مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۷۵

  • ۷ خرداد ۱۳۹۸
  • ۱۵۳ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه۱۷۵

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۳/۶ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۷

از ساعت  ۸٫ تا ۱۵

شماره جلسه : ۱۷۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

—–

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ مهدی خراسانیان      
۲ عباس آلبویه       ۷ مجید نظری      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ محمد زحمتکش       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

 

اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

—–    

 

مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
  —-      
  —-      

 

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید جلسه ی یکصدو هفتاد و پنجم شورای شهر به ریاست آقای دکتر سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور جلسه : بررسی لوایح و نامه ها خواهد بود .ضمنا رییس شورا تذکر دادند که امروز آخرین فرصت برای کسانی خواهد بود که قصد استعفا از شورا برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی می باشند . در این جلسه به مدت سه ساعت در مورد طرح تفضیلی شهری که توسط مشاور پیشنهاد شده است بحث و بررسی شد .

 

 

دستور جلسات :

شماره

ردیف

دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح        
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱-لایحه شماره ی ۱۷۴۱/۱۱/۱-۹۸/۲/۲۸ شهرداری سمنان با خرید قسمتی از پلاک ثبتی ۲/۹۸۳۹ واقع در بلوار علویان بر اساس قیمت کارشناسی و نظریه ی هیات ارزیابی موافقت گردید . لازم است شهردار سمنان ضمن ارسال توافقنامه و سایر اسناد و مدارک به شورای اسلامی شهر سمنان جهت تایید نهایی اقدام قانونی انجام شود .شهرداری موظف است اولا جهت خرید مابقی ملک موصوف و ثانیا تسریع در افراز ملک موصوف را در اسرع وقت به اجرا درآورد .

۲-صورتجلسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا ، مثبوت به شماره ۱۶۹/۹۸/۱۵/۱-۹۸/۲/۲۴ در جلسه شورا مطرح و مواد یک لغایت سیزده ی آن جهت اقدام لازم به شهرداری سمنان ابلاغ شد .

 

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
۲ عباس آلبویه *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ محمد همتی *      
۵ عباسعلی طالب بیدختی *      
۶ مهدی خراسانیان *      
۷ مجید نظری *      
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

 

 

نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد