مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۰

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
  • ۱۵۹ بازدید

صورتجلسه ۱۸۰

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۳/۲۵ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۲۶

از ساعت   ۱۶تا ۲۰/۳۰

شماره جلسه : ۱۸۰
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

(فوق العاده)

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

بررسی اصلاح و متمم سازمان ها

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

محمد زحمتکش عضو

 

 

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص)وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،جلسه۱۸۰شورا به ریاست آقای سیدمسعود سیادتی آغاز شد.

دستورکار:بررسی و اصلاح و متمم بودجه ی شهرداری و سازمان های تابعه ۲-  بررسی لوایح و نامه های ارسالی شهرداری .اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان پسماند بررسی گردید .اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان حمل و نقل نیز مورد بررسی در صحن علنی شورا قرار گرفت .اصلاح و متمم بودجه ی سازمان سیما و منظر مورد نقد و بررسی قرار گرفت و کارشناسان ذیربط توضیحات لازم را ارایه دادند .

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسیاصلاح و متمم سازمان ها        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)نامه ی شماره   ۵۰۲۳/۱/۱۴۳۷ – ۹۸/۲/۲۳  فرمانداری سمنان با موضوع صورتجلسه ی مورخ  ۹۸/۲/۲۱ چهل و چهارمین مصوبات هیات تطبیق مصوبات شورای شهر سمنان (جلسات ۱۶۶ الی ۱۶۹) در جلسه ی شورا مطرح و بندهای ۱و۲و۳ آن ابلاغ شد .

۲) نامه ی شماره ی   ۵۰۲۳/۱/۱۵۱۰ – ۹۸/۲/۲۵ فرمانداری سمنان با موضوع خرید یکدستگاه ذخیره سازی اطلاعات از شرکت تحلیل گران اطلاعات نگاره در جلسه ی شورا مطرح و تصویر چاپ آگهی مزایده مذکور و تصویر صورتجلسه ی کمیسیون ماده ۱۴ به کمیسیون تطبیق فرمانداری ارسال گردید .

 

 

بند یک:

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ مهدی خراسانیان *      
۵ مجید نظری *      
۶          
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

   
بند دو:
آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد همتی *      
۴ مهدی خراسانیان *      
۵ مجید نظری *      
۶          
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

   
       

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد