مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۹

  • ۲ اسفند ۱۴۰۱
  • ۲۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۹

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۹

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱ تاریخ جلسه : دو شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱

ازساعت   ۳۰/۱۶  لغایت  ۲۰ 

شماره جلسه  :  ۱۴۹
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید . این جلسه با حضور آقای شهردار بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری سمنان و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفت .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۹ ۱۴۰۱٫۱۲٫۱

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

جلسه بدون مصوبه و با ذکر صلوات پایان یافت .