مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۱۶

  • ۳۰ مهر ۱۴۰۱
  • ۵۱ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۱۶

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۱۶

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۶

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۷٫۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۲۶

ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۱۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۶ ۱۴۰۱٫۷٫۲۶

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۹۱۶۳/۱۰/۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص پیشنهاد مبالغ هزینه خدمات شهری اتباع و مهاجرین خارجی برای سال ۱۴۰۱ در جلسه مطرح و برابر پیشنهاد شهرداری در نامه فوق الذکر موافقت گردید.

 

۲-نامه شماره ۱۰۷۰۱/۱/۱مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۱ در خصوص درخواست آقای گل آقا حامدی مالک پلاک ثبتی شماره ۲/۷۶/۳۶۰۶ واقع در بلوار قائم که بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا و اضافه بنای خارج از درصد اقدام نموده است در جلسه مطرح و مقرر گردید آنچه مفاصاحساب دارد بر مبنای تعرفه ۱۴۰۰ و خارج از درصد بر مبنای ۱۴۰۱ محاسبه گردد.

 

۳-نامه شماره ۱۰۷۷۹ /۸/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تفاهم نامه سه جانبه فی مابین شهرداری سمنان و بنیاد مسکن  استان و اداره کل راه و شهرسازی جهت آماده سازی اراضی الحاقی به محدوده شهر (۶/۱۲ هکتاری به شهر سمنان) مطرح و موافقت گردید.

 

۴-گزارش اقدامات شورای شهر در خصوص انتخاب حسابرس مستقل سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته که حسابرس منتخب قبلی در موعد مقرر نسبت به ارسال قرارداد خود اقدام ننموده است، با فراخوان مجدد موسسه حسابرسی اصول نگر آریا با قیمت پیشنهادی ۲٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال انتخاب و مورد موافقت قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی * بند۲    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان * بند ۲    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد