مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۷

  • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
  • ۲۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۴۷

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۴۷

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴ تاریخ جلسه : دوشنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴

ازساعت    ۱۴:۳۰ لغایت  ۱۸

شماره جلسه  :  ۱۴۷
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۴۷ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

   

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۸۳۰۱/۱۰/۱/۱ مورخه ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تعرفه سال ۱۴۰۲ شهرداری سمنان مطرح و پس از اعمال تغییرات مصوب شده در کمیسیون تلفیق شورا مورد تصویب قرار گرفت .

 

۲- نامه شماره ۲۰۲۰۴/۴/۱/۱ مورخه ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایا حداکثر معادل ۱۲۵٫۳۹۲٫۵۰۰ ریال به مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی شهرداری و سازمانهای وابسته به تعداد ۱۸۱ نفر جمعا به مبلغ ۱۳٫۲۸۱٫۶۵۰٫۳۰۳ ریال از محل اعتبارات جاری ۱۶۰۲۹۰ بر اساس ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۹۹۲۹/۴/۱/۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به هیات تکواندو استان سمنان مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم * —-    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۲    
۶ رضا صباغیان * بند ۲    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد