مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۵۲

  • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
  • ۲۹۱ بازدید

فایل صوتی جلسه ۳۵۲

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره ۳۵۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۲/۲۱ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۲/۲۳

ازساعت ۱۴/۳۰ لغایت  ۲۰/۳۰

شماره جلسه  : ۳۵۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۵ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ عباس آلبویه       ۶ محمد زحمتکش      
۳ محمد همتی       ۷ مهدی خراسانیان      
۴ مجید نظری            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلسه۳۵۲ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد دستور کار جلسه : بررسی لوایح ونامه ها خواهد بود در این جلسه جهت پا سخگویی به سوالات اعضا در مورد پرداخت ها آقای شربتدار معاون مالی و اداری شرکت داشتند .

 

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ۳۵۲ ۹۹/۱۲/۲۳

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸ -تصمیمات متخذه :

۱- لایحه شماره ۱/۴/۱۷۲۲۸مورخه ۹۹/۱۲/۱۹ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توزیع و پرداخت بن ارزاق پایان سال ۹۹ به کلیه نیروهای شرکتی و خدماتی تحت پوشش شهرداری و سازمان های وابسته به تعداد ۶۵۶ نفر به ازای هر نفر سه میلیون ریال برابر مقررات مربوطه موافقت گردید .

 

۲- نامه شماره ۱/۳/۱۶۹۸۶ مورخه ۹۹/۱۲/۱۶ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با توزیع پاداش پایان سال برای معاونین و مدیران و روسای سازمان ها و مدیران مرکز و معاونین مناطق ، معاونین سازمان ها و روسای مرکز بشرح متن نامه موصوف و ۳۵ درصد مبلغ رفاهی بدون لحاظ حق مدرک برای سایر پرسنل که در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کمتر نخواهد شد موافقت گردید .

 

۳- نامه شماره ۱۶۷۸۴/۴/۱ مورخه ۹۹/۱۲/۱۲ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تمدید تسهیلات شماره ۲۸۸۷۲۰۴۴۱۶۲۶۶ به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مدت یک دوره مالی دیگر در بانک شهر موافقت گردید .

 

۴- لایحه شماره ۱۶۷۰۹/۱۷/۱مورخه ۹۹/۱۲/۱۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ موافقت گردید .

 

۵- لایحه شماره ۱/۱/۱۶۰۷ مورخه ۹۹/۱۲/۵ شهرداری سمنان در جلسه شورا با اعمال تبصره ۴ ماده ۱۰۱ و دریافت معادل قیمت کارشناسی با نرخ سال ۹۹ بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری شماره ۹۹/۱۴۶ مورخه ۹۹/۱۲/۲موافقت گردید .

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و پنج مصوبه به پایان رسید .

 

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *    
۲ عباس آلبویه *    
۳ محمد زحمتکش *    
۴ محمد همتی *    
۵ عباسعلی طالب بیدختی *    
۶ مهدی خراسانیان *    
۷ مجید نظری *    
جمع          
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد