مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۷۷

  • ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
  • ۱۴۵ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۷۷

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۳/۱۲ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۱۳

از ساعت  ۱۸٫ تا ۲۰

شماره جلسه : ۱۷۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

درخواست استعفای آقای مجید نظری

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷ مجید نظری      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

—–    

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با سلام وصلوات بر محمدوآل محمد جلسه علنی وفوق العاده شورای شهرسمنانجهت بررسی درخواست استعفای آقای مهندس مجیدنظری به شماره ثبت ۲۳۳/۹۸/۱۵/۱مورخ۹۸/۳/۱۳ تشکیل گردید وپس از بحث وبررسی این درخواست وضرورت نیاز به تخصص این برادرارزشمند وتلاشگرتصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ درخواست استعفای آقای مجید نظری        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

درخواست استعفای شماره ۲۳۳/۹۸/۱۵/۱مورخ۹۸/۳/۱۳ آقای مهندس مجیدنظری عضومحترم شورای شهرسمنان درجلسه مطرح وباعنایت به ضرورت نیاز به توانمندیهای ایشان درعرصه عمران وشهرسازی با استعفای آقای مجیدنظری بااکثریت آرای اعضای شورای شهرموافقت نگردید.مقررگردید مراتب به مراجع ذیصلاح ارسال شود.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی   *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان *      
۷ مجید نظری   *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد