مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۷۶

  • ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
  • ۲۰۰ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۷۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۸/۳/۱۰ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۱۱

از ساعت  ۸٫ تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۷۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

—–

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷ مجید نظری      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

—–  

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید جلسه ی یکصدو هفتاد وششم شورای شهر به ریاست آقای دکتر سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور جلسه : روان آبها ،مسیل ها و بررسی لوایح و نامه های ارسالی خواهد بود ، رئیس جلسه مجددا تاکید کرد که امروز آخرین فرصت استعفاء برای شرکت در انتخابات مجلس خواهد بود .تا در صحن علنی شورا بررسی و اقدام قانونی قرار گیرد .در این جلسه شهردار سمنان نیز برای آسیب شناسی حرکت روان آبهای شهری و مسیل ها حضور یافتند .

 

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱-لایحه شماره ی ۲۲۴۱/۲/۱-۹۸/۳/۱۱ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توجه به مصوبه ی ۲۱۹۵۷/ت/۵۶۵۶۶/ه مورخ ۹۸/۲/۲۸ هیات ارزیابی در تعیین حد نصاب معاملات شهرداری ها در سال ۱۳۹۸ و تعیین حد نصاب معاملات متوسط به مبلغ  ۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و با مجوز سقف ترک تشریفات تا مبلغ دوبرابر حد نصاب معاملات متوسط  ۶/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) و حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال موافقت گردید .بدیهی است پس از ارائه گزارش عملکرد ، تمدید و ارتقاء مبلغ پس از تصویب شورای اسلامی شهر سمنان امکان پذیر خواهد بود .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان   *    
۷ مجید نظری   *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد