مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۱۲

  • ۱۶ مهر ۱۴۰۱
  • ۴۲ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۱۲

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۱۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۲

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۷٫۱۲ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۱۲

ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴

شماره جلسه  :  ۱۱۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۲ ۱۴۰۱٫۷٫۱۲

  

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

  

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۹۷۳۶/۴/۱ مورخ۴/۷/۱۴۰۱ شهرداری موضوع کمک بلاعوض به موکب لبیک یا حسین (ع)در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۴ موافقت گردید.

 

۲-نامه  شماره ۹۹۱۸/۱۰/۱ مورخ۹/۷/۱۴۰۱ شهرداری موضوع نرخ نامه سرویس ایاب و ذهاب مدارس در جلسه مطرح و با نامه شماره ۸۳۷/۲۱/۷ مورخ ۷/۷/۱۴۰۱ سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهری براساس جلسه کارگروه ماده ۱۸  در فرمانداری موافقت گردید.

 

۳- نامه شماره ۱۷۸/۱۸/۲ مورخ۲۷/۶/۱۴۰۱ شهرداری موضوع نظارت بر فعالیت خدمات هوشمند مسافر براساس درخواست شرکت مسافربری اینترنتی مبنی بر ارائه خدمات از شهرداری و پرداخت بهای آن به میزان ۲ درصد براساس مصوبه شماره ۲۰۳۳۴ ت ۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۲/۹۵ هیات محترم وزیران و دستورالعمل شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۹۸ و ابلاغیه شماره ۱۰۳۸۷۶ مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ موافقت گردید.

 

۴-نامه شماره ۸۲۱۴/۳۱/۱ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۵ در جلسه مطرح و با توجه به اینکه تفریغ بودجه مربوط به سال ۹۵ در روزهای پایانی دوره چهارم شورا به دبیرخانه ارسال شد و در دوره پنجم مغفول مانده است لذا با ارسال لایحه مجدد از سوی شهرداری و با بررسی انجام شده توسط کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا  با تفریغ بودجه سال ۹۵ شهرداری به مبلغ ۸۴۶٫۳۹۹٫۵۶۶٫۰۰۰ریال موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۲    
۶ رضا صباغیان * بند ۲
   
۷ عباسعلی طالب بیدختی * بند ۲    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد