مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۸

  • ۲۲ تیر ۱۳۹۸
  • ۱۳۳ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۸۸

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۱۶ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۴/۲۲

از ساعت  ۱۶ تا ۲۰

شماره جلسه : ۱۸۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۷ محمد همتی      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

——- ——- ——

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱ —-      

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۱۸۸ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه:۱-بررسی لوایح ونامه های ارسالی و ۲-حضور خانه ی اصناف  شهرستان سمنان و روند همکاری دو جانبه ۳-بررسی شهرک ضایعات و انتقال این صنوف به این مرکز ۴-بررسی تهاتر ملک متعلق به اتاق اصناف در میدان ارگ و کارشناسی این ملک برابر مقررات مربوطه

.

 

۶-دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح   ۱۸۸ ۲۲/۴/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱) لایحه ی شماره ۴۰۵۰/۱۱/۱-۲۰/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک پلاک ثبتی ۷۹۱۹ متعلق به ورثه ی مرحوم سکینه دارایی به وکالت آقای محمد حسین غایبی واقع در بلوار الهی جنب آب انبار برابر صورتجلسه توافقی مورخ ۱۸/۴/۹۸ بر اساس نظریه ی هیات ارزیابی موافقت گردید .

۲) لایحه ی شماره ۳۶۷۱/۱۳/۱-۹/۴/۹۸ شهردایر سمنان در جلسه شورا مطرح و با انعقاد قرارداد برای تکمیل کمربندی جنوب و احداث تقاطع غیر هم سطح سمنان،خیرآباد با سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان به مبلغ شصت میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال ) از ردیف ۰۰۰۰۶/۳۰۳ بودجه سال ۱۳۹۸ تامین و بر اساس فهارس بهای سال ۱۳۹۸ با ترک تشریفات و برابر بند یک ماده ی ۳۱ آیین نامه مالی شهرداری برای مدت یکسال موافقت گردید .

۳) لایحه ی شماره ۳۷۹۷/۱۱/۱-۱۲/۴/۹۸ شهرداری محترم سمنان در جلسه شورا مطرح و با تمدید قرارداد اجاره یک باب مغازه تجاری شماره چها (۴) واقع در بلوار سفیر امید ، آقای قاسم فدایی باشی به مدت یک سال بر اساس نظریه کارشناسی شماره ۸۹۹/۹۸ ک مورخ ۵/۴/۹۸ موافقت گردید .

۴) لایحه شماره ۳۷۱۰/۱۱/۱-۱۰/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تمدید قراداد اجاره به مدت یکسال بر اساس نظریه کارشناسی شماره ی ۸۱۰۰/۹۸/ک مورخ ۵/۴/۹۸ یک باب مغازه تجاری شماره (۷) واقع در بلوار سفیر امید با آقای وحید میراج موافقت گردید .

۵) لایحه شماره ۱۵۶۶/۱۱/۱۳ مورخ ۱۸/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱/۸۶۴ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای تقی رفیعیان که در طرح تعریض بلوار قرار دارد بر اساس صورتجلسه توافقی مورخ ۵/۴/۹۸ و نظریه هیات ارزیابی موافقت گردید .

۶) لایحه شماره ۴۰۰۵/۱۱/۱-۱۹/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با واگذاری سه سهم مشاعی شهرداریاز پلاک ثبتی ۱/۵۷۴۰۱ واقعه در انتهای خیابان صاحب الامر متعلق به خانواده های حاجیان و حمزه ای به میزان سه سهم با قیمت کارشناسی هیات ارزیابی پیوست به مبلغ ۰۹۱۶۰۰۰۰۰/۱ ریال موافقت شد .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد