مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۴

  • ۹ تیر ۱۳۹۸
  • ۱۳۹ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۸۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۸ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۴/۹

از ساعت  ۱۶تا ۲۱

شماره جلسه : ۱۸۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

بررسی نامه ها

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۷ محمد همتی      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

——- ——- ——

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، جلسه ۱۸۴ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

با عنایت به تعطیلی روز شنبه این جلسه برایبررسی لوایح و نامه های  ارسالی خواهد بود .

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۱-متن مصوبه شورا:نامه شماره ۱۳۷۹/۱۱/۱۳مورخ ۳/۴/۱۳۹۸شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح وبا تملیک پلاک ثبتی ۷۷۴۹ به میزان ۴۵/۱۲۰۷متر مربع به مالکیت آقای رضا طالب بیدختی به منظور مقاوم سازی جداره استخر کوشمغان وپرداخت حق ریشه براساس کارشناسی به شماره ارزیابی ۵۱/۹۸مورخ ۷/۱۲/۹۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸ریال (دویست وهفتاد وهشت میلیون ریال) موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ محمد همتی *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد