مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۰۱

  • ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
  • ۳۹ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۰۱

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۰۱

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۲۲ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۲۲

ازساعت    ۱۶      لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۰۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه با حضور کلیه اعضاء به ریاست آقای دکتر همتی آغاز گردید.

در ابتدا نشست آقای مهندس باغبان مدیر پروژه دوربرگردان غیر همسطح مقابل شهرک روزیه در شورا حضور یافته و گزارش مبسوطی از طی مراحل اجرایی و همچنین نصب شمارنده معکوس زمان اتمام پروژه را در محل پل شهید شاطری ارائه نمودند. پس از آن شورا بررسی نامه های رسیده را آغاز نمودند.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۰۱ ۱۴۰۱/۵/۲۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۷۰۸۲/۱/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ در خصوص تقاضای آقای امامی جهت محاسبه عوارض بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۰ طرح موضوع گردید و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مذکور نهایتاً نظر اکثریت اعضا و بر محاسبه تعرفه به سال ۱۴۰۰ و اعمال تخفیفات مربوطه مطابق مفاصا حساب صادره موافقت گردید.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد