مصوبات وفایل صوتی جلسه ۵۳

  • ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
  • ۹۵ بازدید

بخش اول فایل صوتی جلسه ۵۳

بخش دوم فایل صوتی جلسه ۵۳

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۵۳

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۱۱/۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه : ۱۴۰۰/۱۱/۵

ازساعت ۸:۰۰  لغایت  ۱۲:۴۵

شماره جلسه  :  ۵۳
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ مهدی خراسانیان       ۵ مجید نظری      
۲ عباسعلی طالب بیدختی       ۶ حسین موسوی      
۳ رضا صباغیان       ۷ علی همتی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با استعانت از خداوند منان و با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید ، پنجاه و سومین  جلسه شورا به ریاست آقای خراسانیان آغاز گردید . پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست شورا، در ابتدا طبق دستور جلسه که اعلام عمومی نیز شده بود ارائه گزارش بازدید رئیس کمیسیون عمران و اعضای این کمیسیون از مکان پیشنهادی  گرم خانه بود که آقای دکتر نظری در همین مورد و بازدیدهای بعمل آمده به همراه دکتر صباغیان ،گزارش کامل و مبسوطی را به جمع همکاران ارائه نمودند. همچنین در ادامه بازدیدها، از محل پیشنهادی طرح مطالعاتی پروژه سه تکیه محلات (تکیه کدیور، ملحی، روح اله) نیز بازدید بعمل آمد.

در این جلسه ، بعد از گزارش میدانی از پروژه های اعلام شده توسط آقای نظری ، هر یک از کمیسیون ها ، گزارش کاملی اعم از تعداد جلسات و حاضرین و غائبین جلسات و نیز فعالیتهای کمیسیون ها ، توسط ریاست کمیسیون ها از ابتدای دوره ششم شورا ارائه شد. بعد از ارائه گزارش کمیسیون ها، به بررسی چند نامه با توجه به اعلام برنامه های از پیش تعیین شده پرداخته شد.

سپس در ساعت ۱۱ صحن رسمی و علنی شورای اسلامی شهر سمنان در خدمت جناب آقای دکتر مظفر محمد خانی (مدیر عامل محترم هلال احمر استان سمنان) و هیات همراه قرار گرفت. پس از اعلام خیر مقدم و خوش آمدگویی توسط ریاست شورا ، مدیر عامل هلا ل احمر به ایراد سخن پرداختند و اشاره به مواردی داشتند که اهم آن عبارت بوده است:

به جهت فضای بسیار کم داروخانه هلال احمر و نیز با توجه به در نظر گرفتن شان و منزلت مرکز استان ، خواستار همکاری شورای اسلامی و نیز شهرداری به جهت ساختن یک مجموعه بزرگ به منظور بهره برداری در جهت داروخانه هلال احمر بودند.  

همچنین در زمینه های مختلف از جمله هزینه های پروانه و دیگر خدمات از شورای شهر خواهان همکاری همه جانبه این دو مجموعه که هدف هر دو خدمت به مردم سرلوحه کاراست را داشتند.

-بعد از فریضه نماز ظهر و عصر ، به جهت هماهنگیهای از پیش شده ، اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهرسمنان به جهت بازدیدهای میدانی در زمینه های مختلف از فرودگاه سمنان ، به آن مجموعه عزیمت نمود.

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ ۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۱۰۹۵۶/۱/۵۰۲۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ فرمانداری محترم سمنان در خصوص اصلاح بندهای تعرفه ۱۴۰۱ شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح و نسبت به موارد ذیل اقدام گردید:

درخصوص بند۱:  با توجه به جدول ذیل ماده ۴، محاسبات بر اساس ضریب p می باشد که نسبت به اصلاح تبصره ۱و۲ اقدام گردید.((صفحه ۲۳))

در خصوص بند۲:  اصلاح ماده ۱۰ صورت پذیرفت.((صفحه ۲۴ ))

در خصوص بند۳:  با توجه به اینکه تعمیرات جزئی و یا کلی از طرف مودیان قابل تشخیص نمی باشد و می بایست جهت اخذ مجوز به شهرداری مراجعه نمایند و نیز با عنایت به اینکه ضریب محاسبه در کاربری مسکونی با اخذ مجوز صفر می باشد، اصلاحی در مورد ماده فوق صورت نپذیرفت. ولی در هر صورت منظور از تعمیرات در ماده فوق، تعمیرات کلی می باشد.

در خصوص بند۴:  ردیف آخر ماده ۲۰(نصب آسانسور پس از اخذ پروانه ساختمانی یا پایانکار) از تعرفه حذف گردید.

در خصوص بند۵:  اصلاح ماده ۲۴ صورت پذیرفت.((صفحه ۳۴))

در خصوص بند۶:  تبصره ۳ ماده ۲۶ از تعرفه حذف گردید.

در خصوص بند۷:  بند کاهش و حذف سطح نورگیر ماده ۲۷، از تعرفه حذف گردید و در انتهای جدول ارزش معاملاتی ساختمان<< جهت جرائم صادره در کمیسیون>> صفحه ۵۵، جریمه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال اضافه گردید. ضریب بند (عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و غیره)ماده ۲۸ اصلاح و تبصره ذیل آن اضافه گردید.((صفحه ۵۵و۴۱و۴۲))

در خصوص بند ۸و۹:  با توجه به اینکه مستند رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال هزینه کارشناسی، رای شماره ۲۶۵ مورخ ۱۶/۲/۹۹ ذکر گردیده است و از آنجا که در رای شماره ۲۶۵ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانکها،دفاتر اسناد رسمی و غیره را به استناد رای شماره ۱۳۹۴الی۱۳۹۶ مورخ ۴/۱۰/۹۷ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لیکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است لذا عنوان و متن ماده ۳۲ تعرفه طبق رای فوق اصلاح گردید.((صفحه ۴۵و۴۶))

در خصوص بند۱۰:  اصلاح ماده ۳۷ صورت پذیرفت.((صفحه۴۸))

در خصوص بند۱۱:  جدول اضافه شده در ماده ۳۸، همان بند ب از ماده ۷ (عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تعدد واحدها) تعرفه سال جاری می باشد، که با توجه به هماهنگی با اعضا هیات تطبیق، از ماده ۳۸ حذف و به عنوان بند ب ماده ۶ تعرفه، به مشابه سال جاری اضافه گردید. اصلاح بند ۹ ماده ۳۸ صورت پذیرفت.((صفحه۲۴و۵۰))

در خصوص بند۱۲:  اصلاح مواد ۵۲،۴۹و۵۷ صورت پذیرفت.((صفحه۵۹و۶۰و۶۲))

در خصوص بند۱۳:  اصلاح بند ۱۲-۴ ضوابط و مقررات آرامستان، صورت پذیرفت.((صفحه۱۱))

در خصوص بند۱۴:  اصلاحات صورت پذیرفت.((صفحه۱۱))

در خصوص بند۱۵:  ماده ۶ تعرفه سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل از تعرفه حذف گردید.

در خصوص بند۱۶:  ماده ۶ تعرفه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعرفه حذف گردید.

 

لازم به ذکر است کلیه بندهای تعرفه مجدداً مورد بازبینی اعضا شورا قرار گرفت و موارد به شرح فوق مصوب گردید.

۱-رای شماره ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل ماده ۲۹ تعرفه اضافه گردیده است.((صفحه۴۲))

۲-بند ۲-۳ به ضمائم و توضیحات تعرفه آرامستان اضافه گردیده است.((صفحه ۱۰))

۳-یک تبصره به بند نرخ کرایه شهری و حومه سازمان حمل و نقل بار مسافر اضافه گردیده است.((صفحه۵۴))

۴-ماده ۲ تعرفه سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی اصلاح گردید.((صفحه۷۱))

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و با یک مصوبه به پایان رسید .

 

در خصص

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء  
  ۱ مهدی خراسانیان *    
  ۲ عباسعلی طالب بیدختی *    
  ۳ رضا صباغیان *    
  ۴ حسین گلهاشم *    
  ۵ مجید نظری * —     
  ۶ حسین موسوی *    
  ۷ علی همتی *    
  تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد