مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۲۴

  • ۲۸ آبان ۱۴۰۱
  • ۴۶ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۴

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۴

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۲۴ تاریخ جلسه :  سه  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۲۴

ازساعت    ۸  لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۱۲۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

حضور سه عضو محترم به همراه شهردار بجنورد  در صحن شورای اسلامی شهر سمنان بعنوان مهمان و تعاملات هر چه بیشتر و همکاریهای آینده بین دو شهر که مقرر گردید با انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی نقطه نظرات دو طرف منظور و همکاری هر چه بیشتر صورت پذیرد.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۴ ۱۴۰۱٫۸٫۲۴

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۳۰۴۲/۴/۱ مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۱ در خصوص اقدامات اداری برگزاری دو دوره مناقصه و عدم استقبال و حضور شرکت کنندگان در موضوع احداث ساختمان آتش نشانی شهید رجایی در منطقه یک و انعقاد قرارداد بصورت ترک تشریفات با شرکت توان راه خوی مطرح و موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۲۹۸۶/۵/۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ در خصوص اقدامات قانونی قبلی جهت احداث پل عابر پیاده بر روی کمربندی جهاد و این که طول پل عابر نیاز به توسعه داشته و پیمانکار مربوطه طول افزایش یافته را با همان قیمت اولیه قرارداد موافقت داشته موضوع در شورا مطرح و موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۳۳۳۷/۴/۱/۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ در خصوص موضوعات تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر و تجاری های خیابان مرحوم آیت اله عالمی که مطالبات پیمانکار شرکت حصار گستر قومس سنواتی شده است و شهرداری در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در شهرک خدماتی غرب انتهای جنوبی بلوار فولاد به مساحت ۰۴/۱۲۴۱ مترمربع را به قیمت کارشناسی مبلغ ۴۵٫۹۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ریال به صورت ترک تشریفات واگذار نماید مطرح و موافقت شد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۱ و۲ و۳
   
۶ رضا صباغیان * بند ۱ و۲ و۳    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد