مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۱

  • ۱ مرداد ۱۳۹۸
  • ۱۲۳ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۹۱

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۲۵ تاریخ جلسه : سه شنبه                مورخ :۹۸/۵/۱

از ساعت  ۸الی ۱۵

شماره جلسه : ۱۹۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ عباس آلبویه      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱      

 

 

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱        

 

 

 

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۱ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه:  ۱-بررسی لوایح ونامه های ارسالی

 

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح    ۱۹۱ ۱/۵/۱۳۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)لایحه شماره۱۸۲۶/۱۱/۱۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۸۷۷ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای مهدی رفیعیان که در طرح تعریض بلوار قرار دارد بر اساس صورتجلسه توافقی مورخ ۱۲/۴/۹۸و بر اساس نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به شماره ۴۲۲۵ مورخ ۳۱/۲/۹۸ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۴۴/۲۲۷/۱ ریال موافقت گردید .

۲)لایحه شماره ۱۸۰۷/۱۱/۱۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ۵/۵۲۱۰ و ۳/۵۲۰۳ متعلق به آقای محمد حسن ضیایی واقع در بخش یک سمنان خیابان ابوذر که در طرح تعریض بلوار جدیدالحداث آیت اله عالمی قرار دارد بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۰/۴/۹۸ و نظریه کارشناسی هیات ارزیابی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۴۲/۲ ریال و واگذاری یک قطعه زمین در شهرک خدماتی غرب به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۹۴۱/۵ ریال و هزینه کرد مابه التفاوت دریافتی به مبلغ ۰۰۰/۸۶۰/۶۹۸/۳ ریال در خصوص پرداخت نقدی پلاک های ۷۵۶۵و۶۸۶۴و۶۸۷۷و۵/۷۶۲۷ واقع در در طرح تعریض خیابان امام حسین (ع) موافقت گردید.

۳)لایحه شماره ی ۹۸۹/۱۰/۱۳-۱۱/۳/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به دریافت ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران دفتر سمنان اقدام نماید .

۴)نامه مقبوت به شماره ۱۱۰/۹۸/۱۵/۱-۳/۲/۹۸ آقای مهدی خراسانیان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به اختصاص یک قطعه از قطعات وادی السلام شهر سمنان را به رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس اعم از ارتشی،سپاهی،بسیجی،و جهادی و سایر دستگاههایی که متوفی از طریق آن نهاد به جبهه های نبرد اعزام شده است اختصاص  یابد .

 

۵)نامه ی مثبوت به شماره ۳۴۱/۹۵/۱۵/۱-۲۲/۴/۹۸ دبیرخانه شورا در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ به منظور مساعدت در فعالیت های ورزشی هیات ورزشی پهلوانی مولا علی (ع) شهر سمنان اقدام نماید .

 

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ عباس آلبویه *      
جمع          
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد