مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۵

  • ۱۱ تیر ۱۳۹۸
  • ۱۸۵ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۸۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۱۰/۴/۹۸ تاریخ جلسه :سه شنبه          مورخ :۱۱/۴/۹۸

از ساعت  ۸ تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۸۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

—-

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۷ محمد همتی      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

——- ——- ——

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه ۱۸۵ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه امروز:جلسه مشترک با مدیرکل ارشاد ومشاور وزیر ارشاد وشهرداران وشوراهای منطقه باموضوع:گذر فرهنگی وارایه دیدگاهها ،بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود.

 

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح   ۱۸۵ ۱۱/۴/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱-لایحه ی شماره ی ۱۳۳۶/۱۰/۱۴-۲۰/۳/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه ی شورا مطرح و در اجرای تفکیک ماده ی ۱۰۱ عرصهی پلاک ثبتی ۳۹۴۱/۹۷۶۷ به مالکیت سازمان همیاریشهرداری های استان سمنان ، واقع در شهرک روزیه سمنان بر اساس تعرفه ی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان با قیمت هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال (نه میلیون و پانصد هزار ریال ) جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۹۶۲/۵ ریال موافقت گردید .

۲-لایحه ی شماره ۳۶۴۴/۱۰/۱-۹/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با مهلت دریافت عوارض برای صدور پروانه برای آن گروه از متقاضیانی که تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت عوارض اقدام و تسویه حساب دریافت نموده اند ولی به دلایلی از مشکلات اداری و اجرایی کمیسیون ها ی مربوطه و سازمان مربوطه موفق به دریافت پروانه نگردیده اند حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۹۸ موافقت می گردد .

۳- لایحه ی شماره ۱۴۲۵/۱۰/۱۴-۲۵/۳/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با اعلام بدهی ۸۹۹/۶۸۶/۱۳۱/۱ ریال جریمه کمیسیون ماده صد که با تعاملات شهرداری سمنان به حداقل رسیده است و سایر عوارض قانونی بر اساس تعرفه ی سال ۱۳۹۷ و نیز عوارض مربوط به تامین ۲۴ واحد پارکینگ مربوط به طرح توسعه ، با اداره اوقاف شهرستان سمنان هماهنگ و با درج حساب فی مابین شهرداری و اداره اوقاف موافقت گردید .

۴-نامه ی شماره ۱۶۸۳/۱۱/۱۴-۱۱/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه ی شورا مطرح و با تملک تمامی ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی ۲۳۵/۳۵۹۷ به مالکیت آقایان سید حسین ربیعی هاشمی و وراث مرحوم قمر مظلوم سمنانی که در طرح بازگشایی ادامه بلوار مولوی برابر صورتجلسه توافقی مورخ ۴/۴/۹۸ و بر اساس نظر کارشناسی پیوست موافقت گردید .

۵-نامه شماره ۱۶۷۹/۱۹/۱۴-۱۰/۴/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تفاهم نامه شماره ۳۷۱۶/۱/۱-۱۱/۴/۹۸ و لیست عوارض متعلقه به دانشگاه علوم پزشکی پیوست و تفاهم نامه فی مابین شهرداری سمنان و دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موافقت گردیده ، لازم است شهرداری سمنان در انجام مفاد تفاهم نامه تسریع نماید .

۶- لایحه شماره ۱۶۹۴/۳۱/۱-۲۶/۲/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تخصیص و پرداخت اعتبار باقیمانده به مبلغ ۷۳۲/۱۶۷/۱۰۶/۱ ریال از محل دیون عمرانی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان با لحاظ نمودن این تغییرات در اصلاح و متمم بودجه مذکور موافقت گردید .

۷- لایحه شماره ۱۱۴۸/۱۱/۱۳-۲۲/۳/۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک ششدانگ پلاک ثبتی ۶۱۳۷ به مالکیت آقای علی رمضانی واقع در بخش یک بلوار حکیم الهی کوی کدیور و بر اساس صورتجلسه ی توافقی ۲۸/۲/۹۸ و نظریه هیات ارزیابی پیوست موافقت گردید .

 

 

بندیک:  

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری   *    
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

بند دو،سه ،چهار ،پنج،شش،هفت:

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد