مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۳

  • ۸ مرداد ۱۳۹۸
  • ۱۲۱ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۹۳

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۵/۱ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۵/۸

از ساعت  ۸تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۹۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ عباس آلبویه       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱ مجیدنظری عضوشورا مرخصی

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱        

 

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۳ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه:۱-بررسی لوایح ونامه های ارسالی ۲-بررسی عملکردی بودجه شهرداری وسازمانهای تابعه ۳-نقد وبررسی پروژه های عمرانی در حال اجرا،ساماندهی تشکل های مردم نهاد در عرصه های مختلف اجتماعی وتهیه بانک اطلاعاتی دراین زمینه وانتخاب برترین ها دراین تشکل ها ضروری است.تفریغ بودجه سال ۹۷سازمان ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح    ۱۹۳ ۹۸/۵/۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)لایحه شماره۱/۱۰/۴۴۱۱ مورخ ۹۸/۵/۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح وبا دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال جهت استفاده از اوراق تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی های دستگاه های اجرایی سمنان موافقت گردید.

۲)لایحه شماره ۲/۱۰/۱۳۴۷  مورخ ۹۸/۵/۲ شهردار سمنان در جلسه شورا مطرح وبا ترک تشریفات مناقصه اجرای سایت پلان مخزن سوخت فرودگاه سمنان توسط شرکت صنعتی ماهر امین سمنان بر اساس فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۷ با ۶۰ درصد پلوس وبا در نظر گرفتن تعدیل شاخص سه ماهه اول سال ۱۳۹۸به مبلغ بیست میلیارد ریال موافقت گردید.

۳)نامه شماره  ۵۰۲۳/۱/۳۶۳۹مورخ۹۸/۵/۸ فرمانداری محترم سمنان منضم به صورتجلسه چهل وهشتم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان (صورتجلسات ۱۸۶ الی ۱۹۰ شورای شهر)در جلسه شورا مطرح وجهت اقدام لازم ارسال گردید.

۴)نامه شماره ۱۹۴۰/ب ق مورخ ۹۸/۴/۲۳  بنیاد قرآن مثبوت در دفتر شورا به شماره ۱/۱۵/۹۸/۳۹۰ مورخ ۹۸/۵/۸ در جلسه شورا مطرح وبا پرداخت یکصد وپنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ جهت اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی موافقت گردید.

۵)لایحه شماره۱/۸/۴۰۰۹ مورخ ۹۸/۴/۱۹ شهردار سمنان در جلسه مطرح و با برون سپاری واحد اجراییات شهرداری سمنان با امکانات کامل و تحت نظارت عالیه شهرداری و ارایه برنامه چگونگی تشکیلات درونی ونحوه ارتباط با مراجع وضابطین قضایی موافقت گردید.

۶)نامه شماره ۹۷/۲۶۴  تاریخ۹۷/۹/۳۷ هیات والیبال مثبوت در دفتر شورا ۱/۱۵/۹۷/۱۵۳۵ مورخ۹۷/۹/۶ در جلسه مطرح وبا پرداخت پنجاه میلیون ریال از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت وبرگزاری مسابقات وکسب مقام قهرمانی موافقت گردید.

۷)تفریغ بودجه سازمانها بررسی گردید واین تفریغ در مورد سازمان حمل ونقل بار ومسافر وسازمان فرهنگی و ورزشی در صحن علنی شورا به تصویب رسید.

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ عباس آلبویه *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ جمع شش صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد