مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۴

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
  • ۱۲۳ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه  ۱۹۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۵/۵ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۵/۱۲

از ساعت  ۱۶تا ۲۱

شماره جلسه : ۱۹۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ مجید نظری      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ عباس آلبویه       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۴ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه:۱-بررسی لوایح ونامه های ارسالی ۲-بررسی عملکردی بودجه شهرداری وسازمانهای تابعه

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح  ۱۹۴ ۱۲/۵/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)نامه مثبوت به شماره ۴۰۶/۹۸/۱۵/۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ آقای عباس آلبویه نایب رییس شورای اسلامی شهر سمنان و رییس کمیسیون بودجه و درآمد شورا مبنی بر تعیین حسابرس سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان مطرح و مقرر گردید آگهی فراخوان عمومی حسابرس رتبه الف برای رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان در جراید کثیرالنتشار وسایت شهرداری سمنان درج گرددو حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ حسابرس انتخاب وشروع به کار نماید.

۲)تفریغ بودجه سازمانهای آتش نشانی وعمران وبازآفرینی سال ۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت و در صحن علنی شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسید.

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ عباس آلبویه *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ مجید نظری *      
۸ جمع هفت صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد