مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۴

  • ۳ مرداد ۱۴۰۰
  • ۴۵ بازدید

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۸۴

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۰/۵/۱ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۵/۲

ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱

شماره جلسه  :  ۳۸۴
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۸۴ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها و نیز حضور هیات مدیره تعاونی صندوق جهادیه خواهد بود در این جلسه شهردار محترم آقای دکتر ناظم رضوی نیز حضور داشتند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۸۴ ۱۴۰۰/۵/۲

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره ۱/۱/۶۹۳۴ مورخه ۲۱/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری سمنان با توجه به عام المنفعه بودن صندوق وبرابر رای کمیسیون  ماده ۱۰۰ به شماره  ۳۳۹-ک ص مورخه ۵/۵/۹۹ نسبت به محاسبه عوارض پذیره تفاوت زیربنا بر مبنای تعرفه سال ۶۸ اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نماید .

 

۲-لایحه شماره ۷۶۰۰/۱/۱ مورخه ۲۹/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱/۶۸۶۰ به مالکیت ورثه ذبیح اله رفیعیان بر اساس صورتجلسه توافقی ۲۳/۴/۱۴۰۰ و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۳۸/ه/۱۴۰۰ مورخه ۱۱/۳/۱۴۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۳۲۵/۳۶۳/۷ ریال در برابر یک قطعه زمین از اراضی شهرک غرب و یک واحد خدماتی در خیابان فجر بر اساس نظریه رسمی کارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال و پرداخت الباقی بصورت تراکم شناور به مبلغ ۰۰۰/۳۳۵/۴۳۶ ریال و نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال موافقت گردید .

 

۳- لایحه شماره ۱/۱/۷۵۹۹ مورخه ۲۹/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۱۰۶/۹۷۷۲ از طریق برگزاری مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۰۴۰/۴۴ ریال به شماره ۰۴-۴۰-۷۰۱۱۶ مورخه ۲۹/۴/۱۴۰۰ بعنوان قیمت پایه مزایده و خرید یک دستگاه بیل بکهو و دو دستگاه نیسان و یک دستگاه سواری جهت استفاده در منطقه ۳ شهرداری سمنان موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و سه مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد