مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۸

  • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
  • ۳۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۸

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۸

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵

ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۴۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۸ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۲۰۰۹۶/۴/۱/۱ مورخه ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ موضوع ضمانت نامه بانکی شرکت اشراق سمنان مربوط به جلسه ۱۳۸ مورخه ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ مطرح و با ارسال مستندات به فرمانداری موافقت گردید .

 

۲- نامه شماره ۱۸۵۴۰/۴/۱/۱ مورخه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص فروش یک واحد خدماتی واقع در میدان سعدی مجتمع تجاری سعدی مربوط به جلسه ۱۴۲ مورخه ۵/۱۱/۱۴۰۱ شورا مطرح و با ارسال مستندات به فرمانداری موافقت گردید .

 

۳- نامه شماره ۱۹۱۷۴/۱/۴/۱ مورخه ۶/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تشکیل دبیرخانه و برگزاری مسابقه و فراخوان ساخت انیمیشن ، کلیپ و موشن گرافیک مربوط به جلسه ۱۴۲ مورخه ۵/۱۱/۱۴۰۱ شورا مطرح و با ارسال مستندات به فرمانداری موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۸۳۳۱/۳۱/۱ مورخه ۸/۶/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص طرح جامع آرامستان شهر سمنان با چشم انداز ۴۵ ساله موضوع جلسه ۱۰۸ مورخه ۱۵/۶/۱۴۰۱ شورا مطرح و با ارسال مستندات به فرمانداری موافقت گردید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم * —-    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد