مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۱

  • ۷ اسفند ۱۴۰۱
  • ۳۴ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۵۱

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۱

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۶ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۶

ازساعت   ۳۰/۱۶ لغایت  ۳۰/۱۹ 

شماره جلسه  :  ۱۵۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . این جلسه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری  بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری سمنان و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفت .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۱ ۱۴۰۱٫۱۲٫۶

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه و با ذکر صلوات پایان یافت .