مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۱۱

  • ۱۰ مهر ۱۴۰۱
  • ۵۶ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۱۱

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۱۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۱۱

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۷٫۹ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۷٫۹

ازساعت    ۱۶    لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۱۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید. حضور سردار شوقانی جانشین فرماندهی سپاه استان در صحن شورا به جهت تقدیر و تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس و  از اعضای شورای شهر سمنان از آقایان گل هاشم ، طالب بیدختی ، موسوی، خراسانیان ، ملکدار و مرتضی نژاد تجلیل به عمل  آمد. حضور آقای پریمی رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان در صحن شورا و ایراد سخن مربوط به دانشگاه پیام نور و ارائه گزارش مبسوط در این خصوص .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۱۱ ۱۴۰۱٫۷٫۹

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  شماره ۹۳۸۲/۱/۱ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۱ در خصوص محاسبه عوارض متعلقه به پروانه ساختمانی آقای قربانعلی شاهجویی بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۰ ، با توجه به اینکه مبلغی از عوارض مربوطه را در سال ۱۴۰۰ پرداخت نموده است لذا مقرر گردید مبالغ پرداخت شده مبنای بخشی از عوارض ۱۴۰۰ و مبلغ پرداخت نشده به سال ۱۴۰۱ مورد محاسبه قرار گیرد.

 

۲-نامه  شماره ۹۷۲۸/۱/۱ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ در خصوص صورتجلسه توافقی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و واگذاری دو قطعه زمین با کاربری خدماتی آزاد به آقای علی خیرالهی و خانم نجمه خاتون دارایی و انتقالی طی صورتجلسه ۱۹/۲/۹۲ با نظر شهرداری به آقای ابوالقاسم لشکری و تغییر کاربری به صورت خاص در طرح جامع که متقاضی (مالک ) تقاضای کاربری قبل را داشته به لحاظ اینکه در طرح جامع جدید مغایرت می باشد و شهرسازی شهرداری در پی رفع مغایرت بوده است مطرح و با واگذاری اولیه و کاربری اولیه موافقت گردید.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ علی همتی *    
  ۲ مجید نظری *    
  ۳ حسین موسوی *    
  ۴ حسین گل هاشم *    
  ۵ مهدی خراسانیان * بند ۱    
  ۶ رضا صباغیان *    
  ۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد