مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۸

  • ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
  • ۴۸ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۸۸

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۸۸

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۲  ( جلسه فوق العاده) تاریخ جلسه :   چهارشنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۵/۱۳

ازساعت ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه  : ۳۸۸
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۸۸ شورای شهر سمنان (آخرین جلسه علنی ) به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه های ارسالی بررسی کلیات توافق اداره کل زندانها و شهرداری سمنان درباره کاراونسرا . در این جلسه کارشناسان ذیربط از شهرداری و سازمان زندان ها حضور داشتند آقای دکتر ناظم رضوی نیز برای پاسخگویی در جلسه شورا حضور یافتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۸۸ ۱۴۰۰/۵/۱۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره ۷۸۵۳/۱/۱ مورخه ۵/۵/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تهاتر غرامت پلاک ثبتی ۲/۵۴۱ واقع در بلوار شهید صدوقی  با عوارض مربوطه بر مبنای تعرفه سال ۹۹ موافقت گردید .

 

۲- لایحه شماره ۷۸۸۱/۳۱/۱ مورخه ۵/۵/۱۴۰۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و پس از مشخص شدن قطعات در اختیار شهرداری سمنان از اراضی هوافضای سمنان با واگذاری ۱۰۰۰ (هزار ) متر مربع با کاربری تجاری ، خدماتی از بخش های کاربری های عمومی یا ۵ (پنج) قطعه زمین با کاربری مسکونی از بخش سهم مالک موافقت گردید .

 

۳- صورتجلسه توافقی مورخه ۶/۵/۱۴۰۰ فیمابین شهرداری سمنان و اداره کل امور زندانهای استان سمنان مثبوت به شماره ۵۱۸/۱/۱۵ مورخه ۱۳/۵/۱۴۰۰ مطرح شد و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت . مقرر گردید شهرداری سمنان نسبت به اصلاح موارد مندرج و پیوست جزئیات توافق اقدام نماید . مبلغ کارشناسی شده و توافق شده عرصه و اعیان (باستثنای اعیان مربوط به کاروانسرا ) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۲ ریال ( دویست و چهل و دو میلیارد ریال ) و ارزش کارشناسی شده ملک معوض قسمتی از پلاک ثبتی ۱۸۷۲ (محل فعلی سازمان فرهنگی شهرداری سمنان ) به میزان ۸۲/۱۹۲۸ متر مربع عرصه و ۷۸/۱۹۴۰ متر مربع اعیان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۸ ریال (یکصد و هفتاد و هشت میلیارد ریال ) می باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته است .

 

۴- لایحه شماره ۷/۳/۳۸۷ مورخه ۱۲/۵/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و خرید ۵ دستگاه خودروی برقی ۱۱ نفره برای پیاده محور امام خمینی (ره) مورد موافقت قرار گرفت . مقرر گردید شهرداری محترم سمنان نسبت به برآورد مبلغ هزینه خریداری و ردیف درآمدی آن معین و به شورا اعلام گردد .

 

۵- لایحه شماره ۸۳۷۱/۱۵/۱ مورخه ۱۲/۵/۱۴۰۰ شهرداری سمنان منضم به درخواست انجمن خبرنگاران استان سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال (هفتاد میلیون ریال ) جهت تعدادی از اعضای جامعه خبرنگاران موافقت گردید . مراسم تقدیر از جمعی از خبرنگاران در صحن علنی شورا اجرا شود .

 

۶- لایحه شماره ۷۳۸۹/۱۶/۱ مورخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۴ ریال هزینه های انجام شده بصورت نقدی و انجام سایر مساعدت ها از مصالح ساختمانی برای تکمیل این پروژه خیر ، موافقت گردید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و شش مصوبه به پایان رسید .

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی * —-    
۶ مهدی خراسانیان * بند ۳ و ۶    
۷ مجید نظری *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد