رایحه طیاری بر اساس صورتجلسه توافقی ۷/۵/۹۸ و بر اساس نظریه کارشناس رسمی به شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۰/۱/۹۸ به مبلغ ۶۲۱۹۳۱۵۰۰۰ ریال موافقت گردید.همچنین با انجام مزایده پلاک ثبتی ۱۳۶۰/۹۷۷۲واقع در شهرک خدماتی غرب قطعه ۳۰ تفکیکی به مساحت ۶۶/۳۸۲ مترمربع باستناد نظریه کارشناسی هیات ارزیابی شماره ۹۸۹۱/۱۱/۱ مورخ ۹/۵/۹۸ برای پرداخت غرامت کسری ورثه مرحوم امین بیدختی وتامین مالی غرامت پلاک ثبتی ۱۸/۹۷۲۵ به مالکیت خانم رایحه طیاری موافقت گردید.

۵)پیشنهاد ریاست محترم شورا در خصوص تشکیل جلسه فوق العاده برای روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۵/۹۸ ازساعت ۱۶ تا۱۸ مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ عباس آلبویه *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ مجید نظری *      
۸ جمع هفت صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد