مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۶

  • ۸ تیر ۱۴۰۰
  • ۸۰ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۷۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۲/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۵/۴/۱۴۰۰

ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱

شماره جلسه  :  ۳۷۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۷۶ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه های ارسالی و بیان نظرات اعضای شورا خواهد بود در این جلسه آقای دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان نیز جهت پاسخگویی به سوالات اعضای شورا حضور یافتند عضو منتخب شورای ششم آقای رضا صباغیان نیز در جلسه شرکت داشتند آقای زرین یکی از شهروندان نیز پیشنهاداتی را در مورد آسفالت و مشکلات شهری بیان نمودند .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۷۶ ۵/۴/۱۴۰۰

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

 ۱- لایحه شماره ۱/۱۷/۵۶۸۸ مورخه ۱/۴/۱۴۰۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم سمنان حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال مصالح ساختمانی در اختیار نامبرده قرار دهند .

 

۲- نامه شماره ۵۵۲۰/۱/۱ مورخه ۳۱/۳/۱۴۰۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با تمدید اعتبار تراکم شناور بر مبنای تعرفه عوارض سال ۹۶ ، حداکثر تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ موافقت گردید .

 

۳- لایحه شماره ۵۴۷۹/۱۰/۱ مورخه ۳۱/۳/۱۴۰۰ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح ومقرر گردید شهرداری سمنان عوارض پروانه های ساختمانی پروژه های اقدام ملی مسکن را باستناد بند ۶ از ماده ۳  تفاهم نامه فیمابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با وزارت راه وشهرسازی به میزان ۵۰درصد دریافت نماید .

 

۴-لایحه شماره ۱/۱۰/۵۴۸۳ مورخه ۳۱/۳/۱۴۰۰ شهرداری سمنان درجلسه  شورا مطرح و با پرداخت عوارض نوسازی موسسه عام المنفعه خیریه مهد کرامت از تاریخ ۱/۱/۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۹۹ به مبلغ ۰۰۰/۳۵۲/۶۷ ریال از محل ردیف ۱۵۰۲۰۰ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان موافقت گردید

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و چهار مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد