مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۲

  • ۳ مرداد ۱۴۰۰
  • ۲۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۸۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۸۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۲۳/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۲۶/۴/۱۴۰۰

ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱

شماره جلسه  :  ۳۸۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۸۲ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود. در این جلسه شهردار محترم  نیز حضور یافتند منتخبین شورای ششم اقای دکتر همتی آقای رضا صباغیان و آقای حسین گلهاشم نیز در جلسه حضور داشتند در این جلسه آقای شربتدار معاون و نیز آقای رضایی کارشناس امور اداری برای پاسخگویی درباره نیروهای شرکتی و قراردادی حاضر شدند . مقرر شد با بررسی تحلیلی مناسب در مورد سازمان های تابعه شهرداری و اینکه برابر ماده ۵۴ عمل شود یا ۸۴ در شورای ششم تصمیم گیری شود .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۸۲ ۲۶/۴/۱۴۰۰

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- نامه شماره ۳۷۳/۱/۱۵ مورخه۱۳/۴/۱۴۰۰ مثبوت در دفتر شورا در جلسه مطرح و با کلیات تغییر اساسنامه سازمان های موجود یا ایجاد سازمان های جدید بر اساس ماده ۸۴ یا ۵۴ قانون شهرداری ها حسب مورد و ضرورت مورد تصویب قرار گرفت .

 

۲- نامه شماره ۷۲۶۵/۱۰/۱ مورخه ۲۳/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با فروش تراکم شناور به میزان ۰۰۰/۲۹۰ متر مربع در اراضی هوافضا بر اساس تعرفه سال ۹۹ موافقت گردید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و دو مصوبه به پایان رسید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد