مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۷۹

  • ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
  • ۱۲۵ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۷۹

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۳/۲۰ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۲۱

از ساعت   ۸تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۷۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

بررسی نامه ها

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مجید نظری      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ مهدی خراسانیان       ۱۰      

 

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

عباسعلی طالب بیدختی عضو

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص)وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،جلسه۱۷۹شورا به ریاست آقای سیدمسعود سیادتی آغاز شد.

دستورکار:بررسی لوایح ونامه های ارسالی وروند قرارداد احداث زمین ۵۲هکتاری (شهرک صنفی آسیا )خواهد بود.معاونین وکارشناسان ومدیرشهرک خدماتی آسیا درجلسه حاضر وبه سوالات اعضای شورای شهر پاسخ دادند.مقررشد دغدغه های اعضا در قرارداد لحاظ گردد.مقررشد جلسه ای فوق العاده برای بررسی بودجه وامور مالی شهرداری و سازمانهای تابعه با مدیریت رییس کمیسیون مالی ودرآمد آقای آلبویه تشکیل شود.

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)نامه شماره ۱/۱۶/۱۹۶۲ مورخ ۹۸/۳/۴ شهردار محترم سمنان درجلسه شورا مطرح وباکلیات طرح سرمایه گذاری با رعایت قدرالسهم ۵۱درصد برای شهرداری و۴۹درصد برای سرمایه گذار مورد موافقت قرار گرفت.ضمنا مقررگردیدمتعاقب انعقاد قراردادوپس از پیشرفت فیزیکی ۳۰درصدپروژه موصوف ،تقسیم نامه این ملک فیمابین شهرداری سمنان وشریک مورد نظر در این پروژه به شورای اسلامی شهر سمنان ارایه ومورد تصویب قرار گیرد.

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ مجید نظری *      
۷          
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد