مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۶

  • ۱۵ تیر ۱۳۹۸
  • ۲۱۲ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۸۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۹ تاریخ جلسه :   شنبه                       مورخ :۹۸/۴/۱۵

از ساعت  ۱۶ تا ۲۱

شماره جلسه : ۱۸۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۷ محمد همتی      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

——- ——- ——

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۱۸۶ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه امروز:۱-بررسی لوایح ارسالی و ۲-بررسی عملکرد مالی واداری شهرداری وسازمانها

در این جلسه شهردار محترم دکتر ناظم رضوی هم برای پاسخگویی لازم حضور یافتند.درمورد شیوه پرداخت خدمات رفاهی به کارکنان ورعایت عدالت در پرداخت وارایه شاخص های پرداخت نیز بحث وبررسی شد.

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح   ۱۸۶ ۹۸/۴/۱۵  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)لایحه شماره ۲۵۰۵/۱۰/۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ درجلسه شورا مطرح ومقرر گردید نحوه دریافت عوارض ماده ۲ تعرفه  به :… درخصوص سایر درخواستها نیز شهرداری می تواند با دریافت ۳۰درصد وجه نقد والباقی با دریافت چک معتبر ضمانت با مبلغ حدود عوارض متعلقه …اصلاح گردد، موافقت گردید  .

۲)لایحه شماره ۳۸۸۶/۴/۱مورخ ۱۵/۴/۹۸شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح وبا پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال(پنجاه میلیون ریال)ازمحل هزینه های رفاهی ۲۰۵۵۱۶ جهت جبران بخشی از هزینه های درمان سرکار خانم افسانه عبدی از کارکنان محترم شهرداری سمنان موافقت گردید.

۳)لایحه ی شماره ۳۴۵۵/۱۷/۱ -۳/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه میلیون ریال) از محل اعتبارات ماده ۱۷ جهت برگزاری جشن میدان پیروزی در اعیاد و مناسبت های ویژه به آقای فضل اله خیرالدین موافقت گردید.

۴)لایحه شماره۳۳۷۷/۱۱/۱ -۱۲/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و پیرو مجوز شماره ی ۲۲۱/۹۸/۱۵-۲۲/۲/۹۸ با تفاهم نامه ۳۰۳۱/۱۱/۱-۲۹/۳/۹۸ فی مابین شهرداری سمنان و ستاد مردمی اربعین شهرستان سمنان موافقت گردید .

۵) لایحه شماره ۱۷۵۷/۱۱/۱۴-۱۳/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان با تنظیم توافقنامه و رعایت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین و اخذ ضمانت های لازم نسبت به پرداخت ماهیانه ۲۰ میلیون ریال برای مدت ۱۸ ماه تاخیر و نیز محاسبه و پرداخت اختلاف قیمت مربوط به تغییر کد ارتفاعی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تمامی مالکین سرقفلی و ورثه آقای توحید پور در صورت پرداخت نقدی طلب شهرداری از سوی ورثه اقدام نماید و با تمدید مجوزات سابق موافقت گردید .

۶) لایحه شماره ی ۱۱۲۷۶/۱۶/۱-۳/۱۱/۹۷ موضوع اساسنامه مجمع خیرین شهرساز در جلسه ی شورا مطرح و با کلیات آن موافقت گردید .مقرر شد شهرداری محترم نسبت به انجام مراحل قانونی و ثبت آن اقدام نماید .

۷) لایحه شماره ۳۷۱۳/۱/۱-۱۰/۴/۹۸ در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۵/۷۶۲۷ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت خانم معصومه قاسمپور که در طرح تعریض قرار دارد بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۶/۳/۹۸ و نظریه هیات ارزیابی به شماره ی ۲۲۷۹۱/۱۱/۱-۵/۱۲/۹۷ به مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۲۷۰//۱ ریال موافقت گردید .

۸) لایحه شماره ی ۱۴۶۳/۱۱/۱۳-۱۰/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه ی شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱/۷۵۶۵ واقع در خیابان امام حسین (ع) به مالکیت آقای ولی اله شاهی که در طرح تعریض قرار دارد ،بر اساس صورتجلسه ی توافقی ۱۲/۳/۹۸ و نظریه هیات ارزیابی به شماره ۳۱۱۸/۱۱/۱-۱۸/۲/۹۸ به مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۶۲۴/۱ ریال موافقت گردید .

 

 

بند یک:

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری   *    
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

 

بند دو الی هشت :

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد