مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۲۱

  • ۲۱ آبان ۱۴۰۱
  • ۳۵ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۲۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۲۱

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۸٫۱۴ تاریخ جلسه :   شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۸٫۱۴

ازساعت    ۱۶  لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۲۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۲۱ ۱۴۰۱٫۸٫۱۴

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۱۲۴۴۹/۴/۱ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۱ موضوع مساعدت به موسسه فرهنگ و رسانه افرا افروغ مطرح و با پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از محل ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۶۴۵/۱۷/۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱ پیرو موضوع جلسه ۱۱۰ در خصوص ارسال مستندات مربوط به آقای جواد طاهریان مطرح و موافقت گردید.

 

۳-نامه شماره ۱۶۲۰/۱۷/۲ مورخ ۸/۸/۱۴۰۱ پیرو موضوع جلسه ۱۱۰ در خصوص ارسال مستندات مربوط به آقای علیرضا تشرفی مطرح و موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۲ و ۳
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد