مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۶

  • ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
  • ۱۳۲ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۵۶

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۵۶

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۵۶

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۱/۱۵ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۱/۱۷

ازساعت ۸ لغایت ۱۵

شماره جلسه  : ۳۵۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه ۳۵۶ شورای شهر سمنان به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح نامه های ارسالی خواهد بود .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۵۶ ۱۴۰۰/۱/۱۷

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۵/۱/۱۹۳۱ مورخه ۹۹/۱۲/۲۷مثبوت در دبیرخانه شورا به نام موسسه حسابرسی آرشین حساب در جلسه شورا مطرح و گزارش حسابرس مستقل صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت مراتب جهت اقدام بعدی به شهرداری سمنان و فرمانداری شهرستان سمنان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ارسال می گردد .

 

۲- لایحه شماره ۱۷۱۳۱/۱/۱ مورخه ۹۹/۱۲/۱۷ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و صورتجلسه توافقی مورخه ۱۴/۱۲/۹۹ در خصوص پلاک ثبتی ۳۵۶۸ و ۳۵۶۹ و بر اساس نظریه کارشناس رسمی به شماره ۲۲۵ مورخه ۱۴/۱۱/۹۹ به مبلغ ۲/۳۵۶/۶۲۰/۰۰۰ ریال برای عرصه جمعا به متراژ حدود ۱۳۴/۶۶۴ متر مربع مورد موافقت قرار گرفت. مقرر شد شهرداری سمنان نسبت به تملک باقیمانده پلاک ۳۵۶۸ و ۳۵۶۹ تشریفات قانونی لازم را معمول نمایند .

 

۳- لایحه شماره ۱۵۹۶۶/۱۷/۱ مورخه ۹۹/۱۱/۲۶ شهرداری سمنان درجلسه شورا مطرح و با توجه به بند۶ صورتجلسه توافقی مورخه ۱/۶/۹۳ با خارج کردن تسهیلات پروانه از ملک معوض و اعطای پروانه شناور براساس تعرفه سال ۹۹ و کسر مبلغ رایگان پروانه بر اساس تعرفه سال ۹۳ و دریافت مابه التفاوت آن و اخذ پروانه و یا استفاده از پروانه شناور حداکثرظرف مدت ۲۴ ماه از تاریخ صدور موافقت گردید .

 

۴- نامه شماره ۲۰۴/۱/۱ مورخه ۱۱/۱/۱۴۰۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا طرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۷۶۰۹/۳ به مالکیت عبدالمحمد جهان با توجه به صورتجلسه توافقی ۹۹/۱۲/۲۶ و بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۴۹ مورخه ۹۹/۱۱/۵ برای ۲۵۰/۶۷ مترعرصه در طرح و ۴۱۳ متر اعیانی و ۵۴ متر سرقفلی واحد تجاری جمعا به مبلغ ۱۷/۹۳۸/۲۹۲/۲۵۰ریال در برابر دو قطعه زمین پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۲۷۱ وبه مبلغ ۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۶۳۹ به مبلغ ۱۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و الباقی به مبلغ ۲/۱۶۸/۲۹۲/۲۵۰ ریال تراکم شناور موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و چهار مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد