مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۴

  • ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
  • ۲۷ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۵۴

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۵۴

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶

ازساعت   ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۱۵۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲–اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱              —

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۴ ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۲۲۳۱۷/۴/۱/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت پاداش پایان سال شهردار مطرح و با توجه به ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۱۸۹۸/ت۲۵۵۲۸/هـ  مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران با پرداخت ۱ ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به عنوان پاداش پایان سال شهردار موافقت گردید.

۲- نامه شماره ۲۲۱۹۱/۴/۱/۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به آقای علی خانجانی از پرسنل از کارافتاده مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۳-نامه شماره ۲۲۱۵۳/۴/۱/۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به آقای سید طاهر طباطبایی جهت هزینه کفن و دفن مرحومه سیده نصرت بربریان سمنانی مطرح و با پرداخت ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۴-نامه شماره ۲۱۸۸۶/۴/۱/۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص مساعدت به آقای رجب علی لکزایی مطرح و با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۳۰۲ موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۱۸۵۸/۴/۱/۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ موضوع خرید و توزیع مرغ رایانه ای به کلیه پرسنل شهرداری شامل کارکنان رسمی و پیمانی، قراردادی، شرکتی، آژانسی ، امامان جماعت ، روزمرد و سایر عوامل جمعاً به تعداد ۱۵۴۰ نفر به مبلغ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه های ۱۰۴۰۳۰۵ (اخذ مشاور جهت طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی)  ۵۰۱۰۲۰۹ (خدمات فنی وپشتیبانی و نگهداری امور فناوری و اطلاعات) – ۱۲۱۴۰۴(کرایه وسائط نقلیه) – ۱۲۰۲۰۷(واگذاری خدمات شهری) –  ۱۲۰۲۰۱(خدمات قراردادی اشخاص) –  ۱۶۰۲۰۱(بن هاو کمک های غیرنقدی )  و ۲۰۱۰۲۱۳ ( مشارکت در احداث و نگهداری فضای سبز بخش خصوصی) به جهت شامل شدن به کلیه پرسنل  و به ازای هر نفر ۱۰ کیلو موافقت شد.

۶- نامه شماره ۲۳۹۱/۱/۱۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ موضوع درخواست اعضای شورا جهت تشکیل کمیسیون مستقل و تخصصی ورزشی مطرح و موافقت گردید .آقایان گل هاشم ، موسوی، صباغیان ، طالب بیدختی و خراسانیان عضو این کمیسیون خواهند بود.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد