مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۶۷

  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۱۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۶۷

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۶۷

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ تاریخ جلسه : سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۲٫۱۹

ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۶۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . در ابتدای جلسه نطق پیش از دستور آقای طالب بیدختی با موضوع خدمات شهری و پسماند ارائه و مطالب مطروحه مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۶۷ ۱۹/۲/۱۴۰۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

  

۸-تصمیمات متخذه :

 

۱-نامه شماره ۲۵۲۷/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت به کارگیری ماشین آلات راه سازی و عمرانی مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۹ به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۲- نامه شماره ۲۵۳۴/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام عملیات عمرانی واقع در پارک موزه دفاع مقدس مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۶۰۶۰۲۰۲ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۳- نامه شماره ۲۵۳۲/۱۳/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام فروش محصولات بتنی کارخانجات سازمان عمران  مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۸۴۴۰۲۰۷ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۴-نامه شماره ۲۵۳۱/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام پروژه تراش، ترمیم، معابر و خیابان های اصلی مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۵ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۵۲۵/۱۳/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت  فروش آسفالت مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۱ به مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۶-نامه شماره ۲۵۳۰/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام جدولگذاری زمین های اقدام ملی (۱۲هکتاری روزیه) مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۱۰۱۱۶ به مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۷-نامه شماره ۲۴۸۸/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام پروژه نهایی پل و باغ راه و محوطه اطراف استخر زاوقان مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۲۰۱۰۲۴۴ به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۸-نامه شماره ۲۴۹۲/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام پروژه طراحی تکمیل و توسعه پارک کوهستان  مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۲۰۱۰۲۲۴ به مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۹-نامه شماره ۲۴۹۱/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت انجام پروژه ادامه عملیات تکمیلی (جایگاه سوخت) فرودگاه سمنان  مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۳۰۳۰۲ به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۱۰-نامه شماره ۲۴۹۰/۵/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت  انجام پروژه اجرای آسفالت دستی در سطح مناطق مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۰۲-۴۰۲۰۴۰۲ به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۱۱-نامه شماره ۲۵۲۶/۱۳/۱/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع قرارداد فی مابین شهرداری سمنان و سازمان عمران جهت  پروژه اجرای آسفالت نوار حفاری سطح شهر مطرح و با قرارداد مذکور از ردیف بودجه ۲۱۱۲-۴۰۲۰۱۰۳و۲۱۱۲-۴۰۲۰۱۰۴و۲۱۳۲-۴۰۲۰۱۰۵ به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

۱۲-نامه شماره ۲۹۵۰/۱۰/۱/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۴۰۲ شهرداری موضوع عوارض اشغال فضای شهری فعالان اقتصادی (ماده۲۸) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مربوط به بانک قرض الحسنه رسالت مطرح و با انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و بانک رسالت بابت  هر دو مورد پرداخت عوارض تابلو و همچنین عوارض کسب و پیشه موافقت گردید.

۱۳-نامه شماره ۳۲۱۸/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص ضرورت اجرای طرح و تملک میزان عرصه در طرح عرض گذر و پرداخت غرامت و یا تهاتر با عوارض متعلقه باقی مانده پلاک ثبتی ۸/۶۳۱۳ واقع در بخش یک سمنان خیابان زکریا ۲ مربوط به آقای ناصر طالب بیدختی مطرح و موافقت شد.

۱۴-نامه شماره ۲۲۷۸۸/۱۸/۱۳/۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص قسمتی از عرصه ملک مستقر در پلاک ثبتی ۱/۷۹۳۷ واقع در حکیم الهی که در طرح تعریض و آزاد سازی قرار گرفته است مطرح و از آنجاییکه سهم مشاع محمد همتی در باقی مانده ملک به نام شهرداری منتقل شده است و می بایست سهم نامبرده در عرصه طرح به نام شهرداری منتقل می شده ، لذا شهرداری می بایست نسبت به عودت سهم مشاعی باقی مانده به آقای محمد همتی اقدام نماید.

۱۵-نامه شماره ۲۴۲/۱/۱۵ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ مثبوت در دبیرخانه شورا درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر تقاضای صدور جواز ساخت ساختمانهای جدید و جانبی راهدار خانه مرکزی شامل اداری، سوله ،پارکینگ و… مطرح و مقرر گردید به جهت ضرورت انجام پروژه و استفاده از بودجه های ملی ، هم زمان با  شروع عملیات اجرایی توسط اداره کل ، مراحل مربوط به صدور پروانه نیز انجام شود.

۱۶- ۱۶- نامه شماره ۲۱۷/۱/۱۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ مثبوت در دبیرخانه شورا درخواست آقای سعداله که در احیای بافت فرسوده واقع در بلوار آیت اله عالمی فعالیت دارند مطرح و در راستای بندهای ۱ و۲ و۳  پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون عمران وشهرسازی شورا که با حضور مهندس مشاور طرح تفصیلی برگزار شد مقرر گردید جهت ساماند هی ورودی و خروجی کوچه باهنر ۱۸ و ایجاد فضای سبز مورد نیاز ، شهرداری نسبت به تملک کل پلاک ثبتی شماره  ۵۴۰۲ اصلی  ۱/۵۴۰۲ فرعی واقع در بلوار آیت اله عالمی اقدام نماید. با توجه به برگزاری فراخوان برای پروژه ملک واقع در میدان عدالت توسط شهرداری ، مقرر شد  هزینه های انجام شده مرتبط با ملک مذکور در این پروژه مشارکتی منظور گردد. در صورت تاخیر در انتخاب سرمایه گذار در پروژه مذکور ، هزینه های مربوط به تملک و اقدامات مرتبط با ملک مذکور از سوی شهرداری به نحو مقتضی تهاتر گردد

جلسه با ذکر صلوات و ۱۶ مصوبه پایان یافت .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۱۶    
۶ رضا صباغیان * بند ۱۶
   
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد