مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۶۵

  • ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۲۸ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶۵

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶۵

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۶۵

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۲٫۱۲ تاریخ جلسه : سه شنبه       مورخه : ۱۴۰۲٫۲٫۱۲

ازساعت  ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  : ۱۶۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . درابتدا نطق پیش از دستور آقای خراسانیان با موضوع پساب و آسفالت سطح شهر ارائه و سپس با حضور سرپرست شهرداری موارد مربوطه به پساب مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه جلسه جمعی از اعضای شرکت تعاونی کارگری مسکن با حضور در جلسه موارد و درخواست های خود را مطرح نمودند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۶۵   ۱۴۰۲٫۲٫۱۲

 

 ۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه پایان یافت.