مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۲۳

  • ۲۵ آبان ۱۴۰۱
  • ۳۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۳

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۳

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۲۱ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۲۱

ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۲۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۳ ۱۴۰۱٫۸٫۲۱

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۳۰۹۷/۴/۱ مورخ۲۲/۸/۱۴۰۱ پیرو نامه شماره۱۲۹۸۱/۴/۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ موضوع مساعدت در پرداخت قبض عوارض سالیانه نوسازی مربوط به مقبره عارف بزرگ سمنان حکیم الهی به مبلغ ۵۲٫۴۸۲٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۰۱۱/۱۳/۱۲ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ شهرداری و ارتباطی شماره ۸۹۵۶/۱/۵۰۲۳ مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۱ فرمانداری محترم سمنان موضوع پرونده خانم مژگان طالب بیدختی مجدداً در جلسه مطرح و با بخشودگی مبلغ ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کمک بلاعوض از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۷ و آزادسازی بازداشتی ها  موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد